Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSA: Ömer Dinçkök tarafından bazı yönetim kurulu üyelerimiz aleyhine yönetim kurulu üyesi oldukları şirketi hukuka aykırı yöneterek doğrudan şirketi ve dolayısıyla pay sahiplerini zarara uğrattıkları iddiası ile açılan sorumluluk davası ön inceleme duruşmasının 14.03.2017 günü saat 14:15' te yapılmasına karar verilmiştir.
 • ALARK: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin; Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarını almak için dava yoluna gidildiği ve ilk derece mahkemece verilen kararda taleplerinin kısmen karşılanmış olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu. Dava süreci devam etmektedir.
 • ANSA: Şirket, MT Vizyon Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'nin devralınması yoluyla, Şirket bünyesinde birleşilmesi görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir.
 • ASELS: Şirket’in 0,0119 TL tutarındaki 2. taksit temettü ödemesi bugün gerçekleşecektir.
 • AVOD: Hasat BNO Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. aktifindeki, Yatırım Teşvik uygulamalarında 3. bölgede yer alan Manisa Saruhanlı ilçesinde ki fabrikanın, yenilenmesi konusunda proje oluşturulmasına, kapasite artırıma yönelik bu çalışmaların 2017 yılı Temmuz ayında tamamlanması için gerekli planlama ve Yatırım tutarının belirlenmesi için çalışma başlatılmasına karar verilmiştir.
 • BAKAN: Şirket’in gerçekleştirdiği Genel Kurul’da faaliyet konusunun değiştirilmesi ve matbaacılık faaliyetlerinin tasfiye edilmesi işlemi kabul edilmiştir. Söz konusu işlemler kabul edilmiş olup; her iki işlem için de ayrılma hakkı fiyatları 2,2781 TL olarak belirlenmiştir.
 • DEVA: Şirket tarafından .Garanti Bankası A.Ş.den 34 mn TL tutarında kredi almıştır. Yıllık faiz oranı %13,30 olan kredi; 5 yıl vadeli 1 yıl anapara geri ödemesiz olup, 6 ayda bir anapara ve faiz ödemelidir. Bu kredi karşılığında, Şirketimizin TEKİRDAĞ-Kapaklı, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmazı üzerine, T.Garanti Bankası A.Ş. lehine 1. derecede 34 mn TL teminat ipoteği tesis edilmiştir.
 • DGGYO: Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinden kısmi bölünme yolu ile şirkete devri kararı kamuya duyurulan Doğuş Center Etiler, 22 Eylül 2016 tarihi itibariyle devir işlemleri tamamlanarak şirketimiz portföyüne dahil edilmiştir.
 • ISCTR: Banka, 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli banka bonosunun halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalara başlamıştır. Aynı zamanda, 600 milyon Türk Lirası nominal değerli 249 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon Türk Lirası nominal değerli 382 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı da söz konusu olup halka arz edilecek bonolar ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1,95 milyar Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Söz konusu işlemler için SPK’ya başvuruda bulunulmuştur.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Şirket 4. Çeyrekte 3 segmentte toplam 436.000 ton ürün satışı planlamaktadır.
 • OZKGY: İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesinde yer alan ve Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi A.Ş. (EPP) mülkiyetinde bulunan toplam 133.580 m2 yüzölçümü teşkil eden arsalar üzerinde Gelir Paylaşımı yöntemiyle proje geliştirilmesine ve elde edilecek gelirin paylaşılmasına yönelik EPP ile Şirket arasında imzalanan Sözleşme ve 15/09/2014 tarihli Ek Protokol'ün, geçen süre içerisinde imar durumu başta olmak üzere sözleşme kapsamında yerine getirilmesi gereken şartların muhataplar tarafından tam olarak yerine getirilmemiş olması ve bu konudaki belirsizliğin devam etmekte olması, dolayısıyla projenin daha fazla sürüncemede bırakılmaması ve Şirkete doğabilecek potansiyel zararların bertaraf edilmesi gibi nedenlerle ve ayrıca bölgedeki gayrimenkul arzı ve sektörün içinde bulunduğu koşullar da dikkate alınarak, Şirket’in herhangi bir hak kaybı olmayacak şekilde, tarafların karşılıklı mutabakatı ile sonlandırılmasına ilişkin Tasfiye Protokolü imzalanmıştır. Şirket tarafından sözleşmede yer alan ödeme planı çerçevesinde EPP'ye yapılan tüm ödemelerin yine sözleşmede belirlenmiş olan güncelleme faiz oranı ile güncellenmesi sonucu ulaşılan toplam 115.014.648 TL e hesaplama tarihinden ödemenin yapıldığı güne kadar hesaplanacak ilave güncelleme tutarı, tasfiye protokolü kapsamında EPP tarafından 6 ay içerisinde ÖZAK GYO'ya nakden ödenecektir. Sözleşme konusu arsalar üzerinde Şirket’in lehine tesis edilmiş bulunan ipotekler, EPP tarafından Şirket’e yapılacak tüm ödemeler tamamlanmadan kaldırılmayacaktır. Tasfiye sonucu geri alınacak tutarın, önümüzdeki dönemde oluşacak yeni fırsatlar ve devam eden projelerimiz dahilinde Şirketimizin gayrimenkul portföyünün geliştirilmesi kapsamında kullanılması planlanmaktadır.
 • POLTK: Şirket, Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletinde bulunan Aluminum Shapes LLC firması ile eloksal tesisi modernizasyonu için 1.115.000 USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin 2016 yılında tamamlanması öngörülmektedir.
 • TCELL: Alfa Telecom Turkey tarafından yapılan açıklamaya göre Londra Uluslararası tahkim mahkemesi daha önce Turkcell ile ilgili vermiş olduğu kararda düzeltmeye gitti. Buna göre Çukurova’nın Alfa’nın elinde bulunan Çukurova Telecom Holdings hisselerini satın alması veya kendi hisselerini Alfa’ya satması yönünde hisse opsyonlarından hangisini seçeceğini önümüzdeki 60 gün içinde açıklaması gerekecek. Bu kararı verdikten sonraki 10 gün içinde de hisse alım veya satımını gerçekleştirmesi gerekecek. YF Araştırma Yorum: Yapılan değişiklik şu an için hisse senedini etkileyebilecek bir gelişme değil. Fakat bu süre sonunda hisse alım veya satımın tamamlanması halinde hissedarlık sorunu biteceği için potansiyel olarak olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 • TRCAS: Şirket, Ön yeterlilik başvurusunda bulunduğu Elektrik Üretim A.Ş.ye ait hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi amacıyla ihale edilecek Grup 3 portföy içinde bulunan toplam 117 MW kurulu güce sahip Tokat ili Almus ve Niksar ilçelerinde bulunan sırasıyla Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan davet uyarınca 29.09.2016 tarihinde saat 14.30'daki 1. Tur Pazarlık ve saat 17.00'deki Nihai Pazarlık görüşmelerine katılacaktır.
 • TTKOM: Şirket Yönetim Kurulu, 26 Eylül 2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Boulos H.B. Doany'yi CEO-Genel Müdür olarak atamaya karar vermiştir. Dr. Doany son 5 yılda Bilişim ve İletişim Teknolojileri Girişim Sermayesi alanında yoğunlaşarak BT/internet şirketleri ve yenilenebilir enerji alanında başlangıç aşamasındaki yatırımları yönetmiştir. Doany daha önceki 12 yıl boyunca Saudi Oger Grubunda çalışmış, Oger Telekom kurucu CEO'su ve Türk Telekom CEO'su olarak 5 yıl hizmet vermiştir.
 • ULUSE: Şirket’in katıldığı Qatar General Electricity & Water Corporation (Kahramaa) 11 kV Metal Clad hücre alımı ihale süresi halen devam etmekte olup, kurumun talebi üzerine teminat mektubunun vadesi 28.11.2016 tarihinde kadar uzatılmıştır.
Yukarı