Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ARCLK – Arçelik 4Ç20’de 1163 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 937 milyon TL seviyesindeydi (YF tahmin: 1128 milyon TL). Şirketin net karı bir önceki senenin aynı döneminde ise 240 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Net kardaki güçlü artış, satışlardaki %59 büyümenin yanı sıra, brüt kar marjındaki yıllık 4.7 puan artış ile desteklendi. Hem yurtiçi hem de ihracat pazarlarında güçlü talep sonucu şirket yönetimi kapasite kullanım oranlarının yükseldiğini ve bunun da karlılığa olumlu yansıdığını belirtti. Ayrıca ABD dolarının EUR ve GBP gibi para birimlerine karşı değer kaybetmesi, karlılığı destekleyen bir başka unsur olmuştur. 4Ç döneminde FAVÖK marjı beklentimize paralel olarak %14.2 seviyesinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi olan %13.1’e göre ise daha güçlü gerçekleşmiştir. Böylece 2020 yılı 12 aylık FAVÖK marjı 2019’a göre 2.1 puan artarak %12.4 olarak gerçekleşmiştir. Şirket yönetimi 2021 beklentilerinde toplam ciro artışının TL bazında %20 seviyesinde olmasını, FAVÖK marjının ise yaklaşık %11 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıklamıştır. Özellikle hammadde maliyetlerindeki artışın gecikmeli etkisinin 2021’de gözükmeye başlayacak olması, kar marjlarındaki daralma beklentisinin temel sebebidir. Şirketin işletme sermayesi/ciro oranı 2020 sonunda iyileşen stok devir hızı ve alacak tahsilat süresi sayesinde %20.5 seviyesine gerilemiştir (2019 sonu: %27.0). 2021 sonunda ise stok hızındaki normalleşme ile beraber işletme sermayesinin tekrar %25 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Şirket yönetimi 2020 karından dağıtılacak temettü konusunda henüz YK kararı alınmadığını, %50 temettü dağıtım oranı politikasının korunmasının beklenebileceğini belirtmiştir. Şirketin paylaştığı 2021 tahminleri faaliyet karı performansında yavaşlamaya işaret etse de, sonuçları hisse için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
  BAGFS – Şirket sermayesinin 45 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 90 milyon TL artışla 135 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  DNISI – Şirket 5.08 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldığını bildirdi. Teşvik, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istinasını içeriyor.
  ODAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.
  SAYAS – Şirket Güney Kore'de yerleşik Win & P firmasından 24 adet rüzgar kulesi siparişi aldığını bildirdi. Siparişin toplam değeri 3.30 milyon Euro olup, söz konusu tutar şirketin 2019 yılı hasılatının %42’sine karşılık gelmekte.
  SMART – Şirket yurtışında yerleşik SecuPi Security şirketi ile iş ortaklığı sözleşmesi imzaladı. 2 yıl süreli sözleşmenin ilk yıl için belirlenen tutarı 5 milyon TL olurken, fesih edilmedikçe sözleşmenin kendini yenileyeceği bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS kapsamında KRONT paylarında 26/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında YAPRK payları 26/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında MERIT payında 26/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/04/2021'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında COSMO payında 26/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/04/2021'dir.

  Nakit Temettü Haberleri – Dağıtım Tarihi Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Verimliliği 27.01.2021 OSMEN 0.0753 0.0640 0.19%

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – Genel / Public KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı