25.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ARCLK: Şirket, kısmi bölünme işlemine ilişkin kararı kesinleştirmek amacıyla 26 Aralık 2016 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirme kararı almıştır.
 • CEMTS: Genelde yan sanayi vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan tesislerde mevcut tav fırınının modernizasyon yatırımı tamamlanmış olup devreye alınmıştır. Yığma ısıl işlem fırını montajı tamamlanmak üzere olup 2017 yılı Ocak ayında devreye alınması planlanmaktadır. Kontinü ısıl işlem fırını yatırımı demonte şekilde ekipman sevkiyatları devam etmekte olup 2017 yılı 3. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.
 • CLKHO: CLK Holding AŞ ve grup şirketlerinin eski yetkilileri Osman Şişmanoğlu ve Ayhan Öztürk hakkında güveni kötüye kullanmak, emniyeti suistimal, halka açık şirketin malvarlığının azaltılması, zimmet vs suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na 2016/105548 dosya nolu suç duyurusunda bulunulmuştur.
 • DENIZ: Banka 84 ve 168 gün vadeli toplam 170 mn TL’lik bonoların satış işlemini tamamlamıştır.
 • FROTO: Şirket’in 0,7565 TL seviyesindeki temettü ödemeleri dün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • GARAN: Banka, uluslararası piyasalardan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket edecek 17 bankaya yetki vermiştir.
 • ISGYO: Şirket, İstanbul-Kadıköy 9.043 m2 yüzölçümlü arsanın %45 hissesinin satın alma değeri, piyasa koşulları çerçevesinde pazarlık usulü ile belirlenmiştir. Satın alma değeri ekspertiz değerinin 630 TL üzerinde olup, küsurat farkından kaynaklanmaktadır. Söz konusu fark hakkında, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecektir
 • KOZAL: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 2016/292 sayılı kararıyla; Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/4628 D.İş sayılı kararı neticesinde yetkileri fona devredilen Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğine diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte görev yapmak üzere Fatih Salihpaşaoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.
 • MAALT: Şirket’in ayrılma hakkı kullanımına ilişkin olarak 17 Kasım 2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 3'uncu maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinden bu hakkını kullanmak isteyenler arasından 23 Kasım itibarıyla herhangi ayrılma hakkı talebi gerçekleşmemiştir.
 • NTHOL/NTTUR: Net Holding, Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,35 fiyattan özel emir ile 87.500.000 adet satış işlemini 118.125.000 TL bedelle Besim Tibuk’a gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda Net Holding’in Net Turizm’deki payı %69,13’ten %44,13’e çekilmiştir.
 • TSKB: Banka 500 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, bir veya birden fazla tertipte yurtdışında ihraç edilecek, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı kararı almıştır.
 • VAKBN: Banka’nın 182 günlük 100 Milyon TL nominal değerli ve 119 günlük 200 Milyon TL nominal değerli bonolarının ihracı tamamlanmıştır.
Yukarı