Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKBNK: Akbank’ın 3ncü çeyrek net karı piyasa beklentileri doğrultusunda TL1.327 milyar olarak (özsermaye karlılığı %13) açıklandı -bizim tahminimizin %6 altında. Sonuçların detaylarına baktığımızda Banka’nın mevcut ekonomik ortamda bilançosunda kredilerde (TL’de %5, YP’de %7) ve yabancı para menkul kıymetlerde (-USD 2 milyar) çeyreksel bazda ciddi azalmalar kaydederek likiditesini mümkün olduğu ölçüde kuvvetlendirme stratejisi izlediğini görüyoruz. Bankanın net faiz gelirleri beklentimizin altında gerlmesine karşılık döviz kredilerini hedge etme amaçlı taşıdığı döviz pozisyonu sayesinde elde ettiği kur farkı gelirleri net karını desteklemiştir. Provizyon giderlerindeki (TL2.4 milyar) çeyreksel %35’lik artış beklentilerimiz dahilindedir. Akbank’ın konsolide SYR ve Ana SYR rasyoları %17 ve %15 olarak açıklandı. Bu rasyolar BDDK’nın aldığı tedbirler göz önüne alınmasa dahi %14 ve %12 seviyelerindedir. Daha önce paylaştığımız gibi, zorlu ekonomik koşulların banka karlılıkları üzerindeki olumsuz etkileriyle birlikte üçüncü çeyrekte banka karlılıkları gerileyecek. Bu çerçevede, Akbank’ın sonuçlarının (Garanti tahminlerimiz ile birlikte) diğer bankalara göreceli olarak daha iyi olduğunu düşünüyoruz.
  • ARCLK: Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.
  • ENKAI: Şirket dün 4.71 TL ortalamadan 500 bin adet hisse geri almıştır.
  • EREGL: Eregli Demir Celik 3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL7,456mn net satış, TL2,242mn FAVÖK ve TL1,395mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL7,342mn net satış, TL2,291mn FAVÖK ve TL1,493mn net kar olması yönünde.
  • FROTO: Ford Otosan3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL7,918mn net satış, TL642mn FAVÖK ve TL384mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL7989mn net satış, TL714mn FAVÖK ve TL384mn net kar olması yönünde.
  • KOZAL: 2018 yılı 9 aylık finansal raporların son yayınlanma tarihine ilave olarak 10 (on) günlük sürenin de dahil edilerek gönderileceği hususunu paylaşmıştır.
  • SASA: Şirket 3Ç18’de 143.8mn TL net kar açıklamıştır. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 40mn TL net dönem karı açıklamıştı.
  • TCELL: Turkcell 3Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 241mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 50mn TL zarar;YF Bekl: 167mn TL zarar). Net karın beklentilerin üzerinde kalmasında Turkcell Türkiye’nin güçlü mobil ARPU’su ve kullanıcıların kullanmakta oldukları paketleri yükseltmeleri (upsell) ön plana çıkarken, yurtdışı gelirlerinde data kullanımı, konuşma gelirleri ve cihaz satışları etkili oldu. Açıklanan net kar rakamı 3Ç17’ye göre %60, 2Ç18’e göre ise %42 aşağıda bulunuyor. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %25 artarak 5,547mn TL olurken (Piyasa Bekl: 5,547mn TL; YF Bekl: 5,487mn TL), FAVÖK rakamı ise 3Ç17’ye göre %47 artışla 2,387mn TL olarak gerçekleşti (Piyasa Bekl: 2,262mn TL; YF Bekl: 2,226mn TL). 3Ç18’de FAVÖK çeyreksel bazda %12 yükseliş gösterirken FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 6.4 puan artış göstererek %43.0 oldu. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 14,293mn TL’ye yükselirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.7x oldu. TCELL ayrıca 2018 yılı için %16-%18 olan gelir büyümesi hedefini %20-%22 aralığına, FAVÖK marjı hedefini ise %39-41 aralığına yükseltti (önceki: %37-40). Şirket operasyonel yatırım/gelir hedefini ise sabit bıraktı. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • TKFEN: Tekfen Holding3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL3,260mn net satış, TL346mn FAVÖK ve TL368mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL3,315mn net satış, TL365mn FAVÖK ve TL369mn net kar olması yönünde.

Yukarı