25.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Şirket, Ankara-Mamak’da 707 metrekare toplam alana sahip mağaza için ilerleyen bir tarihte açılmak üzere kira sözleşmesi imzalanmıştır.
 • AKBNK: Banka’nın yargı yolu açık olmak üzere aldığı 116.254.138 TL idari para cezası, cezanın iptaline ilişkin tüm yasal haklar saklı kalmak kaydıyla Kabahatler Kanunu’ndan faydalanarak 87.190.603,50 TL olarak ödenmiş olup; yasal süresi içerisinde cezanın iptali için, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.
 • ALYAG / ETILR: Şirket, 7 Ekim’de Borsa’da işlem görmeyen 1.599.189 lot payı 1,73 TL fiyattan Altınyağ Kombinaları A.Ş’nin bağlı ortaklığı Gürtaş’a satmıştı. Gürtaş, Altınyağ’ın iştiraki olduğundan ve Altınyağ dolaylı olarak Etiler Gıda’nın yönetim hakimiyetini ele geçirdiğinden pay alım teklifinde bulunacak kuruluş Altınyağ olarak belirlenmiştir.
 • ASELS: ASELSAN ile ROKETSAN arasında bir yurtiçi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariği için 24.5 mn USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Proje teslimatlarının 2017-2021 yıllarında tamamlanması hedeflenmektedir.
 • ATSYH: Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 500.000 TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini temsil eden her biri 1.000 TL nominal değerdeki 251 adet toplam 251.000 TL nominal değerdeki payı beheri 22.000 TL'den toplam 5.522.000 TL bedelle satın almıştır. Mevcut müşterileri Campione Şirketi ile yapılan 3 yıllık üretim programı anlaşmasının üç yıl boyunca her yıl ihracata %20 katkı yapmasını beklemektedirler. Naviga Tekstil sürdürülebilir olarak her yıl %20 büyüme hedeflemektedir.
 • BOYP: Şirket bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık A.Ş ve Aymarka Mağazacılık A.Ş'nin ortak borçlanıcı olduğu bir işlemle 170 milyon USD sendikasyon kredisi sağlanmıştır. Türk bankalarının 55 milyon USD, yabancı bankaların ise 115 milyon USD ile katıldıkları sendikasyonun nihai vadesi 5 yıl ortalama vadesi ise 3 yıldır. Sağlanan kaynak, Boyner Grup'un işletme sermayesi ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.
 • CEMTS: Şirket, % 22,5'i oranında pay sahibi olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. "Şirket değerlemesi" için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır.
 • COMDO: Halihazırda devam eden ve mevcuttaki tutarı 1.227.399,31 TL Vergi Aslı ve 1.841.098,98 TL Vergi Cezası olan vergi borcunun yeniden yapılandırılması amacıyla, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun kapsamında Orhangazi Vergi Dairesine başvuru yapılmıştır.
 • CUSAN: İş GYO ve NEF ortaklığında İstanbul'da hayata geçirilecek olan "İNİSTANBUL PROJESİ"nin yüklenicisi olan Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklık Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sözleşme gereği, söz konusu projenin 1. ve 2. etap giydirme cephe kaplama işleri Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 13.550.000 USD'dir.
 • GOODY: Şirket, 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlanmak amacıyla toplam faiz dahil 93.534.076,16 TL tutarındaki borçlarının yeniden yapılandırılması talebiyle İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvurmuş, ayrıca 2012 ila 2015 yıllarına ilişkin Şirket kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Söz konusu başvuru kapsamında 19.252.713,57 TL ve bildirim kapsamında 16.792.443,22 TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na 18 taksit olarak 36 ay içinde faiz dahil toplam 36.045.156,79 TL ödeme yapılacaktır.
 • ISCTR: Banka, yurt dışı havale akımlarına dayalı 240 milyon ABD Doları tutarında bir seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmaları tamamlamıştır. Kaynağın 185 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 5 yıl, 55 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü ise 12 yıl nihai vadelidir
 • ITTFH: Grup içi şirketlerden İmaş Makina San. A.Ş.(Devralan) ile Adese Petrol Ür. Taş. San.Tic. A.Ş. (Devrolan)’nin birleşmesine karar vermiştir.
 • KCHOL: 2010-2013 dönemleri için tebliğ edilen gecikme faizi hariç toplam 103 milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanılması amacıyla başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda, yurtiçi ÜFE dahil yaklaşık 23 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi suretiyle, söz konusu ihtilafların sonlandırılması öngörülmektedir.
 • KRDMD: Şirket Genel Müdürü, Uğur Yılmaz görevinden ayrılmış olup; yeni Genel Müdür atanana kadar yerine Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ercüment Ünal' ın vekalet etmesi kararlaştırılmıştır.
 • LOGO: EAS Solutions ve Logo Teknoloji, Şirketimize, satışa konu olacak toplam payların, her durumda, en az %80'inin EAS Solutions tarafından ve en çok %20'sinin Logo Teknoloji tarafından satılacağını bildirmiştir. İşlem'e konu her bir pay için gösterge fiyat aralığı 45 TL ile 55 TL arasında belirlenmiştir. Yatırımcıların taleplerinin alınması işlemleri başlamıştır. İşlem'in tamamlanmasından sonra 360 gün süre ile, Yetkililer'in izni olmaksızın, satışa veya halka arza konu etmeyecektir. Ayrıca, Yetkililer'in izni olmaksızın, İşlem'in tamamlanmasından sonra 360 gün süre ile muhtelif şirket alımları haricinde, sermaye artırımında bulunmayacaktır.
 • MGROS: Şirket ile Rabobank A.Ş. arasında, Şirket’in ileride doğabilecek kısa vadeli yatırım ve işletme sermayesi gibi genel nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak 170 mn TL kadar kısa vadeli kredi alınmasına olanak sağlayacak bir sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Kredi, banka tarafından teminatsız olarak tahsis edilecektir.
 • TCELL (KULE): Global Tower, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinin ve FED'in almayı düşündüğü faiz kararlarının piyasalardaki muhtemel etkileri ile siber riskleri de dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, ana ortağı Turkcell ile de mutabık kalarak, borsada işlem görme günü 27 Ekim Perşembe olarak planlanan halka arz işlemini, piyasaların daha güvenli ve istikrarlı hale gelişine kadar ertelemiştir.
 • TSPOR: Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirkette kalması koşuluyla sadece" Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması ile ilgili Değerleme Raporuna göre isim hakkı satış bedeli, 45.097.404 TL olarak belirlenmiş olup, ilgili tutar yönetim kurulu tarafından kabul edilerek gerekli satış protokollerinin imzalanmasına karar vermiştir. Önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Şirketin Aktif Toplamı’na oranın %50’nin altında kalması nedeniyle herhangi bir ayrılma hakkı doğmamıştır.
 • USAS / IEYHO: Şirket ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ilişkin olarak Işıklar Holding A.Ş.'nin birleşme işlemine dâhil edilmesinin teknik bazı sorunlara neden olabileceğini, bunun da birleşme sürecini akamete uğratabileceğini değerlendirerek Işıklar Holding A.Ş.'nin birleşme işlemi dışında tutulmasına karar verilmiştir.
 • VKGYO: Şirket, T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, kapalı zarf ihale usulü ile satışa sunulan Ankara-Çankaya’da yer alan 44.690,03 m² yüzölçümlü arsa için, Vakıf GYO ve Obaköy Adi Ortaklığı'nca ihaleye katılım sağlanmıştır.
 • YKBNK: Bankamızca çeşitli tertip ve vadelerde 1 mlr EUR veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet'in ("İTMK") yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak İTMK Programı kurulmuştur. Önemli 3Ç16 Finansalları
 • GARAN: 3Ç16: 1.331 mn TL kâr 9A16: 3.911 mn TL kâr (YF Beklenti: 1.264 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 1.271 mn TL kâr / 3Ç15: 530,3 mn TL kâr, 2Ç16: 1.540 mn TL kâr, 9A15: 2.469 TL kâr) YF Araştırma Yorum: Banka yönetimi 4. Çeyrekte net faiz marjını korumayı hedeflemektedir. Garanti’nin 3Ç sonuçları marjların katkısı ile beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. 2016 net kar beklentimizi %14 yükseltiyoruz ve hedef fiyatımızı %7 artırarak 9,9TL’ye yükseltiyoruz. 2016 yılı için %42, 2017 yılı için %3 kar artışı öngörüyoruz.
Yukarı