Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TUPRS – Tüpraş’ın %40 iştiraki Opet Rekabet Kurulu’nun cezasına karşı açtığı davanın olumlu sonuçlandığını açıkladı. Şirkete 2020 yılında 434 mn TL ceza kesilmiş, 325 milyon TL ödeme yaparak hukuki yollara başvurulacağı açıklanmıştı. Mahkemenin temyiz yolu açık olmakla birlikte şirketin itirazını haklı bularak 325 milyon TL’nin iadesine karar verdiği belirtildi. Bu rakam Tüpraş’ın net karına 130 mn TL artı etki olarak yansıyacaktır (TUPRS piyasa değerine oranı %0,5 ve özsermayesine oranı %1,1). Rekabet Kurulu tarafından Temyize gidilmesi durumunda bu rakamın bilançoya yansıması daha fazla zaman alabilecektir.
  GENIL – Şirket, Hollanda’da kurulu patent sahibi Sulfateq B.V. ile münhasır lisans sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Sözleşme gereğince şikret Alzheimer Hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, GEN tarafından klinik öncesi ve klinik fazlarda araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesini sağlayacak. Klinik çalışmaların 2022 Aralık ayında başlaması planlanıyor.
  GESAN – Girişim Elektrik (GESAN), Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile 58.8 MW gücündeki Hacıbey Rüzgar Enerji Santrali'nin Trafo Merkezi ve Karşı Fider Elektrik İşleri kapsamında sözleşme imzalandığını bildirdi. İlgili sözleşmenin bedeli vergiler hariç 1.5 milyon Euro. Sözleşme bedeli, GESAN’ın 2020 hasılatının %1.7’sine karşılık gelmektedir.
  KLMSN – Şirket sermayesi bugün 39.6 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 39.6 milyon TL artışla 79.2 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 11.26 TL’ye denk gelmekte.
  KONTR – Şirket, daha önce açıkladığı ve Eti Maden İşletmeleri tarafından düzenlenen ihalede 35.7 milyon TL bedelle ihalede ilk sırayı aldığını bildirmişti. Söz konusu ihalenin komisyon kararı ile iptal edildiği bildirildi. İptale ilişkin itiraz yapılacak.
  ODAS – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %133.3 oranında bedelli olarak 800 milyon TL artışla 1.4 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak rüçhan hakkı kullanılmayan 31.2 milyon adet pay bugün ve yarın satış sunulacak.
  SEKUR – Şirket sermayesinin 13.89 milyon TL’den %152 oranında bedelsiz olarak 21.11 milyon TL artışla 35 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AVHOL – Alsancak Sağlık Hizmetleri tarafından 4.95 – 5.17 TL fiyat aralığından 0.28 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %48.04’e geriledi.
  HDFGS – Pay geri alım programı çerçevesinde 2.68 – 2.69 TL fiyat aralığından 0.2 milyon adet pay alımı yapıldı.
  INFO – Pay geri alım programı çerçevesinde 3.67 – 3.78 TL fiyat aralığından 0.12 milyon adet pay alımı yapıldı.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  EGEPO – Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. payları 25-26 Ağustos tarihlerinde 5 TL fiyattan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek.
  ORCAY – Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 26-27 Ağustos tarihlerinde 9.90 TL fiyattan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek.
  YEOTK – YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. payları 27-31 Ağustos tarihlerinde 20.00 TL fiyattan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  KLMSN – Şirket bugün pay başına brüt 0.13 TL temettü dağıtacak. Düzeltilmiş pay fiyatı 11.26 TL. Temettü verimi %1.1
  SUMAS – Şirket bugün pay başına brüt 0.45 TL temettü dağıtacak. Düzeltilmiş pay fiyatı 95.85 TL. Temettü verimi %0.5

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı