25.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSA: Şirket’in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, temettü ve yönetim kuruluna yetkiler verilmesi konularındaki Genel Kurul kararlarının iptalleri için Ömer Dinçkök tarafından iptal istemli dava açılmıştır.
 • ARCLK: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 22.07.2016 tarihi itibariyle Şirket’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,52 (% 95,23) olarak güncellenmiştir.
 • ARSAN: Farsan İnşaat, 1,10-1,15 TL fiyattan 587.210 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • ASYAB: BDDK kararı gereğince Asya Katılım Bankası A.Ş'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir.
 • BIMAS: Şirket, SPK’nın “pay geri alımlarına” ilişkin 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı kararı çerçevesinde, geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 300.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • DAGHL: Şirket, Koç Metalurji A.Ş paylarının satış bedeli olan 3.000.000 TL’nin 30 gün içerisinde tahsil edileceği açıklamasını revize ederek, Satış bedelinin tahsil süresi 30 Eylül 2016'ya kadar yapılabilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
 • GARAN: S&P, 20 Temmuz 2016 tarihli raporunda Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Ulusal Notu'nu BB+ seviyesinden BB seviyesine indirirken, Uzun Vadeli Yerel Para Ulusal Notu'nu BBB- seviyesinden BB+ seviyesine indirmiş, görünümünü Durağan'dan Negatif'e çevirmiştir. Standard and Poor's Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para Notlarını BB+ seviyesinden BB seviyesine indirmiş, görünümünü ise Durağan'dan Negatif'e çevirmiştir.
 • GOLTS: Şirket’in klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin %35'ini temsil etmekte olan 1.fırının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokunun 2 aylık duruş süresince tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyede olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışları etkilenmeyecektir.
 • GSDHO: Şirket’in 25 Haziran 2015 tarihli Genel Kurul kararı ile başlayan ve şirket sermayesinin %10 na ulaşmasıyla 25 Mayıs 2016 tarihinde tamamlanmış olan Pay Geri Alım Programı SPK kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmeye alınmış ve ilave pay geri alımı amacıyla SPK’ya görüş alınmak üzere başvuruda bulunmuştur.
 • ISCTR: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P 22.07.2016 tarihinde Banka’nın Uzun Vadeli Kredi Notunu BB+'dan BB'ye, Uzun Vadeli Ulusal Notunu trAA+'dan trAA-‘ye çevirmiş, Uzun Vadeli Kredi Notunun görünümünü "Negatif" olarak belirlemiş, Kısa Vadeli Kredi Notunu B, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise trA-1 seviyesinde teyit etmiştir.
 • KCHOL: S&P tarafından Türkiye ülke kredi notunun indirilmesi ve görünümünün negatif olarak belirlenmesi nedeniyle Şirketimizin kredi notları üzerinde yapılan inceleme çalışması sonucunda; uzun vadeli kredi notu "BBB-", kısa vadeli kredi notu "A-3", görünümü ise negatif olarak revize edilmiş olup, bu notlar "yatırım yapılabilir" seviyededir.
 • NIBAS: Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. ye ait nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. BND paylarından BND sermayesinin % 23,6 sına tekabül eden 8.024.000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2015 tarihli değerleme raporu esas alınarak hesaplanan 6.611.304 ABD Doları bedel üzerinden satın alınması hususuna ilişkin ayrılma hakkı süresi sona ermiştir. 1 ortağın ayrılma hakkını kullandığı işlemde Şirket devredilen toplam 79.966 adet pay karşılığı Şirketimizce 50.378 TL ödeme yapılmıştır.
 • NTHOL/NTTUR: Şirket, SPK’nın “pay geri alımlarına” ilişkin 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı kararı çerçevesinde, Kurul'un ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere, herhangi bir limit söz konusu olmaksızın "Şirketimizin kendi paylarının geri alımının gerçekleştirilmesine" karar vermiştir.
 • TCELL: Şirket, SPK’nın “pay geri alımlarına” ilişkin 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı kararı çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak kaydıyla hisse geri alımı yapmayı değerlendirdiğini açıklamıştır. Şirket, Turkcell Grup şirketlerinden Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Turkcell'in entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sunma stratejisi çerçevesinde, kurumsal pazardaki gücü ile sağlık yatırım projelerinde Türkiye'de lider konumda olan Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. bünyesindeki Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile toplam proje bedeli yaklaşık 500 milyon TL olan bir protokol imzalamıştır. Bu protokol ile Turkcell, Sağlık Bakanlığı'nın Kamu Özel İşbirliği Modelinde hayata geçirilecek olan Şehir Hastaneleri Projeleri kapsamında 5 yıl süreyle Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri altyapı ve işletmesinin uçtan uça sunulmasını sağlayacaktır.
 • TKFEN: Şirket bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Vergi Bakanlığı yeni binası inşaatı işini, betonarme, çelik ve dış cephe kapsamıyla toplam 94 milyon ABD Doları bedelle üstlenmiştir.
 • TRNSK: Şirket, SPK’nın “pay geri alımlarına” ilişkin 21 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı kararı çerçevesinde, borsada işlem görmekte olan paylarımızda geri alım işlemleri gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
 • TSPOR: Kulüp, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Jan Durica'nın transferini tamamlamıştır.
 • TTKOM: S&P Global Ratings, Şirket’in yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiş, görünümünü de durağandan negatife indirmiştir. Görünümün indirilmesinde ülke görünümünün indirilmesi etkili olmuştur.
 • TTRAK: OSD’ye iletilen irhacat rakamlarına göre Şirket, 2016 yılı ilk 6 ayında 165.1 mn dolar tutarında 6.902 adet traktör satışı gerçekleştirmiştir.
 • YKBNK: S&P, 20 Temmuz’daki kredi notu revizyonunu takiben Banka’nın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası notlarını "BB+"dan "BB"ye, Uzun Vadeli Ulusal notunu ise "trAA+"dan "trAA-"ye indirmiştir. Banka'nın Kısa Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası notlarını "B" olarak teyit ederken Kısa Vadeli Ulusal notunu "trA-1" olarak teyit etmiştir. Banka'nın kredi notu görünümünü ise "Durağan"dan "Negatif"e indirmiştir.
 • ZOREN: Şirket bağlı ortaklığı Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ tarafından Osmaniye'de yapımı devam eden 80,3 MWm/73,3 MWe kurulu güce sahip Rotor II projesi kapsamındaki rüzgar enerjisi santralinin toplamda 19,9 MWm/18,5 MWe kapasiteli 7 türbininin daha geçici kabulleri tamamlanarak ilgili türbinlerde 23.07.2016 tarihi itibarıyla ticari elektrik üretimine başlanmıştır. Santralin geri kalan 20,5 MWm/19,8 MWe'lık kapasitesinin 2016 yılsonuna kadar işletmeye alınması hedeflenmektedir
 • SPK kararı uyarınca Geri Alım Programı açıklaması yapan şirketler: DENGE, GLRYH, AVOD, ARSAN, OSTIM, RTALB, AKSUE, BRYAT, BAKAN, KATMR, ACSEL, AKSA, PRZMA, LKMNH
Yukarı