24.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGRT: Şirket’in İstanbul 6. Vergi Mahkemesi kararıyla lehine sonuçlanan 2010 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 60.908.125,96 TL kurumlar vergisi aslı ve 91.362.188,94 TL vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması değerlendirilmiş ve yararlanılması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.
 • AKSA: Şirket, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 25 mn Avro karşılığı USD yatırım kredisi sözleşmesini imzalamıştır. Kredi, 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadelidir.
 • ARCLK: Açıklanan 3Ç16 finansalları sonrasında 2016 beklentileri revize edildi. Buna göre Şirket, TL cinsinden satış büyümesini %13’den %12’ye revize etti. FAVÖK marjı beklentisi %11 olarak sabit kaldı. Arçelik yurtiçi beyaz eşya piyasasındaki hacim büyümesini +%3 ile -%5 arasında bekliyor. YF Araştırma Yorum: Net kâr üzerindeki netleşttirme kalemlerinin beklenenden pozitif kalması ve operasyonel kârlılığın beklentiler dahilinde gelmesi, revizyonları negatif yönde etkilemiştir.
 • DENIZ: Banka, 129 mn TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 20.01.2017 itfa tarihli ve 71 mn TL nominal değerli, 182 gün vadeli, 21.04.2017 itfa tarihli bonoların nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
 • EREGL: 25 Nisan 2016 tarihinde Şirket’in 2016 yılı beklentileri, 9,0 milyon ton satış miktarı, %15-17 FAVÖK marjı ve %6-8 net kar marjı olarak duyurulmuştu. 21 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in 2016 yılı beklentileri, 8,8 milyon ton satış miktarı, %19-21 FAVÖK Marjı ve %10-12 Net Kar Marjı olarak revize edilmiştir.
 • HALKB: Banka, 6 Milyar TL'ye kadar bono ve/veya tahvil ihraç limiti kapsamında, 175 gün vadeli, 750 mn TL nominal tutarlı, fazla talep gelmesi halinde 1 milyar nominal TL tutara kadar artırılabilecek bononun halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.
 • ISCTR: Banka tarafından yurt dışında ihraç edilen nominal tutarı 600mn USD olan 5,5 yıl vadeli söz konusu tahvillerin satış işlemleri 21 Ekim 2016 tarihinde tamamlanmıştır.
 • KRATL: Borsa İstanbul, "Hazine Müsteşarlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in (Üyelik Yönetmeliği) 9 uncu maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkraları ile 14 üncü maddesine aykırı hareket ettiğinin anlaşılması nedeniyle Üyelik Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 24 üncü maddesi uyarınca faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, Şirket’in Kıymetli Madenler Borsası'ndaki faaliyetlerini 21 Ekim 2016 tarihi itibarıyla durdurulduğunu" duyurmuştur. Söz konusu faaliyet izninin Şirket ticari faaliyetlerine herhangi bir etkisi olmayacağını, Kıymetli Madenler Aracı Kurumu üyeliği ile ilgili faaliyet izninin iptaline ilişkin verilmiş karar için hukuki süreçleri başlatacağını açıklamıştır.
 • KRGYO: Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Dumankaya) Şirket’e yapması gereken ödemelerde gerçekleşen temerrütler neticesinde, Şirket bağımsız bölüm satın alma hakkını kullanmaya devam etmektedir. Son durum itibariyle satın alma hakkı kullanılan bağımsız bölüm sayısı 18 adete, satın alma tutarı ise toplam 18.741.000 TL'ye ulaşmıştır. Tapuları halihazırda Şirket uhdesinde olan söz konusu bağımsız bölümlerden 8 adedi Dumankaya tarafından Şirket’e teslim edilmiş olup, kalan dairelerin teslim süreci devam etmektedir.
 • METUR: Şirket ile A.E.B. Turizm arasındaki, Muğla-Bodrum’da yer alan gayrimenkul üzerine yapılan villalar ile ilgili olarak "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi" uyarınca A.E.B. Turizm'e toplam 8 gayrimenkulden payı olan % 60 lık kısmın tapu devri yapılmıştır. Şirketimiz payına düşen % 40 lık pay ile A.E.B. Turizm‘e kalan borç ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlem sonucunda Şirket’in her hangi bir banka ve/veya kuruma borcu kalmamıştır.
 • OZKGY: Şirket’in sermayesinin %100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi tamamlanarak ticaret sicilinde tescil edilmiş bulunmaktadır.
 • POLHO: Şirket bağlı ortaklığı Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; 21.10.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 6.7 mn TL olan ödenmiş sermayesi 83.594.056 TL artırılarak 90.294.056,00 TL olmuştur.
 • SEKFK: Şirket, Borsada işlem gören paylarının likitidesine destek olmak ve yatırımcıların olası muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla pay geri alımının yapılmasına, eri alıma konu edilecek pay sayısının azami 4.500.000 adet ve bu payların alımı için kullanılacak fon tutarının azami 5.500.000 TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
 • THYAO: Şirket Genel Müdürü Doç. Dr. Temel KOTİL'in, 21.10.2016 tarihinde Genel Müdürlük görevinden emekli olması nedeni ile Genel Müdürlük görevine Bilal EKŞİ'nin atanmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak da atanan Bilal EKŞİ'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmasına karar verilmiştir.
 • VAKBN: Banka’nın yurtdışı tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 500mn USD, itfa tarihi 27 Ekim 2021 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %5.614, kupon oranı ise %5.500 olarak belirlenmiştir.
 • YATAS: Şirket’in yatırım planında öngörülen üretim ve lojistik amaçlı binaların inşaatı devam etmekte olup yılsonuna kadar inşaat sürecinin tamamlanması planlanmaktadır. İlave olarak makina yatırımları ile ilgili görüşmelere başlanılmıştır. Ayrıca yapılan yatırım çerçevesinde T.C Ekonomi Bakanlığına başvuru yapılmıştır.
 • YKBNK: 138 gün vadeli, 104.870.000 TL nominal değerdeki bononun nitelikli yatırımcılara ihracı 21.10.2016 itibariyle gerçekleştirilmiştir.
 • YUNSA: 2010, 2011, 2012 ve 2013 vergilendirme dönemlerine ilişkin toplam 7.083.888,54 TL vergi aslı ve toplam 19.067.234,81 TL vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması değerlendirilmiş ve yararlanılması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.
 • GARAN 3Ç16 finansallarını açıklayacak. (YF Beklenti: 1.264 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 1.271 mn TL kâr) Önemli 3Ç16 Finansalları
 • AKBNK: 3Ç16: 1.105 mn TL kâr 9A16: 3.444 mn TL kâr (YF Beklenti: 1.100 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 1.090 mn TL kâr / 3Ç15: 672 mn TL kâr, 2Ç16: 1.332 mn TL kâr, 9A15: 2.085 TL kâr) YF Araştırma Yorum: Akbank'ın 3. çeyrekteki operasyonel performansı beklentimiz dahilinde gerçekleşti. Ancak, ticari karın güçlü seyretmesi ve sınırlı faaliyet giderlerinin etkisi ile 2016 yılı için net kar beklentimizi %17 artırıyoruz. Akbank'ın hedef fiyatını yaklaşık %2 artırarak 9,7TL'ye yükseltiyoruz ve %16 yükseliş potansiyeli ile Endeks Üzeri Performans tavsiyemizi sürdürüyoruz.
 • ARCLK: 3Ç16: 923 mn TL kâr 9A16: 1.071 mn TL kâr (YF Beklenti: 200 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 227 mn TL kâr / 3Ç15: 212 mn TL kâr, 2Ç16: 652 mn TL kâr, 9A15: 680 TL kâr) YF Araştırma Yorum: Finansal sonuçların önemli bir fiyatlama etkisi olmasını beklemiyoruz.
 • VESBE: 3Ç16: 90 mn TL kâr 9A16: 284 mn TL kâr (3Ç15: 34 mn TL kâr, 2Ç16: 129 mn TL kâr, 9A15: 90 mn TL kâr)
Yukarı