Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BIMAS: Mevcut program kapsamında 09 23 Mayıs 2018 tarihleri arasında 435.940 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 1.666.220 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,55)
  • DGZTE: DGZTE – Demirören Medya, DGZTE’nin sermayesinin %93,07'sini temsil eden 97.723.878,03 TL nominal değerli payların devralınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifi yapmak ve bu amaçla pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması ve pay alım fiyatı hesaplamasında 22.03.2018 tarihli TCMB döviz alış kurunun kullanılması talebi ile dün SPK'ya başvurmuştur. Yorum: Tebliğe göre pay alım fiyatı hesaplamasında pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru’nun kullanılması gerekmektedir SPK’nın Demirören’in teklifine onay vermemesini bekleriz. 22.03.2018’deki USD/TL kuru 3.9087; Pay devrinin olduğu 16.05.2018’deki kur ise 4.4581’dir. 22.03.2018 tarihli kura göre DGZTE’nin çağrı fiyatı 5.28 TL’ye gelmektedir.
  • HURGZ:Şirket ile Doğan Medya Grubu Holding A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin %77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli paylar Şirket'e devir olmuştur. 23 Mayıs 2018 tarihinde (bugün) Şirket tarafından ilgili pay devrinden doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü hakkında, "Sermaye Piyasası Kurulu" nun ("SPK") II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca SPK'ya muafiyet talebi başvurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili gelişme oldukça kamuya gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
  • PEKGY: Şirket portföyünde yer alan Almanya/Heinsberg Bina'nın tadilat işlemleri çerçevesinde;Dış cephe tadilat işlerinin 240.000,00 Euro bedelle ECO CITY BAU GmbH şirketi'ne yaptırılması ve adı geçen şirket ile sözleşme imzalanmasına,Daire içi duvar, kapı ve zemin vb. tadilat işlerinin 576.000,36 Euro bedelle ECO CITY BAU GmbH şirketi'ne yaptırılması ve adı geçen şirket ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir.
  • ULKER: Ülker’in 15 Aralık 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile UB Group Limited'in sahip olduğu International Biscuits Company (IBC) hisselerinin tamamın satın alınmasına karar verilmiş olduğu ve pay devri işlemi için Suudi Arabistan yetkili otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanması gerekliliği duyurulmuştu. 23 Mayıs 2018 itibarıyla başvuru ve izin süreçleri tamamlanmış, IBC'nin %100 hissesi şirketimize devrolmuştur. Suudi Arabistan’da kurulu IBC’nin 40 milyon USD’a satın alınması Aralık 2017’de zaten duyurulduğu için haberin hisse üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. IBC Ülker’in 2017 FAVÖK’üne %3 katkı sağlayacaktır.

Borsa İstanbul:


Yukarı