23.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKFGY: Şirket bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. lehine üzerine hak tanınmış, üzerinde herhangi bir yatırım bulunmayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimeğusa-İskele’de yer alan "orman" niteliğindeki taşınmaz 10.914.000 TL bedelle, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiştir.
 • AKMGY: Şirket’in Ömer Dinçkök tarafından açılan “Genel Kurul Kararlarının İptali” amaçlı davanın Mahkemece ön incelemede yapılacak başkaca işlem bulunmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine, bu nedenle duruşmanın 26.04.2017 günü saat 14:00'a bırakılmasına karar verilmiştir.
 • ANELE: Şirket projelerinden Yeni Doha Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Elektrik İşleri Projesinin Kesin Kabulü, TAISEI ve TAV Ortaklığı olan Sky Oryx Joint Venture tarafından yapılmış olup, Kesin Kabul Sertifikası, 22 Aralık 2016 tarihinde şirkete teslim edilmiştir.
 • ANSA: Şirket bağlı ortaklığı Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (Engaranti GDH) tarafından müşterilerimize uygulanan Garantör sistemi çerçevesinde müşterilerimizin kredilendirilmesi konusunda Denizbank A.Ş. ile işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.
 • ASELS: Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanımı projesinin tedariki maksadıyla 175.630.000 USD bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
 • ASUZU: Tamamı ödenmiş mevcut 25.419.706,54 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile (%230,45228 bedelsiz) oranında arttırılarak, 84.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • ATSYH: Şirkte, çıkarılmış 8 mn TL’lik sermayesini, Masum Çevik’e tahsisli olarak 3.3 mn TL (%41,25051) artırarak 11.3 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • BTCIM: Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak şekilde 150 mn TL’den 400 mn TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
 • DESA: Şirket, bir yeni mağazasını daha faaliyete almıştır. Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Samsonite mağazamızın alanı 112 m2'dir.
 • DOHOL: Şirket, Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri A.Ş., İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş. ile Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş.'ye iştirak etme kararı almıştır.
 • ECILC: Şirket’in iştiraki Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Monrol), %100'üne sahip olduğu ABD'de kurulu nükleer tıp sektöründe enerji ölçüm cihazları üretimi ve servis hizmeti konusunda faaliyet gösteren Capintec, Inc.'nin tamamının .O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.'ye 25 mn TL bedelle satılması konusunda; gerek ABD mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekse yapılacak diğer işlemlerin yıl sonu tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle hisse devir işlemlerinin 30 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanamayacağı dikkate alınarak, taraflar arasında bugün imzalanan ek protokol kapsamında bakiye kalan 15 mn TL’nin 12 mn TL’lik kısmının 22 Aralık tarihinde tahsil edilmesine, son kalan 3.000.000 TL'lik kısmının ise hisse devir tarihinde (en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar) tahsil edilmesine karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirket’in Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi anahtar teslimi ihalesi gerçekleşmiş olup, 8 katılımcıdan ikisi teşekkür etmiştir. En yüksek teklif 351.123.000 TL ile Akay İnşaat tarafından yapmıştır
 • FINBN: Banka’nın çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL bedelsiz artırılarak 3.000.000.000 TL'den 3.150.000.000 TL'ye (%5 bedelsiz) yükseltilmesi başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
 • GARAN: Banka Genel Müdür Vekili ve Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Genç ile KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere'nin istifalarının kabulune karar verilmiştir. Buna ek olarak 1.1.2017 tarihi itibarıyla; Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Cemal Onaran'ın KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Kitle Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan Mahmut Akten'in ise Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması kararlaştırılmıştır.
 • GSRAY: Şirket’in Olağan Genel Kurul’u 18 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 • GUBRF: Şirket, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. (Negmar) hisselerinin satışına ilişkin olarak 18.11.2016 tarihinde yapılan ihalenin, rekabet koşullarının artırılmasını teminen ve değişen ekonomik koşullar da göz önünde bulundurularak iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkılmasına ve konunun Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine karar verdi.
 • ISGSY: Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin ("Şirket") iştirak edilen bedelli sermaye artırımından alınan paylar karşılığında Şirket'e tarihinde 10.000.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
 • KOZAA/KOZAL/IPEKE: Şirket’lerin 31/12/2015, 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016, 31/12/2016, 31/03/2017 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi talebi SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. Buna göre Şirket’ler 1 Ocak 2018 tarihine kadar ek süre almıştır.
 • RYGYO: Şirket, yeni depo yatırımlarımızda kullanmak amacı ile İzmir-Torbalı’da bulunan 14.683 m2'lik deponun 25.657.000 TL bedelle Sat ve Geri Kirala yöntemiyle satılması ve sözleşme sonunda portföye geri alınması için İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır. Gayrimenkul satış işleminin tamamlanmasını müteakip 1-5 yıl içinde portföye yeniden dahil edileceğinden, faaliyetlere olumsuz etkisi olmayacağı Şirket’ce değerlendirilmiştir.
 • SARKY: Şirket’in Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerini Sicil’e tescil ettirmiştir.
 • TCELL: Hisse geri alım kararı kapsamında toplam 106.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 9,40 TL fiyat seviyesinden gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 996.400 TL'dir.
 • VAKBN: Banka, 21.04.2017 vadeli 119 günlük 200 Milyon TL nominal değerli bonoların ihracını tamamlamıştır.
 • VAKFN: Şirket Yönetim Kurulu, SPK’nın, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 150 mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının 300 mn TL'ye yükseltilmesi amacıyla SPK’na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmıştır.
 • VESTL: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ'nin Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması ile ilgili tüm hukuki izinler alınmış olup, 22.12.2016 tarihi itibari ile anlaşma taraflar arasında yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda, Vestel Ticaret AŞ bahse konu marka lisans anlaşması kapsamında olan tüm ülkelerde ticari faaliyetlerine başlayabilecektir.
Yukarı