23.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGUV: Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin açmış olduğu "01.12.2016 30.06.2017" tarihleri arasında 7 ay süreli özel güvenlik hizmet alım işinin ihalesini 1.104.569 bedelle kazanmıştır.
 • ANELE: Proje ana yüklenicisi Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. ile Birleşik Arap Emirliklerinde mukim iştirakimiz ANEL Emirates General Contracting LLC Dubai Şubesi arasında,Birleşik Arap Emirliklerinde inşası devam eden Bluewaters Island Project kapsamında yer alan ve dünyanın en büyük dönme dolabına hizmet verecek Dubai-I Terminal Binası Projesi ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, elektrik dağıtımı, aydınlatma sistemi ve aydınlatma otomasyonu, yapısal kablolama ve IT sistemleri, yangın algılama ve acil anons sistemleri, kameralı kayıt ve güvenlik sistemleri ile bunların test ve devreye alma işlerinin yapılmasına yönelik 76 mn AED (yaklaşık 20.65 mn USD ) tutarındaki ön anlaşma (Letter of Award) imzalanmıştır. Dubai'nin en önemli turistik yatırımlarından biri olan proje ile ilgili çalışmaların 2019 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır.
 • BIMAS: Abdulrahman El Khereiji Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde 500 bin lot BİM Birleşik Mağaz alar hisse senedinin Borsada satışa konu edilebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu.
 • BNTAS: Şirket, zeytin üreticilerinden S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (MARMARABİRLİK) Genel Müdürlüğünün açmış olduğu 2 Kg Teneke Ambalaj ihalesini 431.250 TL= 508.875 TL bedel ile kazanmıştır.
 • BRKO: Şirket’in süresi dolan 100 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 250 mn TL’ye yükseltilmesi işlemi için SPK ‘ya yapılan başvuru sonuçlanmış ve gerekli izin alınmış olup, gerekli inceleme ve onay için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına teslim edilmiştir. Yönetim Kurulu, pamuk fiyatlarındaki dagalanmalar nedeniyle, 05 Aralık 2016 tarihine kadar penye işletmesinde üretime ara verilmesine ve işletme çalışanlarının da ücretli izinlerinin kullandırılmasına karar vermiştir.
 • EGLYO (SKBNK/SEKFK): T.C. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307 Esas sayılı dosyasının bugün yapılan duruşmasında; mevcut dosya ile birleşmesi karar verilen 8. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/298 esas sayılı dosyasının mevcut dosy a içine alındığının görüldüğü ve dosyaya geçici bakılmasından dolayı ön inceleme duruşması yapılmak üzere incelemeye alınmasına, bu nedenle duruşmanın 10.01.2017 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirketimiz projelerinden "Niğde Emlak Konutları, Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" nin sözleşmesi, Yüklenici "Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti." ile 22.11.2016 tarihinde imzalanmıştır
 • GSDHO: Deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 5.000 ABD dolar ödenmiş sermaye ile Malta'da kuruluş işlemleri tamamlanan Mila Maritime Limited'e, Şirketimizin bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. tarafından % 100 pay ile iştirak edilmişti r.-pozitif
 • GUSGR: Şirket’in %36 oranında ortağı Groupama SA, bedelli sermaye artırımında rüçhan haklarını kullanmamış olup pay oranı %20’ye düşmüştür.
 • KLNMA: "Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı" nın yürütülmesi görevi Banka' ya verilmiştir.
 • LKMNH: Şirket 6736 sayılı kanun kapsamında; Kurumlar Vergisinde 2011,2012,2013,2014,2015 vergi dönemleri için matrah artırımı yapılmasına ve Katma Değer Vergisinde 2013,2014,2015 vergi dönemleri için KDV artırımı yapılmasına karar verilmiştir.
 • MRDIN: Şirket’in 2014 Ekim ayında pazar koşulları göz önünde bulundurularak durdurulan ve 11 Kasım 2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında 2016 yılı Kasım ayına kadar uzatılan bir numaralı klinker fırın duruşunun, pazar koşullarında herhangi bir iyileşme olmaması sebebiyle devam etmesinin, bu konunun 2017 yılı Mart ayında tekrar gündeme alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Şirketin diğer ve daha yüksek kapasiteli klinker fırınında üretim devam etmektedir.
 • NTHOL: 23.11.2016 tarihinden itibaren üç gün süre içerisinde, özel emir ile toptan satış piyasasında 87.500.000 adet Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payında satış işlemi yapabileceğimizi bildiririz.
 • SILVR: Halis Aygül, 500 bin lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TATGD: Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 24 ay vadeli, 3 ayda bir sabit faizli kupon ödemeli, toplam 50 milyon TL nominal değerli tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 25 Kasım 2016 tarihinde, tahvil ihracının 29 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi, tahvilin getirisinin belirlenmesinde kullanılacak ek getiri oranının ise 220 baz puan olarak belirlenmesi planlanmaktadır.
 • TCELL: Medyada yer alan ve İngiliz Tahkim Mahkemesi kararına atıfta bulunarak ana hissedarlarımızdan Çukurova Holding'in bir diğer ana hissedarımız Alfa Telecom'un Turkcell'deki dolaylı paylarını alma hakkını kullanmadığına ilişkin haber ve yorumlara istinaden yapılan açıklamadır.Şirketimiz, ana hissedarları arasındaki davalara taraf olmadığı için, gelişmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi değildir. Ana hissedarlarımız arasındaki konular Şirketimizin faaliyetlerini etkilememekte ve tamamı bağımsızlık kriterlerini sağlayan Yönetim Kurulumuz ve üst yönetimimiz, tüm hissedarlarımız için değer yaratma odağı ile çalışmalarına devam etmektedi r.
 • UTPYA: Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından 22.11.2016 tarihinde saat 14.00 de yapılan Malltepe Park AVM' nin bir bütün olarak satılması ihalesi ile ilgili olarak herhangi bir resmi bilgi tarafımıza ulaşmamakla beraber ihaleye teklif gelmediği şifahen öğrenilmiştir.
Yukarı