Şirket Haberleri

23 Ekim 2020 KAP Haberleri

  EREGL – EREGL’nin 3Ç net karı beklentilere paralel, faaliyet kar marjı tahminlerden daha güçlü. EREGL’nin 3Ç net karı yıllık %26 düşüşle 582mn TL olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 572mn TL iken bizim tahminimiz 653mn TL net kar açıklanması yönündeydi. Net kar piyasa tahminine paralel gerçekleşirken, şirketin faaliyet karı beklentilerin yaklaşık %10 yukarısında açıklandı. Güçlü faaliyet karı sonucunun net kara yansımasına engel olan ise yüksek vergi gideri oldu. Şirketin vergi finansallarında kurlardaki artış sonucu oluşan ilave kur farkı kazançları vergi giderini artırmaktadır. Vergi öncesi sonuçlara baktığımızda, EREGL’nin 3Ç vergi öncesi kar rakamı yıllık %61 artış ile 1.55 milyar TL olarak gerçekleşti ve tahminimizin yaklaşık %20 yukarısına çıktı. Diğer taraftan, özsermaye altında muhasebeleşen kur farklarının dahil edildiği kapsamlı net karın ise 3Ç’de 5.5 milyar TL olduğu not edilmelidir. 3Ç’de şirketin FAVÖK marjı beklentilerin aksine 2Ç’ye göre yaklaşık 200 bp artışla %20.1 seviyesinde açıklandı (beklenti: %17.3). Şirketin satış hacmi geçen seneye göre %15, bir önceki çeyreğe göre %10 artışla 2.2 milyon ton seviyesinde açıklandı. Bu çeyrekte uzun çelik satışları daha iyi performans gösterirken, ihracatın payı ise yurtiçi talebin canlanması ile geriledi. Çeyreklik bazda ton başına FAVÖK tekrar 100 doların üzerine çıktı ve hesaplamamıza göre 102 dolar/ton seviyesinde gerçekleşti (şirket sunumuna göre 117 dolar/ton). Geçen çeyrekte FAVÖK 96 dolar/ton seviyesindeydi. Çelik fiyatlarındaki güçlü seyir sayesinde, 4Ç’de karlılıkta yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir ve buna göre 2020 için daha önce yönetimin paylaştığı %16-18 arasındaki FAVÖK marjı beklentisinde yukarı revizyon potansiyeli oluşabilir. EREGL’nin net nakit seviyesi çeyreklik olarak 758 mn dolar seviyesinden 832 milyon dolara yükseldi. Şirket yönetimi bugün saat 17:00’de sonuçlar hakkında telekonferans düzenleyecek. Piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
  TAVHL – Tav Havalimanları 3Ç20'de piyasa beklentilerinin üzerinde 445mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 370mn TL zarar ;YF Bekl: 469mn TL zarar) .Şirket 3Ç19 ve 2Ç20'de sırasıyla 561 mn TL net kar ve 694 mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 3Ç20'de yıllık bazda %54 düşerek 715mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 701mn TL; YF Bekl: 636mn TL). Salgın nedeniyle şirketin operasyonları bu çeyrekte de zayıf kalmaya devam edtti. FAVÖK rakamı ise 3Ç20'de 3Ç19’a göre %79 düşüşle 163mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 187mn TL; YF Bekl: 182mn TL). 3Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç19'a göre 26.6 puan daralma göstererek %22.8 olmuştur. Hatırlanacağı üzere şirket geçen çeyrek negatif FAVÖK açıklamıştı. Diğer yandan, şirketin net borcu 5,273mn TL olarak gerçekleşti. Operasyonlardaki zayıflığa rağmen, şirketin net borcundaki çeyreksel artış Euro bazında yalnızca %2,6 oldu. Çeyrek sonu itibariyle TAVHL’nin 766mn Euro nakdi bulunuyor, bu nakit şirketin kısa vadeli finansal yükümlülüklerini karşılaması için yeterli. 3Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.
  TKFEN – Tekfen’in 3Ç sonuçları inşaat iş kolundaki zarar nedeniyle beklentilerin oldukça altında açıklandı. Tekfen Holding 3Ç’de -15mn TL net zarar açıkladı, piyasa tahmini 189mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 188mn TL net kar). 3Ç’de gerçekleşen FAVÖK ise 10 milyon TL seviyesinde kaldı ve bu da 251 milyon TL seviyesindeki beklentilerin altında gerçekleşti. Zayıf sonuçlarda temel etken, inşaat iş kolunda kaydedilen -210 milyon TL seviyesindeki negatif FAVÖK oldu. Bunun sebebinin inşaat projelerindeki beklenmeyen gider kalemlerinin gelir tablosuna zarar olarak yansıtılması olduğunu tahmin ediyoruz. İnşaat iş kolunda şirketin cirosu da beklentimizin altında gerçekleşerek 201 milyon USD seviyesinde açıklandı (2Ç: 265 milyon dolar). Kimya (gübre) segmentinde 3Ç sonuçları güçlü olsa da, inşaat tarafındaki zararı telafi etmeye yeterli olmamıştır. Kimya segmenti cirosu 1.2 milyar TL seviyesinde, FAVÖK marjı ise %19.4 seviyesinde gerçekleşti (geçen seneye göre yaklaşık 540 bp artış). Bu çeyrekte dikkat çeken bir diğer olumsuz gelişme, şirketin net nakit pozisyonundaki azalmanın devam etmesidir. Sene başında 3.3 milyar TL olan Tekfen’in konsolide nakit pozisyonu, 3Ç itibariyle 0.9 milyar TL’ye gerilemiştir (2Ç: 1.8 milyar TL). Socar’ın petrokimya yatırımından azınlık pay alımı ve özellikle inşaat iş kolunda artan işletme sermayesi ihtiyacı, nakit pozisyonunda azalmaya neden olmuştur. Şirket yönetimi 9 aylık sonuçlar sonrası sene sonu için net kar ve FAVÖK tahminlerini aşağı yönde revize ettiğini açıklamıştır. Şirketin yeni tahminlerinde 2020 tahmini ciro 13.5 milyar TL (önceki 12.5 milyar TL), FAVÖK 773 milyon TL (önceki 944 milyon TL) ve net kar 412 milyon TL (önceki 556 milyon TL) olması beklenmektedir. Zayıf sonuçlar ve şirketin tahminlerindeki revizyon sonrası bugün piyasa tepkisi olumsuz olacaktır.
  ARCLK – Arçelik 3Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç20'de şirketin TL10036mn net satış, TL1305mn FAVÖK ve TL631mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL11524mn net satış, TL1456mn FAVÖK ve TL729mn net kar olması yönünde. Yurtiçinde hacim ve fiyat artışları, yurtdışında ise göreli toparlanma ve TL’nin değer kaybı ile birlikte, satışlarda güçlü büyümenin 3Ç’de de devam etmesini bekliyoruz. Operasyonel kaldıraç, avantajlı parite ve hammadde fiyatları, bize göre marjları desteklemeye devam edebilir. %13’lük FAVÖK marjı beklentimiz, şirket için tarihi yüksek bir seviye. Güçlü operasyonel performans ve şirketin kur riski taşımayan bilançosu net karı destekleyen faktörler. Yönetim bugün saat 19:00’da bir telekonferans düzenleyecek
  TCELL – Çarşamba günü düzenlenen Genel Kurul’un ardında, Turkcell’de hisse devri tamamlandı. Telia ve Çukurova Holding hisseleri Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve LetterOne’a devredildi. TVF şirketin doğrudan %26,2 ortağı haline geldi. Bu hisselerin %15’i şirketin dokuz Yönetim Kurulu üyesinden beşini atama imtiyazına sahip. Diğer yandan LetterOne’ın doğrudan payı %24,8 oldu (daha önce %13,2 dolay pay). Geri kalan %51 hisse ise BIST’te işlem görüyor. LetterOne’ın %19,8’lik hisse için 1 yıllık satmama taahhüdü bulunuyor, geri kalan %5 ise piyasada satılabilir. Daha önce açıklandığı üzere hisse devrinin gerçekleşmesiyle ortaklar arasındaki tüm anlaşmazlıklarda ve davalarda uzlaşma sağlanmış oldu. 23 Ekim 2020 KAP Haberleri
  ALARK – Alarko Holding bugün brüt 0,079 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü sonrası baz fiyat 6,17 TL olurken, temettü verimi %1,26 olarak hesaplanmakta.
  ITTFH – Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  ULKER – Şirket 650 milyon Dolar tutarında ihraç ettiği tahvillere ilişkin ihraç belgesinin onayı amacıyla SPK’ya başvuru yaptı. Hedeflenen 450 milyon Dolar’ın üzerinde 1.8 milyar Dolar talep oluşması nedeniyle 650 milyon Dolar’a yükseldiği belirtiliyor. Oluşan talebin makul olduğunu belirtebiliriz.
  TTRAK – Şirket Genel Müdürü yaptığı açıklamada yılın ilk 8 ayında 18.000 adet traktör üretimi gerçekleştiğini bildirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre %37’lik artışa işaret ediyor.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DGGYO – Şirket, fiili dolaşım pay oranını artırmak amacıyla, daha önce ayrılma hakkı kullanımı neticesinde edinilen 1.59 milyon adet payın satışına karar verdi.
  GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 6.65 TL fiyattan 0.55 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %27.54’e yükseldi.
  MARTI – Yakın Madenclik Lojistik tarafından 2.33 TL fiyattan 3.1 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13.98’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında KONTR payında 23/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri (Market Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/11/2020'dir. VBTS kapsamında AVGYO, ITTFH, KRGYO ve YYAPI paylarında 23/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında PRZMA payları 23/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 06/11/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

  Nakit Temettü Haberleri – Dağıtım Tarihi Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Verimliliği Düzeltilmiş Pay Fiyatı Bugün ALARK 0.0790 0.0672 1.26% 6.17

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – OZBAL KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen Yrd. vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı