23.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • BFREN: Şirket yeni Tie Rod tip servo fren üretimine ilişkin olarak aldığı Tie Road hattında üretime başlanmıştır.
 • BRISA: Şirket, başta Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası devam eden ikinci fabrika yatırımının finansmanı ile diğer genel ihtiyaçları için, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 150 milyon ABD Doları ve MUFG Kurumsal Bankacılık Birimi ile 160 Milyon ABD Doları olmak üzere toplam 310 milyon USD doları tutarında, 3 yılı anapara geri ödemesiz, toplam 7 yıl vadeli kredi anlaşmaları imzalamıştır.
 • BUCIM: Rasim Çağan, 18 bin lot hissenin Borsa’da işlem gören tipe dönüşmesi amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • DZGYO: Davacı Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.tarafından Bakırköy 6.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan 2016/62 Esas sayılı dosya ile ilgili yetkisizlik kararı verilmiş olup, yetkili İstanbul 19.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından mahkeme bilgilerini içeren tebligat 22/08/2016 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
 • FLAP: Şirket, 2017 yılında yapılması planlanan Dermatoloji Bahar Sempozyumu, UNEKO 2017 ve Ulusal İşlevsel Üroloji Kongresinin organizasyon görevini üstlenmiştir.
 • ISCTR: Banka, bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt dışında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraçlarına olanak sağlayacak bir İTMK programı kurulması ve bu doğrultuda İTMK ihraç edilmesine ilişkin SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • ISGYO: Şirket İş Kuleleri Kompleksi Kule 3'ün kiralama sürecine başlanmış olup, kiralama sürecinin ‘Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hizmetleri Ticaret A.Ş' ve ‘Pamir & Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş' ile birlikte yürütülmesine karar verilmiştir.
 • ITTFH: Grupiçi şirketlerden İmaş Makina San.A.Ş.(Devralan) sermayesine %99,9 oranında iştirak ettiği Adese Petrol Ür.Taş.San. Tic.A.Ş. (Devrolan) ile birleşme işlemlerinin gerçekleştirilmesine şirket yönetim kurullarınca karar verilmiştir.
 • KATMR: Şirket 10.068.760,00 EURO tutarında yurt dışı kaynaklı muhtelif ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 31.12.2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.
 • KCHOL: Şirket’in 2011 ve 2012 mali yılları için düzenlenen Vergi İnceleme Raporları ile bu raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlara ilişkin 22 Ağustos 2016 tarihli tarhiyat öncesi uzlaşma daveti için yapılan değerlendirmeler sonrasında "tarhiyat öncesi uzlaşma" görüşmelerinden vazgeçilmiş olup, söz konusu vergi inceleme raporları dayanak gösterilerek yapılacak olası tarhiyat ve cezalara karşı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile tanınan imkanlar ile tarhiyat sonrası uzlaşma dahil diğer bütün yasal haklar kullanılabilecektir.
 • KRATL: Ana Pazar'da işlem görmekte olan, Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRATL.E) payları 23.08.2016 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yakından İzleme Pazarın'da işlem görmeye başlayacaktır.
 • MARTI/MRGYO: Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü Şirket’ler hakkında yaptığı açıklamada, Şirketlerin ödenemeyen finansal borçlarının bulunması ve ancak bir kısmının yeniden yapılandırılmış olması, ayrıca ödenemeyen diğer borçları nedeniyle hacizlerin bulunması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendinde yer alan "finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede, vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da personel borcu olması veya faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine ya da hacze maruz kalması" hükmü kapsamında uyarılmalarına, Martı Otel'in, Martı İstanbul Otel'in tahliyesine ilişkin açılan davayı KAP'ta özel durum açıklaması olarak bildirmemesi nedeniyle ilk uyarısını almasına, Martı Otel'in aylık bildirim yükümlülüğünün değiştirilerek, her iki Şirket için ayrı ayrı olmak üzere, vadesi geldiği halde ödenemeyen finansal, kamu, satıcı ve kira borçlarının tutarları ile Şirketlerin aleyhine başlatılan hukuki takip tutarları hakkında güncel bilgilerin yer aldığı bildirimin 2016 yılı Eylül ayından itibaren üç ayda bir, her iki Şirket tarafından izleyen ayın sonuna kadar KAP'ta duyurulmasına karar vermiştir.
 • METUR: Şirket ile AEB Turizm arasında Muğla’da yer alan arazi üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak yüklenici firma olan AEB Turizm’e 8 gayrimenkulden payı olan % 60 lık kısmın devrinin yapılarak tapuda tescil edilmesi ve Şirket’in kalan payı olan %40’lık kısmının A.E.B. Turizm ve Büyükhanlı Kardeşler’e kalan borcu kapatacak tutarda gayrimenkul devrinin yapılması işlemi için ayrılma hakkı fiyatı 0.99 TL olarak belirlenmiştir.
 • NTHOL: Hırvatistan'da kurulu şirket Merit Casino d.o.o. ile Hırvatistan Maliye Bakanlığı arasında 19.08.2016 Cuma günü Hırvatistan Cumhuriyeti'nde şehir ve casino adedi sınırlaması olmadan 15 yıl süreyle casino işletmeciliği konusunda faaliyet göstermek üzere lisans anlaşması imzalanmıştır. Bu lisans, şirketler grubunun bir Avrupa Birliği ülkesinde aldığı ilk casino işletmeciliği lisansıdır. Bu imzayı müteakiben Dubrovnik ve Split şehirlerinde eş zamanlı olarak iki adet casino en kısa sürede açılacaktır.
 • RODRG: Şirket, Azerbaycan'a yapılan yatırımlarının devamı olarak; ülke genelinde bayilikler vermek ve uygun lokasyonlarda yeni mağazalar açmak üzere araştırmalara başlamıştır. Gelişmeler ilerleyen dönemlerde duyurulacaktır.
 • SAYAS: Şirket ile Daimler AG arasında yürütülen bahse konu görüşmeler neticesinde Mercedes Benz Kurumsal Kimlik Yenileme ihalesi (MB Black Projesi'nde) karşılaşılan sorunların kalıcı olarak çözümüne yönelik olarak mutabakata varılması temin edilmiştir. Daimler AG ile yapılmış olan Sulh Anlaşması sayesinde imm-network GmbH'nin Mercedes Benz bayilerine yapılan sevkiyatlar karşılığında tahsilat yapılmasında karşılaştığı güçlükler de aşılmış olup şirketimiz ekonomik bütünlüğü sahadaki taahhüt işlerinin tamamlanacağı ve yeni siparişlerin teslim edileceği varsayımı (Farklı ülkelerdeki inşaat izin süreçleri nedeniyle teslimat ve montaj tarihlerinde sarkmalar olabilmektedir.) ile 2016 yılına sonuna kadar yaklaşık 4.750.000 Avro gelir elde edecektir. MB Black Projesi'ne ilişkin Sulh Anlaşması şirketimiz ve iştirakleri tarafından Daimler grubuna yönelik olarak yürütülmekte olan diğer projeleri (Evobus, Smart & Smile ve münferit siparişler) etkilememektedir.
 • TCELL: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("BTK"), 2009 yılından bu yana sadece Turkcell'e uygulanmakta olan ve Şirket’in rekabet gücünü olumsuz etkileyen ses ve SMS servisleri için minimum fiyat kuralının 16 Ağustos 2016 tarihli kararı ile yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir.
 • YAZIC: Süleyman Vehbi YAZICI, Yazıcılar Holding Anonim Şirketi paylarından azami 25.749 adet payı 23.08.2016 tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde satmayı planlamaktadır.
Yukarı