Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ASELS: Aselsan hisseleri şirketin talebi üzerine 23 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçici olarak işleme kapatılmış olup halka arza ilişkin talep toplama ve Toptan Alış Satış (TAS) işleminin takasının tamamlandığının BIST’e bildirilmesine kadar kapalı kalacaktır. Aselsan’ın ikincil halka arz takvimi uyarınca Toptan Alış Satış işleminin 5 Haziran 2018'de gerçekleştirilip hissenin 7 Haziran 2018'de tekrar işlem görmesi beklenmektedir.
  • GLYHO: Şirketin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Ports Holding"), Amerika kıtasında Karayipler odaklı büyüme stratejisinin ilk adımı olarak Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik olarak Küba'da ‘Aries S.A' ile 15 yıllık bir Anlaşma imzalamıştır.Bu anlaşma, Küba'nın söz konusu limana ve Havana'daki turizm altyapısına yaptığı yatırımların bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Mevcut kapasitesi ile aynı anda 2 gemiye hizmet verebilen limana gelen yolcu sayısı 2017 yılında yıllık %156 artışla yaklaşık 328 bin olarak gerçekleşirken, yolcu sayısının 2018 yılında 500 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Küba'nın limana ve çevresine yapmakta olduğu ciddi yatırım programı sonrasında limanın kapasitenin 2024 yılında 6 gemiye çıkması planlanmakta olup, yolcu kapasitesinin de bu doğrultuda ciddi ölçüde artması beklenmektedir.
  • MAVI: 18 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Mavi Jeans Inc.'in ("Mavi Kanada") sermayesinin %25'ini temsil eden payların, Şirketimizin ilişkili tarafı Kitsch Apparel Inc.'den satın alınması ile ilgili tüm işlemler tamamlanmış ve hisse devri gerçekleşmiştir.Hisse devri sonrasında Şirketimiz Mavi Kanada'da doğrudan %25 oranında paya sahip olmuş ve Şirketimizin Mavi Kanada'da bulunan %38,25 oranındaki dolaylı pay sahipliği ile birlikte etkin pay sahipliği oranı %63,25'e yükselmiştir.
  • TUBORG: Şirket 25 Temmuz seans öncesi brüt 0.18TL net 0.15TL nakit temettü ödeyecektir.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, IEYHO.E payları 23/05/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 06/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı