22.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BTCIM: Şirket’in duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırınının modernizasyon faaliyetleri ve planlı revizyon işleri halen devam etmekte olduğundan Ekim ayı sonu itibariyle faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stoku tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyededir ve bu duruştan çimento üretim ve satışları etkilenmeyecektir.
  • CEMAS: Şirket’in dolaylı iştiraki HMF Asansör ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF Asansör)'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, sermaye artırım sözleşmesi çerçevesinde, sermayenin 2.081.632 TL artırılarak 2.000.000 TL'den 4.081.632 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımı sonrasında sermayeyi temsil eden payların %51'i Hyundai Elevator Company Limited'in, %49'u HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olmuştur.
  • EMKEL: Genel Kurul sonucunda nakit kâr payı ödeme kararı değiştirilmiştir. Buna göre Şirket iki eşit taksit halinde hisse başı toplam brüt 0,59 TL (net 0,0502 TL) nakit kâr payı ödeme kararı almıştır. İlk taksit 23.12.2016, ikinci taksit 23.06.2017 tarihinde ödenecektir.
  • GEREL: Şirket ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Teknik ve Ticari İşbirliği Anlaşması kapsamında 10.000 TL sermayeli ve %50 - %50 pay oranında "Gersan-Alan Adi Ortaklığı" ünvanında bir adi ortaklık kurulmuştur.
  • GSDHO: GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olarak deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Hollanda'da yeni bir şirket kurulması ve kurulacak bu şirkete 5 milyon USD sermaye ile iştirak edilmesi konusunda gerekli tüm işlemleri yürütmek üzere Genel Müdür Akgün Türer'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
  • ISATR/ISBTR/ISCTR (ISMEN, TSKB): 21.09.2016 tarihinde ISMEN payları ile ilgili olarak 1,02 TL fiyatından 79.541 adet alış; TSKB payları ile ilgili olarak 1,34 TL fiyatından 126.415 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
  • RYGYO: İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde Adnan Menderes Havaalanı cepheli İzmir-Menderes ilçesindeki 21.268,71 m2'lik arsa üzerinde inşa edilecek 10.606 m2'lik toplam 3 bloktan oluşan lojistik deponun yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır.
  • SAYAS: Şirket’in bağlı ortaklığı imm-network GmbH tarafından yüklenilen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesindeki Alfa Romeo / Jeep markalarının kurumsal kimlik uygulamaları işlerine ilişkin en son revize edilen haliyle 2016 yılı sipariş programı çerçevesinde toplam 27 satış noktasına (bayiye) ilişkin üretim ve ihracatlar şirketimiz tarafından başarıyla tamamlanmış bulunmaktadır. İki satış noktasında bayilerin alması gereken yerel inşaat izinleri ve bir noktada alt yüklenici şirketten kaynaklanan sorunlar nedeniyle montaj işleri askıda bulunmakta olup bunların da dördüncü çeyrekte tamamlanması öngörülmektedir. 2017 yılı sipariş programına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca Şirket’in Genel Kurul’unda kayıtlı sermaye tavanının 100 mn TL’ye revize edilerek 2020 yılı sonuna kadar geçerli olması hususunun görüşülerek onaylandığı açıklanmıştır.
  • TMPOL: 5 adet yatırımcı toplam 1.4 mn lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
  • ZOREN: Şirket, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen jeotermal alanların kiraya verilmesi ihalesine katılmış ve ihaleyi yıllık 3 mn TL sabit kira bedeline ek olarak ihale şartnamesinin 26/G maddesinde tanımlanan yıllık saha işletme cirosunun %19'u kadar yıllık saha kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazanmıştır. İhale kapsamında Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke mahallesi mevkii 32 ( J-559/C ) işletme ruhsat numaralı 3470 hektar Sarayköy jeotermal sahası, jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere 2 Haziran 2041 tarihine kadar kiralanacaktır. “Saha İşletme Cirosu” satışı yapılan KDV hariç net elektrik enerjisi bedeli ile jeotermal akışkanın 3. şahıslara satış veya kiralanması yoluyla elde edilen KDV hariç net gelirlerin toplamıdır. Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretim AŞ'nin devam etmekte olan Kızıldere III JES yatırımının mevcut üretim lisansında yer alan 95,2 MW kurulu gücün 69,8 MW kurulu gücünde ikinci bir ünite eklenerek toplamda 165 MW olarak tadil edilmesi için yaptığı başvuru EPDK tarafından uygun bulunmuştur.
Yukarı