22.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANHYT: Şirket’in Ocak-Haziran dönemi prim üretimi 215.338.711 TL, hayat dışı 330.217 TL olmak üzere toplam 215.668.929 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • ARSAN: Şirket’in %21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kullanacağı toplam 107 mn TL tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında kefalet verilmesine karar verilmiştir.
 • ASELS/OTKAR: Şirketler arasında İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı kapsamında, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 35.640.000 Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Aselsan’ın üreteceği ürünlerin teslimatların 2017 ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.
 • ASYAB: Borsa Yönetim Kurulu'nun toplantısında, 15/07/2016 tarihinde işlem sırası kapatılan Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu dikkate alınarak işlem sırasının kapalılık halinin azami 6 ay süreyle devam etmesine karar verilmiştir.
 • CLKHO: Şirket’in alacaklısı Metin Saltık ve Vedat Dayan’a olan toplam 552.930,5 TL alacağı olan dosyalarla ilgili borç tasifye sözleşmesi akdedilmiş ve toplam 260.000TL ödeme konusunda anlaşılmaya varılmıştır. ödeme tutarı 260.000 TL fon, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Çelik tarafından temin edilecek ve böylece borç tasfiye edilecektir.
 • DO&CO: Şirket Genel Kurulu hisse başı brüt 0,85 Avro nakit temettü işlemini onaylamıştır. Temettü başlangıç tarihi 25 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir.
 • EGLYO: Şekerbank T.A.Ş. tarafından Şirket’e açılan tasarrufun iptaline ilişkin davaya ait tensip tutanağı, dava dilekçesi ve deliller bugün itibari ile Şirket’e tebliğ edilmiştir. Söz konusu davanın konusu, eski girişim şirketi olan KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nden ("KRC Gayrimenkul") çıkış işleminin iptaline yöneliktir. Şirket, 3 Aralık 2013 tarihinde KRC Gayrimenkul'den, taraflar arasında imzalanan hissedarlar sözleşmesindeki şartların gerçekleşmemesi v.b. gibi sebeplerle, ilgili sözleşmenin cezai maddesi uygulanmak sureti ile paylarının diğer ortaklara satarak çıkışını gerçekleştirmiştir. Pay devrine ilişkin bedelin, 8.748.880 TL'lik üçüncü ve son taksitine ilişkin alacağımız tahsil edilememiş olup, Tasarrufun iptali davasına konu olan ihtiyati hacze itiraz ve söz konusu davaya ilişkin cevaplar yasal süresinde ilgili mercilere sunulacaktır.
 • GUSGR: Şirket, 120 mn TL’lik bedelli sermaye artırımından elde edeceği fonun; 38 mn TL’lik sermaye açığının kapatılmasında kullanılmasına, kalan kısmın Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacağı açıklanmıştır.
 • KOZAL: Sermaye Piyasası Üst Kurulu'nun kararları gereği, şirketi zarara uğratan eski yönetim kurulu üyeleri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER aleyhine şirket zararlarının tazmini için dava açılmış olup söz konusu davada eski yönetim kurulu üyelerinin şahsi hisseleri üzerine devir, temlik, ipotek ve her türlü hukuki tasarruflarını engelleyen tedbir konulmasına karar verilmiştir. Şirket faaliyetleri devam etmektedir.
 • KUTPO: Şirket’in 06/01/2016 Tarih 122028 numaralı Teşvik Belgeli Bone China üretimi ile ilgili devam eden yatırım, makine tedarikçi firmalarının şirketimize makinelerin teslim tarihlerinin uzaması nedeniyle 30/06/2016 tarihinde tamamlanamamış olup, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
 • SASA: Şirket, çıkarılmış 266.3 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 100 mn TL artırarak (%37,55163 bedelsiz) 366,3 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • SAYAS: Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 2020 yılına kadar geçerli olmak üzere 80 mn TL’den 100 mn TL’ye çıkarma konusunda SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • YKGYO: Şirket’in Ankara Çankaya Projesi Ticari Merkezi A-B Blok'ta yer alan ve ekspertiz aylık kira değeri KDV Hariç 6.058 TL olan bağımsız bölümün bir kısmını oluşturan 172m²'lik kiralanabilir alanının 10 yıl süre ile ilk yıl aylık KDV Hariç 5.635 TL, ikinci yıl aylık KDV hariç 6.105 TL, üçüncü yıl ise KDV hariç 7.044 TL asgari brüt kira bedeli veya kiracının aylık net satışlarının %10'undan şirkete düşen payından yüksek olanı ile kiraya verilmesine, yine aynı projede yer alan ve ekspertiz aylık kira değeri KDV Hariç 12.116 TL olan bağımsız bölümün bir kısmını oluşturan 344 m²'lik kiralanabilir alanının 10 yıl süre ile ilk yıl aylık KDV Hariç 9.392 TL asgari brüt kira bedeli veya kiracının aylık net satışlarının %10'undan şirkete düşen payından yüksek olanı ile kiraya verilmesine karar verilmiştir.
 • SPK’nın almış olduğu karar sonrasında, ATLAS, AVGYO, AVTUR, MEPET, METRO ve VANGD geri alım programı açıklamıştır.
Yukarı