22.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AGYO: Şirket Ankara-Çankaya’da 6.730 m2'lik arsa üzerinde, 49.500 m2'lik yapı alanına sahip olan Atakule Alışveriş Merkezi Yenileme Projesi devam etmekte olup, projenin yapımı tamamlandığında yaklaşık 16.138 m2kiralanabilir alana, 20.000 m2 ortak kullanım alanına ve 15.200 m2 otopark alanına sahip olması hedeflenmektedir. Şirket tarafından Yapılan araştırmalar sonucunda, üst segment alışveriş merkezlerinde tespit edilen sektör ortalamaları ve emsaller göz önünde bulundurulduğunda, Atakule Alışveriş Merkezi Projesi'nde metrekare başına ortalama kira bedelinin €35,00 (Otuzbeş Avro) - €45,00 (Kırkbeş Avro) aralığında gerçekleşmesi öngörülmektedir.
 • AKMGY: Şirket’in 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında görüşülen 2, 5, 7, 10 ve 11 no'lu gündem maddelerinde alınan kararların iptali talebiyle açılmış olan ve Şirket lehine sonuçlanan davanın gerekçeli kararı davacı tarafından temyiz edilmiş olup; süresi içerisinde Şirket tarafından temyize cevap verilmiştir.
 • COMDO: Şirket’in ana ortağı Componenta Corporation'ın yurtdışındaki finansal kuruluşlara olan finansal borçlarının teminatı olarak COMDO hisseleri üzerine tesis edilmiş olan rehin, ilgili borcun Ana Ortak tarafından ödenmesini takiben kaldırılmıştır.
 • DOGUB: Şirket, “Blok Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait kamu hisselerinin özelleştirilmesi ihalesinde “nihai pazarlık görüşmesi”nin 22 Haziran (bugün) saat 17:45’te gerçekleştirileceğini açıklamıştır.
 • KERVN: Şirket’in basında yer alan haberlere ilgili olarak; zorunlu çağrı yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasıyla ana hissedar Zeynep Tümer, bağlı ortaklık Bahar Döşem Teks.San ve Tic. A.Ş. ve Şirket aleyhine bazı yatırımcılar tarafından açılan aynen ifa davasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili mahkemeye pay alım teklifi fiyatının 0,95716 TL'sına eklenecek 0,70609 TL faiz ile toplam 1,663251 TL olduğu bildirilmiştir. Ayrıca; açılan davada mahkemece ana hissedar Zeynep Tümer adına kayıtlı 395.196.660.000 adet şirket payı için tedbir kararı alınmış ve uygulanmış olup söz konusu dava hakkında ve verilen tedbir kararının kaldırılmasına yönelik diğer hukuki itirazlarımız ilgili mahkemeye yapılmıştır.
 • MMCAS: Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantısında; gıda, enerji, kimya ve inovatif teknoloji alanlarında ortaklık ve/veya iş geliştirme konularında görüşmeler yapmak üzere karar almıştır.
 • OTKAR: İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitimini kapsayan 106,1 Milyon Euro tutarında bir sipariş kesinleştirilmiştir. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatlara yıl sonunda başlanarak, 2017 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
 • SARKY: Şirket, 0,15 TL brüt temettüsünü bugün dağıtacaktır. Caner Taşkın, 3,30 TL fiyattan 42.900 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • TSKB: Banka, 67 gün vadeli Euro ve ABD Doları olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için imzalanan yetki anlaşması (mandate letter) kapsamında, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verilmiştir.
 • TSPOR: Profesyonel futbolcu Luis Ibanez'in kulübe transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kızılyıldız ile görüşmelere başlanmıştır.
 • YATAS: Şirket pay geri alım programına ilişkin paylarının Genel Kurul onayına gerek kalmaksızın geri alınması yönünde karar almıştı. Anılan geri alım programının uzatılmasını teminen geri alım programının Genel Kurul onayına sunulmasına, program kapsamında alınacak her bir pay için ödenecek azami bedelin ise Genel Kurul tarafından tespit edilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarı