21.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGUV: Küçükçekmece Adliyesi A Blok Ceza ve B Blok Hukuk Hizmet Binaları Güvenliği için 01 Ocak 2017 31 Aralık 2017 tarihleri arası 12 Ay süreli 15 silahsız personel olmak üzere Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihalesinin 701.350,29 TL +KDV bedelli sözleşmesi imzalanmıştır.
 • ARSAN: Şirket % 21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 28 mn TL tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında (5.922.000 TL) kefalet verilmesine karar verilmiştir.
 • BAGFS: Şirket, Romanya'ya ihraç edilmek üzere Trammo firmasından 10.050 ton CAN gübre siparişi alınmıştır. Siparişin tutarı 1,1 milyon USD olup, sevkiyatlar Aralık ayında tamamlanacaktır.
 • ECILC: Şirket’in %25 oranında payına sahip olduğu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 260.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla 23 Aralık 2016 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin kararı çerçevesinde artırılan 190.000.000 TL sermayeden payına isabet eden 47.500.000 TL karşılığında iştirak edilmesine, söz konusu tutarın %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine karar vermiştir.
 • EGEEN: Pınarbaşı Merkez ve Serbest Bölge üretim tesislerinde sene sonu yapılacak olan sayım ve bakım işlemleri nedeniyle 21.12.2016 günü saat:15.30' da üretime ara verilecek olup, 02.01.2017 günü yeniden üretime başlanacaktır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret Ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Yapı Ve Yapı İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş." ne Pazartesi günü yapılmıştır. Ayrıca Şirket’in projelerinden "İstanbul Kayabaşı Emlak Konutları 1. Etap 4. Kısım Konut İle Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi (Başakşehir Evleri 4)" nin Kesin Kabulü yapılmış olup "Kesin Kabul Tutanağı" onaylanmıştır.
 • EMKEL: Şirket’in brüt hisse başı 0,0309 TL’lik temettüsünün dağıtımı bugün gerçekleşecektir.
 • ETILR: Şirket’in stok zayi ile ilgili olarak daha önce yapılan sulh anlaşmasına istinaden; vadesi gelmiş olan senetlerin bedeli, kısmen nakden ve arta kalan kısım 3 gayrimenkulün devri ile karşılanmış olup, başkaca bir alacağı kalmamıştır.
 • OSTIM: Şirket’in %50’lik bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanmıştır.
 • RYGYO: Kocaeli-Çayırova 7.037 m2 arsa üzerinde bulunan 7.931 m2'lik deponun 400 m2'lik depolama alanı "Lapp Kablo San.ve Tic.Ltd.Şti."ye 3 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 3 senede yaklaşık KDV dahil 180.000 EURO gelir elde edilecektir. Aynı deponun 1.500 m2’lik kısmı ise 2 aylığına "Huawei Telekomunikasyon Dış Tic.Ltd.Şti."ye 2 aylığına kiraya verilmiştir. 2 ayda yaklaşık KDV dahil 18.000 USD gelir elde edilecektir.
 • ULAS: Tevfik Meftun Ulaş 50.000 lot Şirket payını Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • VKGYO: Şirket’in Ataşehir Belediyesi'ne karşı açılan 2014/2108 E. dosya numaralı davaya ilişkin İstanbul 9. Vergi Mahkemesi tarafından verilen ve Şirket lehine sonuçlanan mahkeme kararı için, Ataşehir Belediyesi'nin karar düzeltme talebi Danıştay 9. Dairesi'nin 2016/311 E. 2016/5497 K.s. kararı ile reddedilmiştir.
 • YATAS: Şirket yatırım planına ilişkin yaptığı güncelleme ile yatırım planında öngörülen üretim ve lojistik amaçlı binaların inşaatları büyük oranda tamamlanmış olup cephe ve tesisat işlemleri devam etmektedir. Makine satın alımlarına ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, bazı ekipman ve makinalar için siparişler verilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki başvuru yürürlükte olup henüz sonuçlanmamıştır. Ek Bilgi: Söz konusu yatırımın maliyeti 30 mn TL olarak öngörülmektedir.
Yukarı