Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ODAS: Şirketin 600mn TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 135.7mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 158.9mn TL nakit olarak artırılarak 294.7mn TL'ye çıkarılmasına ve rüçhanların 1 TL'den kullandırılmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, VANGD.E payları 21/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 05/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı