21.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKPAZ: JCR Eurasia Rating Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.‘yi ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları" ‘nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BB+ (Trk) ‘ ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ve görünümünü ise ‘B ‘ olarak teyit etmiştir. Bilumum görünüm notlarını ise "Stabil" olarak yukarı yönlü revize etmiştir.
 • AKSA: 2014 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davanın duruşmasında Mahkemece bilirkişi raporunun ibrazının beklenilmesine karar verilerek, bir sonraki duruşmanın 08.03.2017 tarihinde görülmesine karar verilmiştir. 2015 yılı Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali istemli davanın mahkemece ön inceleme aşaması tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilerek, bir sonraki duruşmanın 02.03.2017 tarihinde görülmesine karar verilmiştir.
 • AKSEN: Şirket, Mali Cumhuriyeti'nin başkenti Bamako'da 40 MW kurulu güçte bir HFO santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 3 yıl süre ile garantili satışının yapılması amacıyla Électricité du Mali ile bir enerji satış anlaşması imzalamıştır. Anlaşmaya göre santralde üretilecek elektriğin tamamı alım garantili olarak ve anlaşmada belirlenen EURO bazlı fiyat üzerinden uzun vadeli enerji satış anlaşması ile (PPA) satılacaktır. Yılda yaklaşık 250 milyon KWsa'e kadar üretim yapacağı öngörülen santralin saha, yakıt temini, tüm lisans ve izinleri Électricité du Mali tarafından sağlanacaktır. Santralin inşaatında, mevcut makine parkı kullanılacak olup santral inşaatının başladıktan sonra 5 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Santralde kullanılacak ekipmanların ayni sermaye olarak kullanılacaktır. YF Araştırma Yorum: Yeni santralin kapasitesinin şirketin mevcut toplam kapasitesine göre düşük olmasına rağmen, şirketin Afrika’daki Pazar payının artarak satış hacmini artırması ve orta vadede buradaki satışların karlılığı destekleyecek olması neticesinde haberi Aksa Enerji için olumlu buluyoruz.
 • ASELS: ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Lazer Hedef İşaretleme Sisteminin tedarikine ilişkin olarak toplam bedeli 62.077.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.
 • BAKAN: Ofen Enerji Toptan Satış A.Ş.'nin (Ofen) yönetimde kontrol sağlayan hisselerinin devir alınmasına ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön izin başvurusu yapıldığı bilgisi verilmiştir.
 • BMEKS: Gülay Ayla 30.000 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • BRKO: Şirket süresi dolmuş 100 mn TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 250 mn TL olarak belirlenmesi hususunda aldığı SPK iznini takiben Gümrük Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur.
 • COMDO: Şirket ana ortağı omponenta Corporation tarafından yapılan duyuru uyarınca, Ana Ortağımız Şirket’te sahip olduğu payları satmayı planladığını açıklamış olup, varlık satışı yapılmasına yönelik bir planı bulunmamaktadır.
 • DOHOL: Şirket’in bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. ile "Piaggio", "Vespa", "Aprilia", "MotoGuzzi", "Derbi" ve "Gilera" gibi marka motosikletlerin üreticisi Piaggio & C. S.P.A. ("Piaggio Group") arasında 3 yıl süre ile ve süre sonunda tekrar yenilenme imkanı dahilinde, "Münhasır Türkiye Distribütörlük Sözleşmesi" imzalanmıştır.
 • EMKEL: Barış Savunma Endüstrisi A.Ş. 1.993.640,0580 adet hissesi üzerinde bulunan rehni kaldırarak ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne devir işlemini gerçekleştirmiştir.
 • FROTO: Şirket, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aldığı karar sonucu temettü kararını 0,89 TL brüt (0,7565 TL net) olarak revize etmiş olup, hak kullanım tarihi 22 Kasım, ödeme tarihi 24 Kasım olarak değiştirilmiştir.
 • GUBRF: Şirket, iştirakleri olan Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve İmece Tahmil Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'de alternatiflerinin değerlendirilmesi hususunda yapılan çalışmaları incelemiş ve yapılan değerlendirme sonucunda var olan ortaklık payların korunarak şirketlerdeki ortaklığın devam ettirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Şirket iştiraki Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin satışı amacıyla gerçekleşen ihalenin sonucundaki değerlendirmelerde Asyagaz Enerji ve Petrokimya Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş.'ne, Negmar ve bağlı şirketler lehine şirketin banka ve diğer 3. şahıslar nezdindeki tüm yükümlülüklerinin (kefalet, garantörlük vb. tüm mükellefiyetler) alıcı şirket tarafından devralınması şartıyla 21.050.000 TL bedelle satışına karar verilmiştir.
 • GUSGR / VAKBN: Banka, GUSGR hisselerinde BIST Birincil Piyasada 1.05-1.08 TL fiyattan 10 mn adet alış gerçekleştirmiştir. İşlem daha önce kamuoyuna yapılan duyurular çerçevesinde gerçekleşmiştir.
 • ISGYO / TSGYO: Şirketlerin mevcut kira gelirlerinin artırılması ve portföyün çeşitlendirilmesi kapsamındaki yatırım stratejisi doğrultusunda ve birleşme sonucu yaratılacak sinerji dikkate alınarak, ISGYO bünyesinde birleşmesi için görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
 • MAKTK: Kocaeli-Gebze’de bulunan parsellere ilişkin muhammen bedel olan 93.080.000-TL'den daha az olmamak kaydıyla en yüksek teklifi veren gerçek veya tüzel kişilere ihale yoluyla satışına karar verilmiştir.
 • METRO (KOZAL/KOZAA/IPEKE): Şirket, Koza-İpek Holding A.Ş paylarına ilişkin görüşmelerin gizlilik içerisinde yürütülmeye devam edildiğini açıklamıştır.
 • OSTIM: Şirket’in, hasılat paylaşımı yöntemiyle yapımına başlanan Ostim Prestij isimli projesinin inşaat faaliyetlerinin A, B ve C Blokları için İş merkezi kısımlarının kaba inşaatı tamamlanmış olup, cephe giydirme çalışmalarına başlanmıştır. A ve C Blokların ofis katlarının kaba inşaatı tamamlanmış olup, B Blokun ofis katları için inşaat çalışmaları devam etmektedir. D Blokun ise temeli atılmıştır. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %30'u oranında satış gerçekleştirilmiştir.
 • POLHO: İki yatırımcı 156.862 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • SRVGY: Şirket İstanbul-Beylikdüzü’nde yer alan 0.186 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirilmesine, Projede sanayi, ticari veya depolama amaçlı yapılar inşa edilmesine, inşa edilecek yapıların %41'inin arsa payı karşılığında arsa sahiplerine verilmesine, kalan %59'unun ise Şirket’e bırakılmasına karar vermiştir.
 • TRGYO: Aziz Torun, 4,24-4,26 TL fiyat aralığından 74.657 lot Şirket payı alım işlemini 317.428 TL bedelle satın almıştır.
 • TTKOM: Şirket bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., LTE yatırımlarının finansmanı amacıyla BNP Paribas, Raiffeissen ve Unicredit bankalarıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında ve şirket garantörlüğünde bir uzun vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. 90 milyon Euro tutarlı kredi 9 yıl vadelidir.
 • ULKER: Mehmet Kantarcı 100.000 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • VAKBN: Banka 16 mlr TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde 1 mlr TL’lik bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı konusunda karar almıştır.
 • ZOREN: Gümrük Bakanlığı, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 2 mlr TL artırılmak suretiyle 2020 yılına kadar uzatılması başvurusunu onaylamıştır. Ayrıca Şirket’in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tescil edilmiş olup, Şirket’in satın almayı planladığı Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin paylarının yeni kurulan bu iştirak üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Yukarı