21.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka tarafından 1 yıllık dönem içerisinde yurtdışında toplamda 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılması konusundaki tüm çalışmaların yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
 • AKMGY: Şirket’in bazı Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine açılan davanın bugünkü duruşmasında Mahkemece, davacılar vekilinin bilirkişinin reddi talebinin reddine, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenilmesine karar verilmiş olup; bir sonraki duruşma 09.02.2017 günü saat 14:05'e bırakılmıştır.
 • ALKIM: Potasyum Sülfatın ülkemizde ve de bize komşu olan coğrafyada üretiminin olmaması, potasyumlu gübrelerin öneminin ve değerinin gün geçtikçe artması, potasyum sülfat üretiminde sodyum sülfatın hammadde olarak kullanılması dikkate alınarak günümüz koşullarında yıllık 100.000 ton kapasiteli Potasyum Sülfat Tesisi Yatırımının fizibilite çalışmalarına başlanılması için Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
 • ANELE: Daha önce açıklanan Acredo Technology BV'ye satışı konusunda alıcı taraf ile devam eden müzakerelerin olumlu şekilde sonuçlandığı, 14.01.2016 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri üzerinde yapılacak güncellemeler ve bu kapsamda yerine getirilmesi gereken şartlar konusunda mutabık kalındığı ve bu kapsamda, 20 Eylül 2016 ya kadar hisse devir sözleşmesinde öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasının planlandığı bildirilmişti. Alıcı taraf Acredo Technology BV hisse devir sözleşmesinde öngörülen şartları zamanında yerine getirebilmek için 30 Kasım 2016 tarihine kadar ek süre tanınmasını talep etmiş olup , bahse konu süre şirket tarafınca uygun görülerek alıcıya 30 Kasım 2016 tarihine kadar ek süre tanınmıştır.
 • ANELT: Anel Telekom'un satışı konusunda devam eden sürecin kolaylaştırılması bakımından, Anel Telekom aleyhine şirket tarafından açılan ve halen derdest olan davalardan feragat edilmesine ilişkin Anel Telekom ve Anel Elektrik'in şirkete yaptığı yazılı başvuruyu değerlendiren Şirket Yönetim Kurulu 20.10.2016 tarihli toplantısında, söz konusu yazılı beyan ve talep doğrultusunda mevcut davalardan feragat edilmesine karar vermiştir.
 • ATAGY: Şirket portföyünde yer alan Nevşehir-Merkez’de yer alan ayrimenkulün kaba inşaat işleri için yapılan ihalede, 390.000 TL + KDV ile en düşük fiyat teklifini veren, Tema Asansör Aksesuar İnş. Taah. Mim. Müh. Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılmasının onaylanmasına ve şirketler arasında akdedilecek kaba inşaat işleri sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir.
 • CEMTS/BUCIM: Şirket’in daha önce gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerinin değerlendirilmesi ve gerekirse satışıyla ilgili yetki çerçevesinde Şirket’in sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerinin işlem hacmi yüksek aracı kurumlar ile komisyon oranları da görüşülerek 31/12/2016 tarihine kadar hissenin, uygun piyasa şartları ve en iyi fiyat ortalaması ile satışı için yönetim kurulu üyeleri yetkilendirilmiştir.
 • DGATE: Şirket’in %200’lük bedelsiz sermaye artırımı işlemi bugün başlamıştır.
 • DOHOL: Tamamı ödenmiş 54.400.000 Türk Lirası sermayesinde %48 oranında doğrudan pay sahibi olduğumuz iştiraki DD Finansman A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Zararları" hesabından karşılanmak suretiyle öncelikle 32.000.000 Türk Lirası'na azaltılmasına ve eş zamanlı olarak sermayesinin bu defa tamamı nakden karşılanmak suretiyle (20.000.000 Türk Lirası) 52.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımında yeni pay alma hakları tamamının kullanılmasına karar verilmiş ve 9.600.000 Türk Lirası tutarındaki yeni pay alma haklarının tamamı ödenmiştir.
 • FRIGO: Şirket’in iflas erteleme davasının ikinci celsesinde Özen Cam Geri Dönüşüm Ltd.Şti. ve Kalyoncu Nakliyat Ltd.Şti.'nin dosyaya müdahil olarak katılmalarına, Rapor ibrazı için 1 aylık süre verilmesine, sunulduğunda HMK 281 md. şerhi ile birlikte tebliğe çıkarılmasına, Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazı cevaplarının beklenmesine, Bu nedenle duruşmanın 14/12/2016 günü saat 14:05'e bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 • GSDHO: GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olarak Hollanda'da kuruluşu tamamlanan GSD Shipping B.V. şirketine 5 milyon ABD doları sermaye ile %100 pay oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
 • KERVN: Şirket ve bağlı ortaklıklarının Selim Sayılgan, Ertan Sayılgan, Burçak Sayılgan, Zeynep Tümer ve Çetin Tümer'den olan alacaklarına ilişkin tahsilat planında yer alan 31.05.2016 tarihinde vadesi dolan ve nakit sıkışıklıkları nedeniyle vadesinde tahsilatı gerçekleştirilemeyen toplam 9.237.968 TL'lık alacağın 2.750.000 TL'lık kısmının tahsilatı gerçekleştirilmiştir.
 • OZKGY: Şirket’in sermayesinin %100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Arstate Turizm) ile kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre devralmak suretiyle birleşme işlemine ve birleşme nedeniyle hazırlanan duyuru metnine onay verilmesine ilişkin talebin olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir.
 • RYGYO: Şirket’in Eskişehir-Odunpazarı’nda yer alan 16.713 m2 arsa üzerinde bulunan 3.987 m2'lik depolama alanını Hoşcan Lojistik Gıda San.ve Tic.A.Ş.'ye 31/12/2016 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 31/12/2016 tarihine kadar yaklaşık KDV dahil 50.000 TL gelir elde edilecektir.
 • TSKB: SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan inceleme sonucunda, Banka’nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu %95,19'dan(10 üzerinden 9,52) %95,27'ye(10 üzerinden 9,53) yükseltilmiştir.
 • VAKBN: Banka, Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı düzenlenmesi için Emirates NBD PJSC, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., National Bank of Abu Dhabi PJSC, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Societe Generale ve Wells Fargo Securities LLC yetkilendirmiştir.
 • Bugün ARCLK (YF Beklenti: 200 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 227 mn TL kâr) ve AKBNK (YF Beklenti ve Piyasa Konsensus: 1,10 mn TL kâr) 3Ç16 finansallarını açıklaması bekleniyor. Açıklanan 3Ç16 Finansalları
 • EREGL: 3Ç16: 496 mn TL kâr 9A16: 978 mn TL kâr (YF Beklenti: 471 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 501 mn TL kâr / 3Ç15: 309 mn TL kâr, 2Ç16: 318 mn TL kâr, 9A15: 1,09 mlr TL kâr) YF Araştırma Yorum: Ton başı FAVÖK 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Operasyonel taraftaki iyileşmeye paralel olarak pozitif bir fiyat etkisi bekleniyor.
Yukarı