20.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALBRK: Banka’nın yaklaşık yedi yıldan bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Dr. Fahrettin Yahşi, yerini Melikşah Utku'ya devretti.
 • ANHYT: Şirket, Ocak-Eylül 2016 döneminde yıllık %%8,65 artışla 329.951.888 TL prim üretimi gerçekleştirmiştir.
 • ANSA: Şirket, her türlü yasal yollara başvuru hakkı saklı kalmak üzere; önceki Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ceylan ve YK üyeleri Erhan Çetin ve Canan Özgür’ü muhatap ihtarname ile Şirket’in alacaklarını, borçlarını, Şirketimiz ile üçüncü kişileri ilgilendiren her türlü evrak, bilgi, belge ve şifrelerin ihtarnamenin tebliğini müteakip 3 iş günü içerisinde iletilmesi, MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. (MFG)'ni muhatap ihtarname ile, hisse devrinden kaynaklanan 5.8 mn TL ve devir karşılığında MFG Yönetim Kurulu Başkanı Ulukan Özel tarafından ödeneceği vaad edilen 294.000 TL tutarındaki tazminatın, ihtarnamenin tebliğini müteakip 7 iş günü içerisinde Şirket hesaplarına yatırılması hususundaki ihtarnameler taraflara iletilmiştir.
 • COMDO: 2010 yılına ait tarh edilen Vergi Aslı 557,056.12 TL ve Vergi cezası ise 835,584.18 TL olup Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ve anılan kanuna ilişkin Genel Tebliğ (Seri N1) uyarınca vergi aslının indirilmesi, ceza tutarının silinmesi ile gecikme cezalarında azaltım ve taksitlendirme imkanları dahilinde gerekli başvuru sonucunda vergi indiriminden faydalanılmış olup toplam ödenecek tutar 411,890.73 TL olarak şirketimize tebliğ edilmiştir ve 2 aylık dönemler içinde toplamda 6 taksitte ödenecektir.
 • DGATE: Şirket’in %200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı işlemine 21 Ekim tarihinde başlanacağını açıklamıştır.
 • EGLYO: Şirket tarafından davalı müflis Kırcı Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti. İflas İdare Memurluğu'na ve davalı müflis Kırcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. İflas İdare Memurluğu'na karşı sıra cetvellerine itiraz ve alacağın iflas masasına kayıtlarına ilişkin ayrı ayrı açılan davaların bugün yapılan duruşmalarında, davalının bilirkişi raporuna beyanları tebliğ olmuş, davalının beyanlarının kabul edilmediği belirtilmiş ve müzekkere cevaplarının beklenmesine karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirket, 2016 yılı içerisinde planladığı gibi ihalelerini gerçekleştirmiş ve yaptığı ihalelerle 2,28 milyar TL şirket payına tekabül eden 7 farklı gelir paylaşımlı ihale yapmış ve büyümeye devam etmiştir. Tamamlanma aşamasına gelen bazı projelerinde projelerimizin tamamlanması beklentisinden daha hızlı olmuştur. Bu nedenle yılın başında 2016 yılı için yapılan 1,5 mlr TL kâr tahmini 1,8 mlr TL’ye revize edilmiştir. Ayrıca Şirket projelerinden "Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Temaşehir Konya) kapsamında 364 adet konut ve 72 adet ticari üniteden oluşan toplam 436 adet bağımsız bölüm için; projede revizyona gidilmiş, konut sayısı 372 adet ve ticari ünite sayısı 83 adet olmak üzere toplam 455 adet bağımsız bölüm için Tadilat Yapı Ruhsatları 14.10.2016 tarihinde alınmıştır.
 • EREGL: Şirket’in 3Ç16 sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. (YF Beklenti: 471 mn TL, Konsensus Beklenti: 501 mn TL)
 • HALKB: JCR Eurasia Rating "Türkiye Halk Bankası A.Ş."'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise ‘BBB-', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir.
 • KERVN: Mahkemeye yapılan itirazlar neticesinde; Zeynep Tümer adına kayıtlı 395.196.660.000 adet Şirket payı için verilen tedbir kararının mahkemece kaldırılmasına karar verilmiş olup söz konusu ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin karara davacıların yaptığı itiraz istinaf mahkemesince ret edilerek tedbirin kaldırılması kararı kesinleşmiştir.
 • KOZAA: Şirket’in 2013-2015 hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplamda 4.216.338 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirket söz konusu cezaya 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun 4. Maddesinin ‘'A'' bendine istinaden vergi cezalarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi affı hükümlerinden faydalanma yoluna gitmiş olup gerekli başvuruyu yapmıştır. Yapılan başvuru sonucu Şirket tarafından 1 – 2 mn TL arası vergi cezası ödenmesi tahmin edilmektedir.
 • LOGO: Bu işlemi gerçekleştirmek üzere EAS Solutions ve Logo Teknoloji tarafından Citigroup Global Markets Limited ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili olarak atandığı açıklanmıştır. İşlem dâhilinde, 20 Ekim 2016 tarihinden itibaren Şirket yönetiminin de katılacağı, yerinde tanıtım toplantıları yapılması planlanmakadır.
 • MAALT: Mares Otel’in kiraya verilmesi işlemine dair 12,76 TL’lik ayrılma hakkı fiyatının görüşüleceği Genel Kurul 17 Kasım’da gerçekleştirilecektir.
 • TURGG: Şirket’in 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planının askıya çıkarıldığını ve 1 aylık askı süresinin başladığını İBB'nin sitesinden öğrenildiği açıklanmıştır.
 • USAK: JCR Eurasia Rating, Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'ni ve "Mevcut ve Potansiyel Tahvil İhracı"nı periyodik gözden geçirme sürecinde ‘BBB (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Not'unu ‘BBB-(Trk)', ‘Pozitif' olan görünümünü ise ‘Stabil' olarak revize etti. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümlerini ise ‘BBB- / Stabil' olarak teyit etti.
 • SPK IPEKE, KOZAA, KOZAL ve ROYAL’in 30.09.2016 tarihli finansal raporlarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi başvurusunu uygun görmüştür. SPK Şirket’lere bu finansal raporlarını 02.01.2017’ye kadar gönderebileceğini tebliğ etmiştir. Açıklanan 3Ç16 Kâr/Zararları:
 • TTKOM: 3Ç16: 8.7 mn TL kâr 9A16: 664 mn TL zarar (YF Beklenti: 36 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 93 mn TL kâr / 3Ç15: 493,4 mn TL zarar, 2Ç16: 247,6 mn TL kâr, 9A15: 131,5 mn TL zarar) YF Araştırma Yorum: 3Ç16’da beklenenden hafif daha iyi gerçekeleşen operasyonel performansa rağmen, şirket için endekse parallel getiri önerimizi ve 6,80 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Ancak, beklenenden daha zayıf gelen net kar rakamı hisse performansı üzerinde çok kısa vadede olumsuz olabilir.
 • AKGRT: 3Ç16: 18,1 mn TL kâr 9A16: 5,2 mn TL kâr (Piyasa Konsensus: 22 mn TL kâr / 3Ç15: 20,1 mn TL kâr, 2Ç16: 10,2 mn TL zarar, 9A15: 109,4 mn TL zarar) YF Araştırma Yorum: Söz konusu pozitif gelirlere ilişkin beklentiler fiyatlamalara yansımış olabilir.
Yukarı