Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • CCOLA: Özbekistan Maliye Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2018'de Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI"), The Coca-Cola Company ve European Bank for Reconstruction and Development'tan temsilcilerin katılımıyla işbirliği fırsatlarını görüşmek ve Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, Ltd'ye (Coca-Cola Beverages Uzbekistan - "CCBU") yapılabilecek potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirmeleri yapmak üzere bir toplantı düzenlenmiştir. Yorum: Nötr
  • ISATR/ISBTR/ISCTR: 19.09.2018 tarihinde, banka geri alım kapsamında kendi paylarından 100 bin lot almıştır. Bugüne kadar toplam geri alınan pay 78.85mn TL olmuştur. Banka, azami 130mn lot geri almayı planladığını açıklamıştı.
  • PETKM: Üretim kompleksinde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 01.10.2018 tarihinde başlaması ve yaklaşık olarak 63 gün sürmesi planlanmıştır. Bu bakım kapsamında ünitelerde çeşitli sürelerde planlı duruşlar gerçekleştirilecektir. Diğer ünitelerde ara ürün sağlayan ve üretim performansın en önemli belirleyicisi olan Etilen Fabrikasındaki planlı bakım duruşunun yaklaşık 45 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarımızın satışlarımızı önemli oranda karşılaması öngörülmektedir. Ayrıca, 09.01.2018 tarihli özel durum açıklamasında SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) ile STAR Rafineri A.Ş.'nin (STAR) %18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding A.Ş.'nin %30'luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme uyarınca, STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon USD'nın 30.09.2018 tarihine kadar STEAŞ'a ödenmesine karar verilmiştir. Üçüncü ve son ödeme ise rafineri devreye alındıktan sonra ödenecektir.
  • YATAS: Ankara yatırımı için teşvik tutarı; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi. Yatırım Geçerlilik Süresi; 31.08.2018 - 31.08.2021, Destek Tutarı; 32.671.274-TL olarak belirlenmiştir.

Borsa İstanbul:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ADESE.E payında 20/09/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 17/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 01/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan ADESE.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 04/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ITTFH.E payında 20/09/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/10/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 14/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 28/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan ITTFH.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 04/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, TGSAS.E payları 20/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 04/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı