20.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANHYT: Şirket’in Ocak-Ağustos dönemi prim üretimi 284.836.634 TL olup, yıllık bazda %5,6 artış göstermiştir.
 • EMKEL: Barış Savunma Endüstrisi A.Ş. 1.993.640 adet EMKEL hissesi üzerinde bulunan rehni kaldırarak Temmuz ayında ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne devir işlemini gerçekleştirmişti. Kalan 2.171.664,85 adet hissenin rehin kaldırma işlemleri Barış Savunma Endüstrisi A.Ş. tarafından sürdürülmekte olup, bu işlemler tamamlandıktan sonra hisse devri gerçekleştirilecektir.
 • GOLTS: Şirket’in daha önce duruş bildiriminde bulunduğu 1 no’lu fırınının planlı revizyon çerçevesinde yapılan bakım ve onarım işleri halen devam etmekte olduğundan azami 30 gün içinde faaliyete geçmesi beklenmekte olup, klinker stoku tam kapasite çimento üretmeye yetecek seviyede olup, bu duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği açıklanmıştır.
 • IDAS: Şirket’in "İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME VE SANAYİİ A.Ş." olan ünvanı "MİSH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmiştir. Şirket’in mevcut "IDAS" işlem kodu ise 03.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "DMISH" olarak değiştirilecektir.
 • ISATR/ISBTR/ISCTR: Banka, 661 milyon Euro ve 302 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor+%0,85 ve Euro kısmı için Euribor+%0,75 olarak gerçekleşmiştir.
 • KOZAL/KOZAA/IPEKE: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun 09.09.2016 ve 2014/119687 sayılı yazısı ile Ankara 4.Sulh Ceza Hakimliği 'nin 06.09.2016 tarih ve 2016/4628 D.iş sayılı kararı doğrultusunda 06.09.2016 tarihi itibariyle Koza-İpek Holding bünyesindeki şirketlerde görev yapan kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrine, Kayyımların görevlerinin devir işlemi tamamlanıncaya kadar devamına, devir işlemi tamamlandığı gün kayyımların görevlerinin sona ermesine karar verilmiştir. Karar Şirket’lere tebliğ edilmiştir.
 • LINK: Şirket, gerekli hazırlıklar tamamlanmak suretiyle Ar-Ge Merkezi Belgesi alabilmek ve bu suretle 5746 sayılı Kanun ile sağlanan desteklerden yararlanabilmek için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurusunu yapmış bulunmaktadır. Bakanlık Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeye göre Şirket’e Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesinin uygun görülmesi ya da görülmemesi şeklinde oluşacak sonuç ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.
 • OSTIM: Şirket’in Ostim Metro Durağı yanında bulunan ve %50’sine sahip olduğu hasılat paylaşımı yöntemiyle yapımına başlanan “Ostim Prestij” projesinin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. A, B ve C Bloklar için İş merkezi kısımlarının kaba inşaatı tamamlanmış olup, ofis katlarının inşaatı devam etmektedir. Müteahhit Firma Yükümlülüğünde olan pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %28'i oranında satış gerçekleştirilmiştir.
 • OYLUM: Şirket’in bir süredir stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü Bracknor Capital Ltd ile karşılıklı durum tespiti (due diligence) sürecini tamamlamış ve karşı firmadan nihai anlaşma metnini almıştır. Şirket’in hukuk müşavirleri nihai anlaşma metnini inceleyecek ve akabinde anlaşma karşılıklı imzalanarak SPK ve Borsa İstanbul nezdindeki gerekli başvurular yapılacaktır.
 • PKENT: Şirket’in işletme sermayesi ve cari hesap ödemeleri için Garanti Bankasından 3.5 mn TL tutarlı rotatif (bch) kredi kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 • PRZMA: 19.09.2016 tarihinde şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kuru tarafından 1,75 TL fiyattan 5000 adet alış işlemi yerine sehven satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • RAYSG: Şirket’in 2016 yılı OcakAğustos aylarına ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 386.958.832 TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,56 oranında artış meydana gelmiştir.
 • SISE (SODA/TRKCM): Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili mevzuatında düzenlenen Likidite Sağlayıcılığı kapsamında Şirket’in bağlı ortaklıkları Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. paylarına likidite sağlanması amacıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzaladığını duyurulmuştu. Süreç içerisinde her iki hissenin de derinliğinde, likiditesinde ve işlem kabiliyetinde gözlenen artış sonucu arzu edilen noktaya ulaşılmış olup, bahsi geçen hizmet sözleşmesinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. Likidite Sağlayıcılığı işlemlerinde kullanılmak üzere verilen alım hakkı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kullanılacaktır.
 • YKBNK: Banka tarafından yurtiçinde 10 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Ayrıca Banka, Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 4.206.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.
Yukarı