20.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AVHOL: Daha önce Yazlık Yeni Mah. D-130 Karayolu Cad. N87/A Gölcük-Kocaeli adresinde bulunan Trafo Radyatör üretim tesisinin makine ve teçhizatı Balıkesir'e taşınmıştır. Bu nedenle Gölcük/KOCAELİ ilinde tesisi bulunmamaktadır. Aktif de bulunan tesisatın kiralanması, Satımı veya başka bir bölgede faaliyet göstermesi konusunda gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. tarafından Valide Etfal Özel Sağlık Hiz. Med.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. hastanesinin satışından alınan senetler Sn.Ramazan Burak TELLİ'ye ciro edilmiştir.Sn. Ramazan Burak TELLİ senetleri kullandığını beyan etmiştir. Asıl borçlu Sn.Remzi KIZILTAŞ senetlerin tamamını ödediğini beyan etmiştir.
 • BMEKS: Körfez ülkelerinden (GCC) ve Türkiye'den bankaların katılımıyla sağlanacak olan sendikasyon işlemi ile ilgili görüşmeler, teknik ve hukuki süreçler devam etmektedir.
 • COMDO: %93.57'lik pay ile şirketin Ana Hissedarı olan Componenta Corporation'ın bugün Finlandiya Borsası'nda yapmış olduğu özet finansal bilgilere ilişkin açıklamada; 2016 yılı 6 aylık grup konsolide satış tutarının 243.1 milyon Avro (2015 6 aylık: 265.1 milyon Avro), aynı döneme ait Faiz, Amortisman ve vergi öncesi (FAVÖK) karının ise 7.6 milyon Avro (2015 6 aylık: 20.9 milyon Avro) ve dönem net karının 19.8 milyon Avro (2015 6 aylık: -1.6 milyon Avro) olarak gerçekleştiği bildirilmiştir.
 • DAGHL: Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin 19 Temmuz 2016 tarihli Kap duyurusunda açıkladığı üzere BOMONTİ deki gayrimenkulünü yeniden değerlemiş olması ve ortaya çıkan değer artışının 30.06.2016 tarihli finansal tablolarına yansıtılacak olması nedeniyle oluşacak "Özsermaye artışı", Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin sermayesine sahip olduğu % 16,5 pay nispetinde, şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanacak olan 30.06.2016 tarihli finansal tablolarına da pozitif olarak yansıyacaktır.
 • EGLYO: Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş, vekilleri tarafından, her biri ayrı iki icra dosyası ile, asıl alacak faiz ve masraflar hariç 4.309.197,22- TL ve 5.812.222,40-TL borç tutarı üzerinden Şirkete ihtiyati hacze gelinmiştir. İhtiyati haczin, Şirketin eski girişim sermayesi yatırımı olan KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'deki payların, KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ortaklarına 03 Aralık 2013 tarihinde yapılan satışa yönelik açılan tasarrufun iptali davası nedeni ile gerçekleştiği, davacı vekili tarafından açıklanmıştır. İhtiyatı haciz sırasında, ihtiyati haczin haksız ve hukuka aykırı bir haciz talebi olduğu; payları Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket için usul ve yasalara aykırı bir haciz yapılmakta olunduğu; ihtiyati hacze itiraz ettiği ve gerekli mercilere başvuruların yapılacağı belirtilmiştir.
 • GLYHO: Global Yatırım Holding, iştiraki Global Liman'ın Venedik Limanına ilişkin satın alma sürecinin dışında, İtalya'da bulunan Brindisi, Cagliari, Catania ve Ravenna Yolcu Limanlarını işleten şirketlerden hisse alımına ilişkin görüşmelere başladığını açıkladı.
 • RYGYO: Şirket portföyünde yer alan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 522 Ada 12 parsel üzerindeki 13.169 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 6.477 m2 deponun 886 m2'lik depolama alanı "Cibes Tarım ve Gıda Ürünleri Üretim Pazarlama Sanayi ve Tic.Ltd.Şti." ye 5 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 650.000 TL gelir elde edilecektir.
 • TRNSK: Şirketce %99,94 oranla iştirak edilmiş olan Sheffer Transtürk Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize ait tüm hisseleri ile, Şirketimizce %19 oranla iştirak edilmiş olan Gateks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirkete ait tüm hisselerinin, yapılacak bağımsız bir değerleme fiyatı üzerinden Faruk SÜREN'e veya göstereceği bir şirkete satılması hususu duyurulmuştu. Söz konusu iştiraklerin satışına esas olmak üzere yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, İştiraklerin özvarlıklarının tamamını kaybetmiş olmaları, aktif toplamlarının negatif olmaları,şirketimiz değerinin veya aktif toplamının %50'sini aşmadığı anlaşıldığından, Şirket de bu şirketler için belirlenen ve satışından talep edilecek herhangi bir bedel bulunmadığı tespit edilmiş olup, bu çerçevede:%19 oranla iştirak edilmiş olan Gateks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirkete ait tüm hisselerinin de 1TL iz bedeli ile STAR HOLDİNG A.Ş.'ne satışının yapılmasına karar verilmiştir.
 • VESTL: Şirket, dünyadaki bir çok digital TV yayınının ses sinyallerini çözmeye yarayan değişik kuruluşlara ait patentleri, bir patent havuzunda toplayarak tek elden lisans vermeye yetkili Via Licensing Corporation ile bir süredir devam etmekte olan teknik, ticari ve hukuki konulardaki görüşmeler sulhen sonuçlandırarak gizlilik hükümleri içeren bir uzlaşma ve lisans anlaşması imzalamış ve uzlaşma için gerekli ödemeyi 2016 Haziran ayı içerisinde yapmıştır.
 • YKBNK: Piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve volatilite neticesinde Banka tarafınca gerçekleştirilmesi planlanan 550 milyon USD tutarındaki eurobond ihracı iptal edilmiştir.
 • YKFIN: Şirketce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/04/2016 tarih ve 12/389 sayılı kararı ile onaylanan 1.500.000.000,00 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 178 gün vadeli 117.600.000,00 TL nominal değerli bono ihracı gerçekleştirilmiştir. İlgili bononun vade başlangıç tarihi 19/07/2016'dır.
Yukarı