Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AGYO: Şirket, 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 154.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50 oranında arttırılarak 231.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, rüçhanların kısıtlanmamasına ve 1 TL’den kullandırılmasına karar verilmiştir.
 • AKMGY:Şirket bugün seans öncesi brüt ve net 1 TL nakit temettü dağıtacaktır.
 • ALARK: Şirket, herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın, Borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine,Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 15.000.000 TL olarak belirlenmesine, Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının 275.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.
 • OZGYO: Şirket gayrimenkul portföyünün yapısını güçlendirmek, varlık değerini artırmak ve aynı zamanda kira geliri elde etmek amacı ile İstanbul İli, Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Mahallesi, 16197 Ada, 22 Parsel'de Nuvo Dragos projesinde Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici adına kayıtlı 54 adet bağımsız bölümün satın alınmasına karar verilmiştir.Artı Gayrimenkul Değerleme A.Ş'nin 08.10.2018 tarih ve 2018-OZ-00296 No'lu raporuna göre söz konusu bağımsız bölümlerin ekspertiz bedeli KDV hariç 60.480.000 TL'dır.İlişkili taraflar ile varılan mutabakat çerçevesinde ekspertiz değerinden %10 (6.048.000TL) iskonto yapılmak kaydı ile taşınmazların 54.432.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir.Ayrıca, Şirket portföyüne alınan taşınmazların ödemesinin 2019'un ilk yarısı sonuna kadar tamamlanmasına, bu süre içinde herhangi bir vade farkı veya faiz ödemesi yapılmamasına, taşınmazların devrinden doğacak vergi ve harçların şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 • TMSN: Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına binaen yürütülmekte olan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında, Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı doğrultusunda FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.(FNSS) firmasının Savunma Sanayii Başkanlık'ı ile sözleşme görüşmelerine başlayacağı şirkete iletilmiştir.Bu maksatla ÖMTTZA Projesi kapsamında tedarik edilecek 6x6 ve 8x8 araçlara yönelik yurtiçinde geliştirilmesi hedeflenen yerli ve milli motor alt sistemi için FNSS arasında alt yüklenicilik sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler başlatılmıştır.
 • TSGYO: TSKB GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL (%100) bedelli artırılarak 150.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye yükseltilmesinde, payın fiyatı rüçhan hakkı kullanma fiyatının altında olduğundan 19.10.2018 tarihi için rüçhan haklarını temsil eden yeni pay alma kuponları için referans fiyat hesaplanamamaktadır.
 • TTKOM: Lazard Asset Management LLC 18 Eylül 2018 tarihinde 11.1mn adet TTKOM hissesinin satışını 3.39TL/fiyat üzerinden gerçekleştirdi. İşlem sonrası şirketin TTKOM’a ait hisseleri %5.20’den %4.89’a geriledi. Şirketin mevcutta toplam 4.93mn adet TTKOM hissesi bulunuyor. YF Araştırma Yorum: nötr

Borsa İstanbul:

  Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ADESE.E payı 19/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 02/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SPK Bülteni:

 • OSTIM’in bedelli sermaye arttırım başvurusu onaylanmıştır.
 • GEREL’in tahsisli sermaye arttırım başvurusu onaylanmıştır. 1 TL nominal bedelli tahsisli satış fiyatının, Yüksel KARDEŞ tarafından Gem Global Yield Fund LLC SCS'ye (GEM) ödünç verilen 6.000.000 nominal adet Şirket payının 22.03.2018-29.03.2018 dönem aralığında ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 6,59 TL olarak belirlenmesi, Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 5.304.947 TL veya gerekli ödemenin yapılması durumunda 6.000.000 TL nominal değerli payları tahsisli olarak satın alacak olan Yüksel KARDEŞ’in söz konusu payları kendisine ilişkin işlem yasağının devam edeceği 06.04.2020 tarihine kadar borsada satmasının kısıtlanması ve bu payları borsa dışında kendisinden devralanların da bu kısıtlamaya tabi olması, şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
 • RODRG pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, 1 yatırımcıya 2 yıl geçici süreliğinine işlem yasağı getirilmiştir.

Yukarı