19.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANSA: Şirket daha önce açıklamış olduğu iş ilişkisi nedeniyle MT Vizyon Marka ve Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'ne herhangi bir ödeme yapmamıştır.
 • BAKAB: Şirket, 2018 Yılı sonuna kadar 30 Milyon Euro tutarında yatırım yapacaktır. Bu yatırımlar kapsamında 123632 no'lu 28.03.2019 tarihine kadar geçerli 42.157.781 TL tutarında KDV istisnası ve gümrük muafiyetini kapsayan yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
 • CLKHO: Şirket’in vergi dairelerine olan toplam 1.579.279 TL borcunun, 6736 sayılı vergi yapılandırılması kanunundan yararlanılarak borç tutarı 1.414.535 TL'ye indirilmiş, bu tutar içinde faiz dahil olarak 36 ay 18 taksit ve ilk ödeme tarihi 30/11/2016 tarihinde başlaması şekliyle yapılandırılmıştır.
 • COMDO: Şirket, Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şubesi, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Organize Sanayi Ticari/Bursa Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Orhangazi/Bursa Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şube arasında imzalanan kredi sözleşmesi tahtında; 4 Ekim 2016 tarihinde 3.300.000 Avro nakdi kredi ve 13 Ekim 2016 tarihinde ise 9.000.000 Avro gayrinakdi kredi kullandırımına ilişkin ilave kredi tadil sözleşmesi imzalanmıştır. 13 Ekim 2016 tarihinde imzalanan tadil sözleşmesi kapsamında 65.000.000 Avro Dilim A ve 20.000.000 Avro Dilim C kredilerinin de Anapara ödeme planları revize edilmiştir. Bu değişiklik ile 21.8 Milyon Avro tutarındaki kredi ana para taksit ödemeleri ileri vadeye uzatılan bu tutar sırasıyla 2019 yılı 0.1 Milyon Avro, 2020 yılı 2.5 Milyon Avro ve 2021 yılı 19.2 Milyon Avro olarak taksit ödemelerine eklenerek ötelenmiştir. Ayrıca Şirket 11.04.2016 tarihli Özel Durum açıklamasında belirtilen Dilim B kredisi kapsamındaki vadesi gelen 13,5 Milyon Avro'luk tutar vadesi 24 ay olarak yenilenmiştir.
 • ECILC: Şirket 17 Ekim 2016 tarihinde ; iş ortaklığı Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Eczacıbaşı-Baxter) IV serum üretimi ile ilgili olan bazı malvarlıkları ile maliki olduğu ve Eczacıbaşı-Baxter tarafından kullanılan bir kısım ekipmanın, Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Koçak) devredilmesine ilişkin olarak sağlanan ön mutabakat çerçevesinde 18 Ekim 2016 tarihinde Koçak ile IV serum ürünleri iş kolu ile ilgili olan ve aşağıda listelenen varlıkların satışına ilişkin bir Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Varlık Satış Sözleşmesi uyarınca: mülkiyeti şirkete ait olan ekipmanların 3.000.000 TL bedelle, mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter'a ait olan pazarlama ruhsatları, marka ve ekipmanların toplam 24.400.000 TL bedelle mülkiyeti Eczacıbaşı-Baxter'a ait olan ve miktarı devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek olan stokların ise "Defter Değeri + %5" bedelle; devredilmesi hükme bağlanmıştır.
 • ESCOM: Şirket’in elindeki 3.353 m2 bina 17 mn TL bedelle Nar Yatırım A.Ş’ye satılmıştır. Nar Yatırım A.Ş ile Şirket arasında Ortaklık ilişkisi mevcuttur. Söz konusu binaya ilişkin Şirket, bina kiralama işlemi yapacaktır.
 • FROTO: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18 Ekim 2016 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 10:00'da gerçekleşmesine karar verilmiştir.Ayrıca, Ortaklara 312.309.900 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, finansal tablolar uyarınca dağıtıma konu 312.309.900 TL'nin 113.426.830 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 198.883.070 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 31.230.990 TL ikinci tertip yasal yedeğin 11.342.683 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 19.888.307 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 312.309.900 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 89,00 Kr (%89,00), net 75,65 Kr (%75,65) olarak ödenmesine ve pay biçiminde temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.
 • GARAN: Banka, Proparco ile 12 yıl vadeli 100 milyon EUR tutarında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde kullandırılmak üzere kredi anlaşmasına varmıştır.
 • PRKME: Şirket, 19 Ağustos 2016 tarihindeki Özel Durum Açıklamasında belirttiği üzere konsantrasyon tesisindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 60 gün süreyle durdurulan konsantre bakır üretimi, programlandığı şekilde 19 Ekim 2016 tarihi itibariyle yeniden başlayacaktır. 60 günlük üretim duruşu nedeniyle Şirketin 2016 yılına ait üretim hedefleri revize edilmiştir; tüvenan üretimi 1.250.000 ton, konsantre bakır üretim 60.000 wmt, yıllık ortalama tenör %1,1.
 • SEKFK/SKBNK/EGLYO: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davasının bugün yapılan duruşmasında, ihtiyati hacze itirazın mevcut deliller ve toplanacak delillerin birlikte değerlendirilmesi açıklaması ile ihtiyati haczin kaldırılması talebinin bu aşamada reddine, dosyanın Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davası ile arasında hukuki ve fiilli irtibat bulunduğundan her iki dosyanın birleştirilmesine ve davanın Şekerbank T.A.Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali dosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.
 • SKBNK: Banka, Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, 300 milyon USD muadili Türk Lirası veya yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, 5. yılında geri ödeme opsiyonlu, bir veya birden fazla seferde ikincil sermaye benzeri borç hükmünü haiz tahvil veya benzeri borçlanma aracı ihraç edilmesi için; Bank ABC, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Nomura, Standard Chartered Bank ve UniCredit Bank bir dizi yatırımcı toplantısı yapılması için yetkilendirilmiştir.
 • TRCAS: Şirket, 30.09.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirttiği üzere; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi amacıyla, Grup 2 portföy içinde yer alan toplam 178 MW kurulu güce sahip Kahramanmaraş ilinde bulunan Menzelet (124 MW) ve Kılavuzlu (54 MW) hidroelektrik santrallerine ilişkin düzenlenecek ihaleye Turcas Petrol A.Ş.'nin ("Turcas") %50 "Turcas Yapısan Ortak Girişim Grubu" tarafından 30.09.2016 tarihinde teklif vermişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan davet uyarınca, söz konusu ihale 03.11.2016 tarihinde saat 13.30'da 1. Tur Pazarlık ve saat 16.30'da Nihai Pazarlık şeklinde yapılacaktır.
 • TSKB: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 18 Ekim 2016 tarihinde Bankanın mevcut tüm notlarını ve not görünümlerini teyit etmiştir. Buna göre Bankanın; Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: BBB- , Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu Görünümü: Negatif . Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu: BBB- , Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu Görünümü: Negatif.
 • TSPOR: Şirket, kullanmış olduğu 265.000.000 TL tutarındaki kredinin yaklaşık 210.000.000 TL'lik kısmı ile kredi borçlarını kapatmak suretiyle refinansman yoluna gitmiştir. Kredinin geriye kalan 55.000.000 TL'lik kısmı ile de Şirketin kısa vadeli diğer borçlarının ödemesi yapılmıştır. Şirket, Trabzonspor İsim Hakkının, diğer tüm alanlarda kullanım hakkının şirketimizde kalması kaydıyla, sadece" Telekomünikasyon ve İletişim sektöründe" kullanılması ile sınırlı olmak üzere Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satılması ile ilgili olarak ön protokol imzalamıştır. Ayrıca Kulüp, Dame N'Doye 'un 10.08.2015 başlangıç ve 31.05.2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin ödemeler başlıklı maddesi 2016-17 ve 201-18 futbol sezonu için 2.5 mn EUR yerine 1.7 mn EUR garanti ücret şeklinde revize edilmiştir.
 • VKGYO: Şirket tarafından Ataşehir Belediyesi'ne karşı açılan 2014/2108 E. dosya numaralı davaya ilişkin Şirket lehine sonuçlanan mahkeme kararı için, Ataşehir Belediyesi'nin karar düzeltme talebi Danıştay 9. Dairesi'nin kararı ile reddedilmiş olup, karar Şirket lehine kesinleşmiştir.
Yukarı