Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ASELS – Aselsan’ın 2Ç net karı kur farkı gelirlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde geldi. Aselsan 2Ç'de geçen senenin aynı dönemine göre %31 artışla 921mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 717mn TL net kar, bizim tahminimiz 647mn TL net kar açıklanması yönündeydi. Net karın beklentilerden yüksek açıklanmasındaki temel etken, yaklaşık 370 milyon TL net kur farkı geliri kaydedilmesi olmuştur. Faaliyet sonuçlarına bakıldığında, ciro büyümesi projelerdeki yavaşlayan ilerleme nedeniyle sıfır seviyesinde gerçekleşmiş ve toplam ciro geçen seneye göre yatay kalarak 2.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık 3.8 puan artışla %24.8 seviyesine yükselmiştir (beklenti %23.5). Böylece 2Ç’de gerçekleşen FAVÖK 654 milyon TL olmuş ve piyasa beklentisinin %8 üzerine çıkmıştır. 2Ç’de şirketin satış dağılımının daha çok hazır ürün satışlarından oluşmuş olması, kar marjları üzerinde olumlu etki yapmıştır. Şirket yönetimi ilk 6 ayda gerçekleşen %13 oranındaki ciro artışına rağmen, 2020 yılı için %40-50 seviyesindeki ciro artışı tahminini sürdürmüştür. Benzer şekilde ilk 6 ayda FAVÖK marjı %24 seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen, 2020 için %20-22 bandındaki FAVÖK marjı tahmini korunmuştur. Buna göre yılın ikinci yarısında şirket yönetimi ciro büyümesinde toparlanma, kar marjlarında ise normalleşme beklemektedir. Şirket 2020 yılı ikinci çeyreğinde toplam 171 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzalamış (6 ay toplamı 511 milyon dolar) ve uzun vadeli iş yükü 1Ç’ye göre hafif düşüşle 9.7 milyar dolar seviyesinden 9.5 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2019 yılı ortalarında gözlenen mevsimsel trende benzer olarak, Aselsan’ın nakit akışı bu sene de yıl içinde eksiye dönmüştür. 1Ç’de 51 milyon TL net nakit pozisyonu bulunurken, 2Ç sonunda şirketin 956 milyon TL net borcu bulunmaktadır. İşletme sermayesi ihtiyacındaki artış nakit akışındaki bozulmanın tekrar ana sebebi olmuştur. Nakit akışı performansının yıl içinde 2019’a benzer trend izleyebileceği şirket tarafından daha önce belirtildiği için bu bozulma piyasa için büyük sürpriz olmayacaktır, fakat güçlü kar performansının olumlu etkisini bir miktar gölgeleyebilir. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
  BIMAS – Bim Birlesik Magazalar 2Ç20'de güçlü operasyonel sonuçlarla birlikte piyasa beklentilerinin üzerinde 697mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 465mn TL net kar;YF Bekl: 458mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç19’a göre %101 yukarıdadır ve 1Ç20 rakamının %62 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç20'de yıllık bazda %37 artarak 14028mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 13500mn TL; YF Bekl: 13422mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç20'de 2Ç19ne göre %58 artışla 1340mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 1060mn TL; YF Bekl: 1047mn TL) çeyreksel bazda ise %36 yükseliş göstermiştir. 2Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç19'ye göre 1.3 puan artış göstererek %9.5 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1614mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.4x oldu. Şirketin tüm borcu kira yükümlülüklerinden kaynaklanıyor, bu yükümlülükler hariç net nakit 3,4 milyar TL seviyesinde. Sonuçların ardından şirket 2020 beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre yeni ciro büyümesi tahmini +/-2 puanlık marjla %32 olurken (eskisi %23), UFRS etkileri dahil FAVÖK marjı tahmini %8,2’ye yükseldi (önceki %7,2). Yönetim bugün saat 16:30’da bir telekonferans düzenleyecek. Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  DOAS – Dogus Otomotiv 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de şirketin TL2598mn net satış, TL233mn FAVÖK ve TL102mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL2530mn net satış, TL214mn FAVÖK ve TL91mn net kar olması yönünde. Doğuş Otomotiv’in 2Ç’de satış hacmi geçen seneye göre yatay kalsa da, araç fiyatlarındaki artışın etkisiyle ciroda yıllık bazda %20 artış tahmin ediyoruz. Faaliyet giderlerinin kontrol altında kalması ve güçlü brüt kar marjı sayesinde, tahminlerimiz FAVÖK’te yıllık bazda %68 büyümeye işaret etmektedir. Buna paralel olarak net karın da geçen seneki 25 milyon TL seviyesinden 102 milyon TL’ye yükselmesini bekliyoruz.
  DURDO – Şirket sermayesinin 16.58 milyon TL’den %111.15 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 18.42 milyon TL artışla 35 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya başvuru yapıldı.
  IHYAY – Şirket sermayesi yarın 200 milyon TL’den %125 oranında bedelli olarak 250 milyon TL artışla 450 milyon TL’ye yükseltilecek.
  PRKME – Şirket, daha önce Genel Kurul’da onaylanan pay geri alım programına istinaden azami 4.8529 TL fiyata kadar ve zaman olarak da 3Ç2020 finansalları açıklanana kadar pay alımı yapılacağı bildirildi. Programın 2021/Mayıs dönemine kadar devam etmesi ve sermayenin azami %5’i kadar toplamda 0.74 milyon adet pay alımı yapılması planlanıyor.
  RTALB – Şirket, Covid-19 tanısında kullanılacak SWAP materyali üretimi için 2 milyon TL + KDV tutarında yatırım yapma kararı alırken, iş ortaklığı anlaşmasını da imzaladığını bildirdi.
  Pay Alım Satım Haberleri –
  AKSA – Pay geri alım programı çerçevesinde 6.92 – 6.99 TL fiyat aralığından 0.15 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %0.32’ye yükseldi.
  ENKAI – Pay geri alım programı çerçevesinde 6.47 – 6.56 TL fiyat aralığından 1 milyon adet pay geri alımı yapıldı.
  TAVHL – Ninety One UK Limited tarafından 16.68 TL ortalama fiyattan 0.89 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9.78’e geriledi ve %10 seviyesinin altında kaldı. Genel

Yukarı