19.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKBNK: Banka, döviz cinsinden, 15.000.000 nominal tutarlı 91 gün vadeli Türkiye dışında borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onyalanmıştır.
  • ASELS: ASELSAN ile bir yurt dışı müşteri arasında imzalanan toplam bedeli 24.330.000,ABD Doları olan Elektro-Optik Sistemler satış sözleşmesi 18/07/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
  • BEYAZ: Osman Turgut FIRAT tarafından 18.07.2016 18.07.2016 tarihleri arasında BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,09 - 3,11 TL fiyat aralığından 0 adet alış işlemi ve 198.009 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki pay/oy hakkı 18.07.2016 tarihi itibariyle %13,16 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.
  • BRISA: İzmit fabrika stok seviyesini ayarlamak üzere , 19.07.2016 Salı saat 00:00'dan 25.07.2016 Pazartesi saat 00:00'a kadar - 6 gün süreyle, üretime ara verilmesine karar verilmiştir.
  • DARDL: Şirket ile alacaklı bankalarımız arasında sürdürülen müzakereler sonucunda, ilgili banka yönetimleri ile anlaşma sağlanmıştır. Ek Protokol metninin hazırlanarak bankalar yetkili kurullarınca kabulü ve sonrasında tüm taraflarca imzası beklenmektedir.
  • LKMNH: 18.07.2016 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,37 - 3,45-TL fiyat aralığından 54.445 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylar 18.07.2016 tarihi itibariyle %3,47 sınırına ulaşmıştır.
  • TUPRS: Şirketin 19.01.2015 tarihinde satışı tamamlanan 200.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS11711) tahvil için 3. Kupon ödemesi yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz % 4,3877 olarak gerçekleşmiştir.
  • VAKBN: Farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurtiçinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 16.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapıldığı duyurulmuştu.Bu kapsamda Bankamız Yönetim Kurulu'nun 15.07.2016 tarihli kararı ile söz konusu ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.- TL. nominal değerdeki VakıfBank bonosunun ihraç edilmesi planlanmaktadır.
  • YAZIC: Bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)'nin 18.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile AEH'nin Alternatifbank A.Ş.'de sahibi olduğu % 25 oranındaki 192.500.000 adet nama yazılı hisse ilgili olarak The Commercial Bank of Qatar (CBQ) ile 18 Temmuz 2013 tarihinde akdedilen "Hissedarlar Sözleşmesi" çerçevesinde hisse satış hakkının kullanılmasına karar verilmiştir. Hisse satış bedeli, Hissedarlık Sözleşmesi'ndeki taban fiyat yöntemine göre 18.07.2016 tarihi itibariyle 222,5 milyon dolar hesaplanmış olup, bu konuya ilişkin bildirim CBQ'ya iletilmiştir. Hisse satışından elde edilecek nakdin AEH tarafından mevcut borçlarının ödenmesinde kullanılması planlanmakta olup, bu bağlamda AEH nezdinde hisse satış neticesinde doğacak kazancın dörtte üçü ilgili mevzuat uyarınca özel bir fon hesabına alınacaktır.
Yukarı