Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  GARAN – BBVA tarafından 15 Kasım’da yapılan açıklamaya istinaden, gönüllü pay alım teklifi için SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.
  ALMAD – Şirket, 12.7 milyon TL + KDV bedelle Tekirdağ Malkara bölgesinde bulunan ve mevcutta çalışan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisini satın aldığını bildirdi.
  GUBRF – Şirketin bağlı ortaklığı Gübretaş’ın TİGEM tarafından açılan kimyevi gübre alımına ilişkin ihalede, ikinci en iyi teklifi verdiği ve en iyi teklif veren şirketin sözleşme imzalamaması üzerine ihalenin Gübretaş’ta kaldığı, buna karşın değişen piyasa koşulları nedeniyle Gübretaş’ın ihalenin iptalini talep ettiği belirtildi. Resmi Gazete’de ise Gübretaş’ın 6 ay süre ile kamu ihalelerine girmesinin yasaklandığı bildirildi. Şirketin kamu ihalelerindeki satışın, toplam satışlardaki payı 2021 yılı 9 aylık dönemde %0.15 düzeyinde. Bu nedenle etki sınırlı kalabilir.
  IHLAS – Şirket, Avcılar / İstanbul’da yer alan 8,625 m2 büyüklükteki arsa için %39’u arsa sahibine ait olacak şekilde, hasılat paylaşımı sözleşmesi imzaladı. Söz konusu arsada Bizimevler markalı projeye 2022 yılında başlanması bekleniyor.
  ODAS – Şirket, tamamına sahip olduğu Küçük Enerji Üretim ve Ticaret’i 26.95 milyon TL bedelle sattığını bildirdi. Söz konusu bedel şirketin toplam aktiflerinin %0.7’sine karşılık geliyor.
  TMSN – Şirket ile Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile 2019 yılında yapılan stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde, şirketin ürettiği dizel motorların yapılan test, muayene, değerlendirme ve kabul faaliyetleri neticesinde 10 yıl süre ile itici çekici vasıta üzerinde yer alam motorların tedarikinde şirket motorlarının kullanılacağı bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AEFES – Genesis Investment tarafından 7.14 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4.70’e geriledi.
  ARCLK – Pay geri alım programı çerçevesinde 39.38 – 39.60 TL fiyat aralığından 0.14 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %5’e yükseldi.
  ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 12.53 – 12.64 TL fiyat aralığından 0.1 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.39’a yükseldi.
  SAHOL – Pay geri alım programı çerçevesinde 13.71 – 13.95 TL fiyat aralığından 0.4 milyon adet pay alımı yapıldı.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
  SONME – VBTS kapsamında SONME payları 18/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı