Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ANHYT – Şirketin Ocak - Eylül dönemi prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %0.6 düşüşle 1.32 milyar TL’ye geriledi.
  BIOEN – Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den %233 oranında bedelsiz olarak 350 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuru yapıldı.
  DERHL – Şirketin %45 iştiraki olan Toprak Yenilenebilir Enerji’nin İzmir’de toplam kapasitesi 2,381 MWp olan Durukan GES ve ZMM GES santrallerinin 3.27 milyon Dolar bedelle satın alındığı bildirildi. İşlemlerin 4 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.
  EKGYO – Şirket Ocak - Eylül döneminde 9.36 milyar TL (KDV hariç) satış yaptığını, söz konusu satışın 1.59 milyar TL tutarındaki kısmının yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştiği bildirildi.
  GLRYH – Şirket bağlı ortaklığı olan A1 Capital Yatırım’ın halka arzına ilişkin olarak, sermayesinin 100 milyon TL’den 175 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuru yapıldığı bildirildi.
  KAPLM – Şirket adına kayıtlı 12 taşınmaz ve taşınmaza ait teferruatın kayıtları üzerine Anadolu Bank lehine daha önceden kurulan ipotek bedellerine ek olarak Anadolu Bank (İzmir Şube) lehine dördüncü derece 6 milyon TL tutarında ek ipotek tesisi işlemi gerçekleştiği bildirildi.
  KONTR – Şirket ile Gentles Construction ortak girişiminin Rusya’da 90 milyon Dolar tutarında iş aldığı bildirildi. İşin iki yılda tamamlanması bekleniyor.
  MARTI – Şirket sermayesinin 120 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 480 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuru yapıldı.
  MTRKS – Şirket sermayesi bugün 19.5 milyon TL’den %37.4 oranında bedelsiz olarak 7.3 milyon TL artışla 26.8 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 23.05 TL’ye denk gelmekte.
  YEOTK – Şirket, Eti Maden işletmeleri ile 27.1 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının yaklaşık %10.7’sine karşılık gelmekte

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ARCLK – Pay geri alım programı çerçevesinde ortalama 32.40 TL fiyattan 1.07 milyon adet pay alımı yapıldı. Alınan payların şirket sermayesine oranı %4.62’ye yükseldi.
  ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 10.11 – 10.28 TL fiyat aralığından 0.2 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.37’ye yükseldi.
  HDFGS – Pay geri alım programı çerçevesinde ortalama 2.67 TL fiyattan 1.49 milyon adet pay alımı yapıldı.
  OZGYO – Pay geri alım programı çerçevesinde 1.49 TL fiyattan 0.7 milyon adet pay alımı yapıldı.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  EGPRO – Şirket bugün pay başına brüt 0.44 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 28.12 TL. Temettü verimi %%1.5
  MSGYO – Şirket 15 Kasım’da pay başına brüt 0.03 TL temettü ödeyecek. Temettü verimi %0.6
  TLMAN – Şirket, 16 Aralık’ta dağıtılmak üzere pay başına brüt 2.89 TL temettü ödeme kararı verdi. Temettü verimi %10.14.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı