Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKBNK: Akbank Tüfe endeksli bono portföyünün değerlemesinde kullandığı enflasyonu yıllık 11%'den 17%ye güncellemesi sonucu artı TL650 milyon net faiz geliri raporlayacak olmasına karşılık provizyon gelirleri artacağından 3ncü çeyrek net kar tahminimizde bir değişiklik yapmıyoruz. Bankanın çeyreklik olarak %13 düşüşle TL1.4 milyar net kar açıklamasını bekliyoruz.
  • FROTO: Şirket 20 Kasım 2018 tarihinde brüt 1.15 net 0.9775 TL olarak temettü dağıtma teklini Genel Kurul Onayı’na sunmuştur. Açıklanan tutara göre temettü verimi %1.8’dir. Hatırlatmak gerekirse şirket ilk temettüyü brüt 1.95TL olarak Nisan ayında dağıtmıştı.

Borsa İstanbul:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MCTAS.E, paylarında 18/10/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 17/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 31/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan MCTAS.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 01/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Yukarı