Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TTKOM – TTKOM, enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra 2023 yılında 16,4 milyar TL net kar elde ederken, enflasyon muhasebesinin etkisinden önceki net kar 6,6 milyar TL olmuştur. Bu rakam, 4Ç net karının (enflasyon muhasebesi hariç) piyasa beklentisi olan 1,5 milyar TL'nin üzerinde, 2,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini göstermektedir. FAVÖK (enflasyon muhasebesi hariç) piyasa beklentisi olan 8,8 milyar TL ile uyumlu olmasına rağmen, 1,7 milyar TL'lik ertelenmiş vergi geliri bu çeyrekte konsensüs tahminlerinden sapmanın ana nedeni olmuştur. Enflasyon muhasebesinin uygulanması sonucunda şirket 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 23,6 milyar TL ve 23,5 milyar TL net parasal kazanç kaydetmiştir. Şirket tarafından paylaşılan TMS29 öncesi rakamlara göre, Sabit genişbant ARPU 4Ç23'te yıllık %67 artışla 156 TL'ye yükselirken, mobil ARPU (bileşik) aynı dönemde yıllık %85,5 artışla 119,3 TL'ye yükselmiştir. Bilanço tarafında, şirketin düzeltilmiş net borcu (MTM ve kur korumalı vadeli mevduatın gerçeğe uygun değeri ile düzeltilmiş) 2022'de 46,4 milyar TL'den 2023'te 40 milyar TL'ye düşmüştür. TTKOM'un döviz cinsinden borcu (UFRS 16'nın etkisi olmadan) 4Ç22'deki 1,81 milyar USD'den 4Ç23'te 1,78 milyar USD'ye düşmüştür. Sonuçların ardından şirket, TMS 29 etkisi de dahil olmak üzere 2024 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre yönetim, reel gelir büyümesinin %11-13 aralığında (2024 yıl sonu için yıllık %42 TÜFE varsayımıyla), FAVÖK marjının %36-38 aralığında ve yatırım harcamasının satışlara oranının %27-28 aralığında olmasını beklemektedir. 4Ç23 TMS öncesi operasyonel rakamların tahminlere paralel gerçekleşmesine rağmen, güçlü 2024 beklentileri ve enflasyon muhasebesinin TTKOM finansalları üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını beklemekteyiz.
  TKFEN – TKFEN 2023 yılı sonuçlarında 1,1 milyar net zarar açıkladı. Tekfen, enflasyon muhasebesi dahil 2023 yılı sonuçlarında 1,1 milyar TL net zarar açıklarken, 9A23 net kârı (enflasyon muhasebesi hariç) 0,5 milyar TL seviyesindeydi. 4Ç23 için piyasa beklentisi -0,4 milyar TL net zarardı. 2023 yılı 12 aylık FAVÖK rakamı da inşaat segmentinde Katar’da devam eden projede açıklanan maliyet artışı etkisi (yaklaşık 60 mn dolar) ve tarım segmentindeki zayıf marjlar nedeniyle negatife döndü. 9A23 döneminde FAVÖK 1,6 milyar TL iken 12 aylık dönemde FAVÖK -0,8 milyar TL oldu. Gübre segmentinde enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisi de FAVÖK performansını geri çekti. Taahhüt segmentinin net zararı 2023'te -1,4 milyar TL olarak gerçekleşirken (2022'de 0,1 milyar TL kar), tarım grubunun net karı ise 2023'te 42 milyon TL'ye düştü (2022'de 2,2 milyar TL). Tekfen'in konsolide net borcu, 3Ç23'teki 105 milyon USD'den 2023 yılsonu itibarıyla 51 milyon USD'ye geriledi. Şirket ayrıca, Ocak 2024'te yaklaşık 50 milyon ABD doları tutarında tazminat geliri tahsil edildiğini açıkladı. Tekfen, ileriye dönük olarak yeşil hidrojen ve yeşil amonyağı öncelikli yatırım alanları olarak görüyor ve yenilenebilir kaynaklardan tarıma kadar bir değer zinciri oluşturmak amacıyla tarım iş kolunu daha entegre bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. 2023 sonuçları ilk etapta olumsuz piyasa tepkisine yol açabilecekse de, TKFEN'in değerlemesinin zaten zayıf sonuçları büyük oranda yansıtmakta olduğunu tahmin ediyoruz (tahminlerimize göre NAD'ye göre iskonto %50 üzerinde). Bu nedenle yeşil dönüşüm hikayesinden oluşacak potansiyele odaklanılması durumunda hissedeki olası düşüşlerin fırsat yaratabileceğini düşünüyoruz.
  EKGYO – EKGYO 2023 finansal sonuçlarında enflasyon muhasebesi sonrası 3,8 milyar TL zarar açıkladı (solo). 9 aylık net kar 3,8 milyar TL seviyesindeydi ve 4Ç23 için beklenti 1,1 milyar TL net kar açıklanması yönündeydi. Enflasyon muhasebesi sonrası oluşan 10,4 milyar TL parasal kayıp net zararda etkili oldu. Satışlar yıldan yıla %36 artarak 27,9 milyar TL olurken, FAVÖK yıldan yıla 44% artarak 4,8 milyar TL oldu. Enflasyon muhasebesi öncesi 9 aylık FAVÖK marjı %13 iken, enflasyon muhasebesi sonrası 2023 FAVÖK marjı %17,3 oldu. 2023 yılında bağımsız bölüm satışı %41 artarak 5717 olurken (2022:4059), ön satış değeri 53,2 milyar TL oldu. Şirketin 2023 toplam varlıkları 112,3 milyar TL olurken, özsermeyesi 58,5 milyar TL oldu (solo) (2023 9M:22,5 milyar TL).
  ALARK – ALARK 4Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından duyurması bekleniyor. 4Ç23'de şirketin 4,1 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın beklentisi ise 2,35 milyar TL net satış, 215 milyon TL FAVÖK ve 4,4 milyon TL net kar açıklanması yönündedir.
  ALVES – Alves Kablo, Gold Bayisi ile 130,257 milyon Tl+KDV tutarında Bakı ve Aliminyum enerji kablolarının satışı hakkında sözleşme imzaladığını bildirdi. Tutar şirketin 2023/9A hasılatının %9,08’ine karşılık gelmekte.
  DGNMO – Doğanlar Mobilya, bir devlet kurumu ile 41,8 milyon TL tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık %0,9’una karşılık gelmekte.
  KBORU – Kuzey Boru, yurtiçinde 60,3 milyon TL ve yurtdışında ise 1,34 milyon dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Toplam tutar, şirketin 2024 yılı satış hedefinin yaklaşık %2,28’ine karşılık gelmekte. 18 Nisan 2024 KAP Haberleri
  LIDFA – Lider Faktoring sermayesinin 253,8 milyon TL’den %120 oranında bedelsiz olarak 305,6 milyon TL artışla 558,4 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  TRGYO – Torunlar GYO, İstanbul Esentepe’de Denizbank tarafından halihazırda kullanılan 39 katlı binanın 11,6 milyar TL + KDV tutarla Denizbank’a satıldığını bildirdi.
  TRILC – Türk İlaç ve Serum, 40 ayrı ecza deposu ve 15 ayrı sağlık kurumu ile 133,4 milyon TL tutarında serum ürünü satışı yapıldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023 yılı hasılatının yaklaşık %7’sine karşılık gelmekte.
  VAKFN – Vakıflar Bankası, 2,99 TL fiyattan 1,5 milyon adet pay alımı yapıldığını ve Vakıf Finansal Kiralama sermayesindeki payının %62,12’ye yükseldiğini bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DMRGD – Demir Unlu Mamuller, pay geri alım programı çerçevesinde 15,68 Tl fiyattan 434 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  KUYAS – Kuyaş Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 45 TL fiyattan 50 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan paylarla şirket sermayesine oranının %6,06’ya ulaştığı bildirildi.
  PEKGY – Peker GYO, pay geri alım programı çerçevesinde 7,76 Tl fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  NATEN – 1) Naturel Enerji, pay geri alım programı dahilinde aldığı 750 bin adet payı 51,50 TL fiyattan sattığını bildirdi. Şirket söz konusu satıştan 5,56 milyon TL kazanç elde ettiğini bildirdi. 2) Şirket YK Başkanı tarafından 51,50 TL fiyattan 750 bin adet pay alımı yapıldığını ve Naturel Yenilenebilir Enerji sermayesindeki payının %60,6’ya yükseldiğini bildirdi.
  ENKAI – Şirket ortağı tarafından 35,06-35,62 TL fiyat aralığından 400 bin adet pay alımı yapıldığı ve Enka İnşaat sermayesindeki payının %0,92’ye yükseldiği bildirildi.
  ENSRI – Şirket ortağı tarafından 30,50 – 31,06TL fiyat aralığından 4,400 milyon adet pay satımı yapıldığı ve Ensari Deri sermayesindeki payının %65,65’e gerilediği bildirildi. (Önceki: %67,52)

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  AKYHO – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. AKYHO payında 18/04/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir Paketi" tedbiri uygulanacaktır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  BRYAT – Borusan Yatırım bugün pay başına brüt 46,20 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 3348,8 TL. Temettü verimi %1,4
  SELEC – Selçuk Ecza bugün pay başına brüt 0,25 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 55,25 TL. Temettü verimi %0,5
  ULUFA – Ulusal Faktoring bugün pay başına brüt 0,56 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 14,63 TL. Temettü verimi %3,4

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – EGGUB, GWIND, GLCVY, GLRYH, KCHOL

  KAP Haberleri

Yukarı