18.01.2017 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AFYON: Şirketin, Afyonkarahisar / Türkiye adresindeki Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için,Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü civarında yapılan yatırım çalışmalarında üretim birimleri yatırımları tamamlanmıştır. Üretim birimlerinde deneme üretimleri başarıyla gerçekleşmiş olup, tüm birimlerin birlikte çalıştırılacağı üretim test aşamasına geçilmiştir.
 • AKSEL: Şirket, Madencom Maden Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri A.Ş.'nin 5.723.000 adet hissesini (%99,9) 8.2 mn TL tutar karşılığı Padya Turizm ve Nedim Türkmen’den satın alma kararı vermiştir.
 • ARSAN: Şirket’in %21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 38 mn TL’lik banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında (38.000.000 TL * % 21,15= 8.037.000 TL) kefalet verilmesine karar verilmiştir.
 • BALAT: Şirket, İran da kurulu Azim Lent Şirketi ortaklığı ile ilgili olarak Yönetim kurulu üyeleri İran da toplanmışlar ve Kuruluş gereği Adil Semercioğlu adına kayda geçmiş olan %25 oranında ve 25.000.000 İran Riyali tutarındaki 25.000 adet hissesinin tamamını Adil Semercioğlu bütün hak ve hukuki vecibeleri ile birlikte BALATACILAR A.Ş adına devir ve temlik etmiştir.
 • BRKO: Şirket %100 bedelli sermaye artırımı işlemine ilişkin SPK’ya başvuru yapmıştır. Ayrıca Şirket’in Penye ve Open-End Fabrikalarımızın Makine ve Teçhizat Satışı İle İlgili olarak noter huzurunda yapılan ihale sonunda beklenen fiyat gelmediği için satış gerçekleşmemiştir.
 • DENIZ: 2011 yılı için hesaplanan KKDF ve cezai faiz tahakkukuna ilişkin vergi dairesi işleminin yürütmesinin durdurulması ve tahakkuk fişlerinin iptali istemiyle, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır.
 • DMSAS: Vezirhan Beldesi / Bilecik adresinde kurulu tesislerinin yanında, Talaşlı İmalat Yatırımı yapılması ile ilgili olarak; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 02.11.2011 tarihinde alınan Yatırım Teşvik Belgesinin kapanış işlemleri tamamlanmıştır.
 • EKGYO: Ankara – Çankaya’da yapılacak olan "Ankara Başkent Emlak Konutları 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 27.01.2017 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
 • EREGL: Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadiline SPK tarafından onay verilmiştir. 7 mlr TL olan kayıtlı sermaye tavanı aynı miktarda kalmak üzere, Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları için (5 yıl) geçerli olacak şekilde sermaye artırım yetkisi verilmesi hakkında onay verilmiştir.
 • FINBN: Banka’nın Rekabet Kurulu'nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca açtığı soruşturma sonucunda verilen idari para cezasının iptaline yönelik açılan davaya ilişkin temyiz başvurusu Danıştay 13. Dairesi tarafından reddedilmiş olup; söz konusu karara karşı yasal yollara başvurulmuştur.
 • IEYHO / USAS: Şirketlerin birleşmesine ilişkin SPK başvurusu yapılmıştır. IEYHO birleşme işlemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanını 250 mn TL artırarak 2021’ye kadar geçerli olacak şekilde ana sözleşme değişikliği başvurusunu SPK’ya yapmıştır.
 • KARSN: Kuruluş sermayesi 5 Milyon TL olan Şirket, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. unvanı ile kurulmuştur. Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş., Şirketin ürettiği araç ve yedek parçaların yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecektir.
 • NIBAS: TOKİ tarafından ihale edilen, müteahhit Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin anahtar teslimi olarak taahhüdü altında bulunan; Giresun – Merkez 20.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum ve 1.000 Seyirci Kapasiteli Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı işleri kapsamındaki Prekast Tribün Elemanları imalat ve montaj işlerinin yapımı hususunda; müteahhit Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında sözleşme bedeli 3.465.924 Alt Yüklenici Sözleşmesi, 16.01.2017 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işler Aralık 2017'de teslim edilecektir.
 • OSTIM: % 50'si Şirket’in olmak üzere hasılat paylaşımı yöntemiyle yapımına başlanan Ostim Prestij isimli projenin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. A ve C Blokların kaba inşaatı ve duvar imalatları bitirilmiş, tesisat imalatı başlamış olup cephe imalatı devam etmektedir. B Blok son kat beton imalatı dışında kaba inşaatı tamamlanmıştır. D Blokun ise İş merkezi kısmının kaba inşaatı bitirilmiştir. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilen toplam satış tutarının %31'i oranında satış gerçekleştirilmiştir.
 • SISE/SODA: Daha önce KAP duyurularında bildirdiği üzere Almanya merkezli PD Group ile yeni bir cam elyaf fabrikası yatırımı konusunda başlattığı görüşmeler ve değerlendirmeler olumsuz sonuçlanmış olup; Şirket Yönetim Kurulu'nun 17 Ocak 2017 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda; yaklaşık 400 Milyon TL'lik bir yatırım ile 70 Bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmaların Şişecam Topluluğu bünyesinde yapılmasına karar verilmiş olup, 2018 yılının ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen bu yatırım bağlı ortaklıklardan Soda Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.
 • VERUS: Fina Holding A.Ş.'nin, Enda Enerji Holding A.Ş'de sahip olduğu, 21.896 adet (A) grubu nama yazılı ve 23.443.537 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 23.465.433 adet payın satın alınmasına ilişkin süreç, Enda Enerji Holding A.Ş. esas sözleşmesindeki nama yazılı paylara yönelik devir kısıtlamasına bağlı olarak, nama yazılı pay devirlerinin yapılamaması nedeniyle, öncelikle bu konunun çözümlenmesi amacıyla, bu aşamada sona erdirilmiştir.
 • VKGYO: Şirket tarafından 2012 yılı emlak vergisine ilişkin vergi ziyaı cezasının iptali için açılan davada; Ataşehir Belediyesinin karar düzeltme talebinin reddedilmesi üzerine İstanbul 9. Vergi Mahkemesi 2016/2678 E. 2016/2384 K. nolu kararı ile davaya konu vergi ve cezaların iptaline karar verilmiştir.
Yukarı