Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • DOAS: DOAS 2Ç18'de piyasa beklentilerinin hafif altında 56mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 61mn TL net kar;YF Bekl: 110mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %34 yukarıdadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %3 düşerek 3050mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 3333mn TL; YF Bekl: 3777mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %30 artışla 151mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 155mn TL; YF Bekl: 191mn TL). Şirketin Net Borcu 2397mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.7x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.
 • EREGL: EREGL-ISDMR: Erdemir Grubu Eregli ve İskenderun Fabrikalarında 2 yeni yüksek fırın yatırımına yönelik karar aldı. Şirket tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Ereğli fabrikasında 2 no’lu fırının ömrünü tamamlamasıyla devreye girecek yeni bir yüksek fırın inşa edilmesine karar verildi. Bu fırın 1850 m3 hacmiyle Eregli (kuzey) fabrikadaki kapasiteyi degistirmeyecek. Diğer yandan, Isdemir (güney) fabrikada ise 1 no’lu yüksek fırının yerine daha büyük hacimli (3000 m3) bir yüksek fırın yapılmasına karar verildi. Bu yatırımın İsdemir fabrikasındaki kapasiteyi 5.8 milyon tondan 7 milyon civarına yükseltmesini tahmin ediyoruz. Diğer yandan, Ereğli fabrikasında ikinci sıcak haddehane kalite artırımına yönelik proje yatırımı da şirketin açıkladığı bir diğer yatırım kararı oldu. Toplam yatırım tutarı henüz açıklanmadı, fakat bizim öngörümüz yatırımların toplam maliyetinin 1.5 milyar doları bulabileceği yönünde.
 • HEKTS: Türk Lirası cinsinden 400.000.000 TL tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • PGSUS: YK tarafından Ocak – Aralık 2019 döneminde teslimi planlanan 7 adet Airbus A320neo ve 7 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildi. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşullara ilişkin gelişmeler, PGSUS’un gelecek dönem Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yer alacaktır. – Hafif pozitif
 • TTKOM: BTK, TTKOM'un hisselerinin %55'ine sahip OTAŞ'ın hisselerinin tamamının, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devir işlemlerine izin verdi. Ayrıca, BTK tarafından yetkilendirilen TTKOM bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin TTKOM’un %100’üne sahip olduğu iştirak şirketler için herhangi bir sakınca doğurmayacağına da karar verildi. Yorum: Nötr
 • ZOREN: ZOREN 2Ç18'de 42mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 16mn TL zarar;YF Bekl: 59mn TL zarar). Açıklanan net kar rakamı temel olarak 126 milyon TL tutarındaki vergi geliri tarafından desteklenmiştir. Şirketin FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %85 artışla 358mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 329mn TL; YF Bekl: 326mn TL). Şirketin Net Borcu 10315mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 9.8x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

Borsa İstanbul:

  Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, YATAS.E payı 17/08/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 31/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. SPK BÜLTENİ:
 • DGZTE:Demirören Medya’nın varlıkları arasında Doruk Faktoring A.Ş. ve Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmayan Demirören Gazetecilik paylarını satın almak için satıcı taraf olan Doğan Holding lehine toplam 138.362.781,28 $ tutarında ödeme yaptığı ve bu doğrultuda Demirören Medya’nın Demirören Gazetecilik’in yönetim kontrolünü sağlayan beher payını almak için 1,41585 $‘lık maliyete katlandığı dikkate alındığında, Demirören Gazetecilik’in Doğan Holding dışındaki diğer ortaklarının da kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan bu ödemeden faydalandırılmasını teminen 1,-TL nominal değerli Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının en az 1,41585 $ olarak belirlenmesine, 1,41585 $’ın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde; Tebliğ’in 17 nci maddesi çerçevesinde payların devir tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasına, karar verilmiştir.
 • SNKRN: Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’nde (Şirket) yönetim hakimiyetini elde eden Kerem BİLGE tarafından gerçekleştirilecek zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak; 1 TL nominal değere denk (B) grubu Şirket payı için 1,49 TL olarak belirlenen pay alım fiyatına göre hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
 • HURGZ: Payları Borsa İstanbul’da işlem gören Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin (Hürriyet) sermayesinin yaklaşık %77,67’sine tekabül eden payların Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (Demirören Medya) tarafından satın alınması nedeniyle Hürriyet’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Demirören Medya’nın zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
 • KLMSN: Klimasan’ın bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanmıştır. Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:
 • EREGL: Eregli Demir Celik2Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç18'de şirketin TL6084mn net satış, TL1780mn FAVÖK ve TL1275mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL6239mn net satış, TL1943mn FAVÖK ve TL1406mn net kar olması yönünde.

Yukarı