17.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AEFES: Şirket, 2016/06 döneminde 232,2 mn TL net kâr açıklamıştır. (2015/06: 39,4 mn TL zarar / 2Ç16: 171,9 mn TL kâr / 1Ç16: 60,3 mn TL kâr - Piyasa Beklentisi: 150 mn TL)
 • ALCAR: Şirket, bazı internet sitelerinde çıkan haberler üzerine Tuzla arazisine ilişkin açıklamada bulunmuştur. Buna göre Şirket’in İstanbul-Tuzla’da yer alan 29.865 m2 yüzölçümünde tarla nitelikli arazisi imar planında kamusal spor alanı olarak yer almaktadır. Şirket’in ayrıca yine aynı bölgede hisseli olan ve hissesine 679 m2 düşen 1.610 m2 yüzölçümünde bir arsası daha bulunmaktadır. Bu arsa ise imar planında kavşak içerisinde kalan park alanı olarak gözükmektedir. Söz konusu araziler Şirketimizin kayıtlarında Maddi Duran Varlıkların içerisinde, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyon etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden (713.485 TL) gösterilmektedir. Bu araziler üzerinde imar imkanı bulunmadığından ve Şirketin Aktif Toplamı içinde önemli bir yer tutmadığından, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmamıştır.
 • BIMAS: Şirket, 2016/06 döneminde 305,9 mn TL net kâr açıklamıştır. (2015/06: 273,1 mn TL kâr / 2Ç16: 143,9 mn TL kâr / 1Ç16: 162 mn TL kâr – YF Beklenti: 156 mn TL Piyasa Beklentisi: 159 mn TL). Şirket’in 9 Mart’ta açıkladığı 2016 yılı beklentilerinden satış büyümesi hedefi, yılın ilk altı ayında açıklanan %20'lik hedefin altında kalarak %16 olarak gerçekleşmiştir. İlgili gerçekleşmeler dikkate alınarak, 2016 yılına ilişkin satış büyümesi hedefi %20'den %15'e revize edilmiştir.
 • BUCIM: İki ortak toplam 345.635 lot hisseyi, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • CCOLA: Şirket, 2016/06 döneminde 177,5 mn TL net kâr açıklamıştır. (2015/06: 58,6 mn TL kâr / 2Ç16: 148,1 mn TL kâr / 1Ç16: 29,4 mn TL kâr)
 • CLEBI: 2014 yılından bu yana Şirket ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de CEO'luk görevini yürütmekte olan Onno C.P. Boots, görevinden ayrılmış olup Boots'un, Asya Pasifik Bölgesi iş geliştirme projelerinde danışman sıfatıyla görev alacağı açıklanmıştır. Yeni CEO atanana kadar Boots'un, Asya Pasifik Bölgesi iş geliştirme projelerinde danışman sıfatıyla görev alarak Yönetim Kurulu üyesi Dave Dorner'ın göreve vekalet edeceği açıklanmıştır.
 • KOZAL/KOZAA/IPEKE: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli ve 2016/8 sayılı Bülteni'nde açıklanan kararları gereği, halka açık Koza Grubu şirketlerini zarara uğratan eski Yönetim Kurulu üyeleri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER aleyhine şirket zararlarının tazminine yönelik davada, bahse konu eski yönetim kurulu üyelerinin Koza-İpek Holding A.Ş. nezdindeki şahsi hisseleri üzerine devir, temlik, ipotek ve her türlü hukuki tasarruflarını engelleyen tedbir konulmasına karar verilmiştir. Buna göre söz konusu paylar KOZAL’da doğrudan %0, 0000005 dolaylı %33; KOZAA’da doğrudan %0,1030715 ve dolaylı %28, IPEKE’de ise %0,1539731 ve dolaylı %49 paya isabet etmektedir.
 • RYGYO: Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2'lik deponun 7.000 m2'lik depolama alanı için, şirket ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında kira devir sözleşmesi imzalanmıştır.Kiraya verilen depodan 5 yılda yaklaşık KDV dahil 6.500.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SISE: Şirket, 2016/06 döneminde 297,5 mn TL net kâr açıklamıştır. (2015/06: 379,5 mn TL kâr / 2Ç16: 169,9 mn TL kâr / 1Ç16: 127,6 mn TL kâr)
 • SKBNK: Şekerbank Türk Anonim.Şirket Pers.Sos.Sig.San.Vakfı, Banka paylarına ilişkin olarak %10’luk nitelikli pay sahipliği oranının aşılmamasını sağlamak amacıyla 21.115 adet pay satışı yapabileceğini açıklamıştır.
 • THYAO: Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre %1 gerileyerek 5.8mn oldu. Böylece, yılın ilk 7 ayındaki artış %4’e geriledi. Arz Edilen Koltuk Km (AKK) önceki yılın aynı ayına göre %12 artış gösterdi. Bu artıştaki en büyük etken %20 artan koltuk sayısı oldu. Fakat uçakların doluluk oranı önceki yılın aynı ayına göre 603bp birden düşerek %73.6 oldu. Yılın ilk 7 ayındaki doluluk oranı da geçen seneye göre 428bp azalarak %73.7 oldu. Böylece ÜYK (Ücretli Yolcu Km) %3 artış kaydederken yılın ilk 7 ayındaki artış %8 olarak gerçekleşti.YF Araştırma Yorum: Darbe girişimi nedeniyle Temmuz ayındaki düşük trafik verileri büyük ölçüde bekleniyordu. Fakat yine de 3Ç16 sonuçlarına ilişkin ilk veri seti olması açısından Temmuz verilerini olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Şirket ayrıca 2Ç16 sonuçlarını Cuma günü açıklayacak. Dün açıklanan PGSUS’un 2Ç16 sonuçlarında ortalama bilet fiyatlarının tahminlerin üzerinde düşmesi THY’nin 2Ç16 sonuçları için de olumsuz ipuçları vermektedir. Bu nedenle hisse üzerindeki baskının bu hafta boyunca devam edebileceğini düşünüyoruz.
 • ULKER: Şirket, 2016/06 döneminde 178 mn TL net kâr açıklamıştır. (2015/06: 122 mn TL kâr / 2Ç16: 87,2 mn TL kâr / 1Ç16: 86,2 mn TL kâr)
 • ZOREN: Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin, rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları kapsamında, beş bölgede yer alan altı projede toplamda 523,5 MW kapasite için 49 yıl süreyle üretim lisansı almak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı önlisans başvurusuna ilişkin değerlendirme süreci halen devam etmektedir.
Yukarı