17.01.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka Yönetim Kurulu tarafından; Banka kayıtlı sermaye tavanının 2 mlr TL artırılarak 2021 yılı sonuna kadar uzatılması kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurularda bulunulmuştur.
 • AKFGY: Şirket portföyünde bulunan ve uzun süreli kiralama sözleşmesine tâbî gayrimenkullerin kira ekspertiz değerleri, gayrimenkullerden 2016 yılı içinde elde ettiğimiz toplam kira tutarlarının TL bazında %18.6, Euro bazında ise %10 üzerindedir.
 • BAGFS: Çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Keytrade firmalarından sırasıyla 4.000 ton NP 20.20 Kompoze, 8.000 ton CAN ve 4.000 ton DAP gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 3,7 milyon USD olup, sevkiyatların Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır.
 • BMELK: Şirket elektrik satışları, 2017 yılı içinde Gün Öncesi Piyasası üzerinden işlem görecektir.
 • BRKO: Şirket’in 60 mn TL’lik (%100) bedelli sermaye artırım için SPK’ya başvurusu gerçekleşmiştir.
 • CEMAS: Componenta Döküm Sanayi A.Ş. (Comdo)'nin satış sürecine dahil olmak üzere alınan karar uyarınca, Söz konusu satın alma işlemi ile ilgili olarak yetkili kuruluş İş Yatırım A.Ş. nezdinde görüşmeler yapılmış, ancak varlık satışından ziyade hisse satışının tercih edilmesi nedeniyle bugüne kadar bir ilerleme kaydedilememiştir. Varlık satışı yönteminin tercih edilmesi halinde öncelikle Comdo bünyesindeki Orhangazi'de kurulu döküm ve işleme tesisleri ile ilgilendiğimiz İş Yatırım'a yazılı olarak bildirilmiştir.
 • DYOBY: Şirket Yönetim Kurulu Toplantısında, %100 oranında ortağı bulunduğu Rusya'da mukim "Kemipex Joınt-Stock Co" nun yapacağı 59.608.500 Ruble tutarındaki nakit sermaye artırımının tamamına katılınmasına karar verilmiştir.
 • GUBRF: Şirket’e ait Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'nin %40'ına tekabül eden payların Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 21.050.000-TL bedelle satışına ilişkin yetki Genel Müdürlüğe verilmiştir.
 • KRGYO: Şirket ve Dumankaya arasında 13.01.2017 tarihli bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile; Şirket’in Dumankaya'dan olan bakiye alacakları karşılığında, Horizon Projesi'nden 32 adet bağımsız bölümün, ekspertiz değerleri üzerinden %26 oranında iskonto uygulanarak tespit edilen fiyatlardan (KDV dahil 37.948.384 TL), Şirket tarafından Dumankaya'dan satın alınması konusunda taraflar mutabık kalmıştır.
 • LKMNH: Şirket’in sahibi olduğu Bağlıca'da bulunan ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna kiraya verilmiş olan 55 bağımsız bölümden 10 tanesi Lokman Hekim Etlik Hastanesinin büyütülmesi projesi kapsamında 5071 ada 4 parselde yer alan iş yerinin alımı karşılığında satılmıştır. Söz konusu işyerinin alım işlemleri de tamamlanmıştır. Sevgi Vakfı'nın 16.01.2017 tarihli yazısına göre "Lokman Hekim Üniversitesi" kurulmasıyla ilgili YÖK genel kurul kararı çıkmış ve yasalaşmak üzere ilgili süreç bilgisi Şirket’e iletilmiştir.
 • NETAS: İstanbul Yeni Havalimanı Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne tüm havalimanını kapsayacak kablolu ve kablosuz alan ağlarının kuruluşu ve 5 yıl işletilmesi için; 5 firma arasında 13,5 milyon Euro ile teknik ve finansal olarak en iyi teklif Şirket tarafından verilmiştir.
 • OYLUM: Şirket’in Bracknor Capital Ltd ile bir süredir yürüttüğü stratejik ortaklık görüşmelerine ilişkin olarak nihai anlaşma metni Şirket’e imzalanması için ulaştırılmıştır. Danışmanlık alınan hukuk bürosu tarafından nihai inceleme yapılmaktadır, akabinde sözleşme karşılıklı olarak imzalanacaktır.
 • SNGYO (SAFGY): Şirket portföyünde bulunan 61.431.299 adet SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş paylarının satışı için ayrılma hakkı başvurusunda bulunulmuştur.
 • THYAO/DOCO: Türk Hava Yolları ile tedarik sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili olarak, taraflar arasında sözleşme koşullarında mutabık kalınmış olup, sözleşme henüz imzalanmamıştır. Los Angeles ve Paris'teki yeni gurme mutfaklarının açılışı henüz gerçekleşmemiş olup çalışmalar sürmektedir.
 • TMSN: Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında SSM-Tümosan Sözleşmesi gereğince Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) aday firmalarıyla yürütülen görüşmeler sonrasında 7 Ekim 2015 tarihinde AVL List GmbH firması ile Teknik Destek Sağlayıcı Anlaşması imzalanmıştı.Sözleşme gereği 90 gün sonra hükümet onayını getirmesi gereken AVL Firması arka arkaya talep ettiği süreler sonrasında da Avusturya hükümetinin Ülkemizin iç işlerine müdahale edecek şekilde şartlar içeren ihraç lisansında israr etmesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bahse konu ihraç lisansının kabul edilmemesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmemiş ve sonrasında TDS Sözleşmesi iptal edilerek firmanın verdiği teminat irat kaydedilmiştir. Bu kapsamda TÜMOSAN mümkün olduğu kadar yurt içi kaynakları kullanarak projenin gerçekleştirilmesi için çabalarını sürdürmekte olup önerilerini SSM ile paylaşmıştır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı; 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere TÜMOSAN tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi ve avans ödeme şartlarının yerine getirilmesini teminen 1 ay ilave süre vermiş bulunmaktadır.
 • YATAS: Yatırım kararı çerçevesinde T.C Ekonomi Bakanlığı'na yatırım teşvik belgesi için başvuru yapılmıştı. Başvuru dosyası yatak ve sünger için ayrılarak iki ayrı dosya olarak verilmiştir. Sünger yatırımı ile iligili olan dosya daha önce onaylanmıştı. Bu defa Yatak yatırımı ile ilgili olan dosyada onaylanmış ve Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek Şirket’e ulaşmıştır.Destek Tutarı 100 bin TL’dir.
Yukarı