16.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Bankanın yurtdışı para transferleri ile ilgili bilgisayar sistemlerine bir atakta bulunulmuştur. Banka, gerekli tüm önlemleri ivedilikle almıştır ve tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu veya başka herhangi bir konuda müşterilere yansıyan herhangi bir olumsuzluk, kayıp ya da güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Bu konunun Bankanın mali tablolarına önemli bir etkisi olmayacaktır, olası zarar Bankayı koruyan Bankers Blanket Bond sigortası kapsamına girmektedir.
 • BJKAS: Şirket 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi kar zarar tablosunda dönem zararı oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirket Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 • BMEKS: 09.09.2016 tarihinde göndermiş olduğumuz TRSBMKS91713 ISIN NO'lu tahvil ile alakalı kupon ödemesi ile ilgili duyurumuzdaki 9.kupon ödemesi tarihi olan 16.12.2016 'ya göre yazılmış olan yıllık basit faiz , yıllık bileşik faiz ve dönemsel faiz oranları , 10. kupon ödemesi tarihi olan 17.03.2017 'ye göre revize edilmiştir.
 • DARDL: JCR Eurasia Rating, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. ve İştirakleri'ne yönelik durdurduğu Kredi Derecelendirme sürecine, tarafların mutabakatıyla devam etme kararı almıştır. Bununla beraber Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BB+ (Trk) / Pozitif' ve Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ve görünümünü ise ‘BB / Stabil' olarak teyit etmiştir.
 • DOAS: Şirket uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, şirketimizin notu 10 üzerinden 9,51 (geçen dönem 9,42) olarak belirlenmiştir.
 • IDGYO: Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim EKŞİ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmdat EKŞİ, Pay Alım Teklifi Yükümlülüğünü yerine getirmek üzere SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Yönetim Kurulu tarafından, yatırımcıları korumak amacıyla Şirketin, borsada nominal bedeli 50.000.000 TL tutarına kadar kendi paylarından geri alımının gerçekleştirilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca Şirket Genel Müdürlüğü’nü vekaleten yürütmekte olan Ercüment ÜNAL, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmıştır.
 • LKMNH: Aysel Doğrulmaz ve Ekrem Koç 70.759 lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • LOGO: Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("Saha"), kurumsal yönetim derecelendirme notu revize ederek 10 üzerinden 9,12 'ye yükseltmiştir.
 • OZBAL/ANELT: Borsa İstanbul, Şirket ile ilgili olarak Şirketlerin 09/12/2016 tarihinde yaptığı özel durum açıklamalarının, Borsamızın kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmesine ilişkin yazısı üzerine yapılmış olması ve sonrasında söz konusu yazıya cevaben yapılan ikinci açıklamada ise kamuya açıklanmamış bir özel durum olmadığının belirtilmesi nedeniyle, Şirket’in Kotasyon Yönergesi kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılmasına ve yapılan uyarının bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceği hükmü kapsamında birinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 • PARSN: Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 120 ada,6 no'lu parsel üzerinde bulunan 13.06.2016 tarih 32-13 sayılı T1 Blok ( Talaşlı İmalat 1 Binası), 32-15 sayılı Y4 Blok (Teknik Bina), 32-16 sayılı Y5-2 Blok (Teknik Bina 2), 32-17 sayılı Yapı kullanma İzin Belgeli Y5-1 Blok (Teknik Bina 1) için istenilen Deneme İzninin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İşyeri Açma Prosedürleri çerçevesinde Yönetmeliğin 20.maddesine göre (6) ay ek süre uzatımı ile 15.06.2017 tarihine kadar geçerli olmasına karar verilmiştir.
 • SODA: 2014 yılında başlanan buhar üretim tesisi yatırımı 2016 Aralık ayı itibariyle tamamlanarak devreye alınmıştır.
 • TMSN: Şirketin, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Proje Uygulama Takvimini başlatmak için avans ödemesi öncesi gerekli tüm işlemleri tamamlamak üzere, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan dün itibariyle 1 aylık süre alınmış olup , 16/01/2017 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştır. Ek Bilgi: Avans miktarının 48 mn Euro civarında olması bekleniyor.
 • ZOREN: Şirketin, 28.10.2016 ve 18.11.2016 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin ("OEPSAŞ") 22.11.2016 tarih ve 3879 sayılı başvuru yazısı ve Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi'nin ("OEDAŞ") 22.11.2016 tarih ve 20523 sayılı başvuru yazısı uyarınca OEDAŞ ve OEPSAŞ'ın %100 hissesinin Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 01.12.2016 tarih ve 6640-1 ve 6640-2 sayılı Kurul Kararları ile onay verilmiş olup ilgili kararlar şirkete tebliğ edilmiştir.
Yukarı