Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • KUTPO: 20 Aralık 2018 tarihinde seans öncesi, brüt 0.10TL nakit temettü dağıtacaktır.
  • SOKM: Turkish Holdings IV Cooperatief U.A., Şok için 36mn TL nominal tutarlı hisseyi MKK’ya kaydettirmiştir.
  • VKGYO: Şirket portföyünde bulunan, İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nin, toplam 81.405 m² satılabilir/kiralanabilir alana sahip A Kule bloğunun ofis üniteleri içerisinden; Toplam 22.900 m² büyüklüğündeki alanın Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından takdir edilen değeri 275.534.801.-TL+KDV olup, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya toplam 299.990.000,-TL +KDV bedelle satışının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmiştir.

Borsa İstanbul:

  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, IZTAR.E payları 16/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında IZTAR.E paylarında uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 30/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, AVOD.E, paylarında 16/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.VBTS kapsamında AVOD.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 30/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

SPK Bülteni:

  • AKENR: Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100’üne sahip olduğu Egemer Elektrik Üretim A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.
  • KERVT: Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100’üne sahip olduğu, Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş., Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.
  • LIDFA: Lider Faktöring’in iç kaynaklardan 15mn TL tutarında bedelsiz sermaye artırması için yapılan başvuruya onay verildi. Mevcut durumda 30mn TL öndemiş sermaye bulunuyor. Süreç sonunda, ödenmiş sermaye 45mn TL’ye ulaşacak. SPK tarafından aşağıdaki şirketlerin tahvil/bono ihraç başvuruları onaylanmıştır. 1. Arçelik A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 1.000.000.000 Nitelikli Yatırımcı 2. Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 413.388.000 Nitelikli Yatırımcı 3. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 1.000.000.000 Nitelikli Yatırımcı 4. Şekerbank T.A.Ş. Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı 750.000.000 Nitelikli Yatırımcı 5. İş Faktoring A.Ş. Tahvil/Finansman Bonosu 560.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 6. T. Halk Bankası A.Ş. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) 10.000.000.000 Yurt içinde halka arz edilmeksizin 7. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) 2.500.000.000 ABD Doları Yurt dışı/yurt içinde halka arz edilmeksizin

Yukarı