16.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ARTOG: Mehmet Peker, 500.000 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • DENIZ: Şirket’in yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 16.223,115 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Ayrıca, basında yer alan haberlere ilişkin olarak, Sberbank tarafından Denizbank'ın satışına yönelik bir planları olmadığı yönünde resmi açıklama yapılmıştır.
 • DOGUB: Ferhat Kıvrak 226.750 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • FINBN: National Bank of Greece S.A. ("NBG") ile Qatar National Bank S.A.Q ("QNB") arasında 21 Aralık 2015 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca, NBG, NBG Finance (Dollar) PLC and NBG International Holdings B.V.'nin (birlikte "NBG Grup") Finansbank A.Ş.'de sahip olduğu %99,81 nispetindeki hisselerin QNB'ye satışına ilişkin gerekli tüm izinler alınmış olup, bugün itibariyle satış işlemi tamamlanmıştır.
 • GEREL: Şirket, 2015 yılı kârından bedelsiz pay olarak dağıtacağı 6.65 mn TL temettü (%7 bedelsiz) için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
 • ISFIN: Şirket’in Denizli şubesinin kapatılmasına ve şube kapanışına ilişkin gerekli bildirim ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
 • ITTFH: Ferhat Kıvrak 776.447 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • NTHOL: Besim Tibuk, 3,03-3,06 fiyattan 295.000 TL’lik alım yaparak pay oranını %10,7’den %10,78’e yükseltmiştir.
 • ORGE: Şirket ile Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında, daha önce 1. Fazına ait elektrik taahhüt işlerinin yapımını üstlendiğimiz Concord İstanbul Projesinin 2. Fazına ait elektrik taahhüt işlerinin yapımı için 6.728.140,82 TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sipariş konusu işlerin 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
 • OZKGY: Şirket tarafından 24 ay vadeli 4,5 milyon Euro tutarında kredi kullanılmıştır. Kullanılan kredinin 251.833,40 Euro ve 3.432.833,25 TL'si ile daha önce kullanılmış olan kredilere ilişkin taksit ödemesi yapılacaktır.
 • PETKM: Şirket, grup şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağımız SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den %12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmektedir.
 • RYGYO: Şirket portföyündeki Adana-Sarıçam’daki 18.199 m2'lik arsa üzerine inşa edilen ara katlar ile birlikte 10.790 m2'lik lojistik deponun yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmıştır.
 • SAYAS: Şirket, 20 milyon TL'lik tahvil satışı gerçekleştirilmiş ve Ateş Çelik A.Ş. iştiraki satışına ilişkin süreç başlatılmıştır.
 • THYAO: Şirket, uçak müsaitliğine bağlı olarak Tayland'ın Phuket şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir.
 • TSKB: Banka’nın 2015 yılı kârından bedelsiz pay olarak dağıtacağı 300 mn TL temettü (%17,14285 bedelsiz) için SPK onayı gelmiştir.
 • ULUSE: Şirket ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında, toplamda 6.365.131,15 USD tutarında trafo merkezi ve hücre alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünler, 12 ay içerisinde partiler halinde teslim edilecektir. Sözleşmenin tarafı olan elektrik dağıtım şirketleri, sözleşme döneminde geçerli olacak şekilde sözleşme tutarının %50' si oranında ek malzeme siparişi verme hakkına sahiptir.
 • ZOREN: Danıştay 8. Dairesi'nin 2014/6211 E. sayılı dava sonucunda Şirket aleyhine verdiği karara yönelik olarak tarafımızca başvurulan karar düzeltme yolunda, söz konusu karar düzeltme istemimizin reddine karar verilmiştir.
Yukarı