Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  MAVI – Mavi Giyim 2Ç20'de piyasa beklentilerinin altında 5mn TL zarar açıkladı (Piyasa Bekl: 24mn TL zarar; YF Bekl: 29mn TL zarar).Şirket 2Ç19 ve 1Ç20'de sırasıyla 21 mn TL net kar ve 50 mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç20'de yıllık bazda %22 düşerek 538mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 526mn TL; YF Bekl: 520mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç20'de 2Ç19’a göre %51 düşüşle 80mn TL olarak gerçekleşse de piyasa beklentisi olan 72mn TL’nin üzerindedir. 2Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç19'ye göre 8.9 puan daralma göstererek %14.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin kira yükümlülükleri hariç net borcu 84mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0,34x oldu. Şirket sonuçların ardından 2020 için beklentilerini paylaştı, buna göre yönetim 2020’de cironun %11 daralmasını ve FAVÖK marjının %16 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bizim şu anki 2020 tahminlerimiz ise %12 ciro daralmasına ve %10 FAVÖK marjına işaret ediyor. Şirket bugün saat 16:00’da bir telekonferans düzenleyecek. 2Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  CRFSA – Şirket sermayesinin 700 milyon TL’den %85.1 oranında 595.76 milyon TL tutarında sermayesinin azaltılıp, eş anlı olarak %22.58 oranında 23.53 milyon TL artışla 127.78 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.
  PGSUS – PGSUS’un yolcu sayısı Ağustos ayında yıllık bazda %45 daralarak 1,66 milyona geriledi. Yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayıları sırasıyla %17 ve %70 azaldı. Hatırlanacağı üzere şirket Temmuz ayında 1,04 milyon yolcu taşımıştı, Ağustos verisi aylık bazda %59’luk büyümeye işaret ediyor. Açıklanan rakamlar, DHMI’nin daha önce açıklanan verileriyle uyumlu. Temmuz ayında doluluk oranı da aylık bazda 0.5 puan artarak %77,6’ya ulaştı. 8 aylık verilere baktığımızda, yolcu sayısının %54 azalarak 9,3 milyona düşerken, doluluk oranı 5,4 puan azalarak %83’e geriledi. Özellikle yurt içi yolcuda kademeli toparlanmanın Eylül’de de sürmesini bekliyoruz. Yaz sezonunun sonuna gelinmesiyle aylık bazda büyümelerde düşüşler yaşanabilir. Nötr.
  SAYAS – Şirket, daha önce tedarikçisi olduğu ve 3.85 milyon Euro tutarındaki siparişine ek olarak, Win & P’nin projelerine yönelik 1.19 milyon Euro tutarında 11 kulelik bir teklif daha verdiğini bildirdi.
  VAKFN – Şirket sermayesi yarın 175 milyon TL’den %14.29 oranında kar payından bedelsiz olarak 25 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilecek.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ENKAI – Pay geri alım programı çerçevesinde 6.65 – 6.66 TL fiyat aralığından 0.26 milyon adet pay alımı yapıldı.
  JANTS – Şirket, 2019 Mayıs ayında açıkladığı pay geri alım programını, şirket paylarının olumlu performansı nedeniyle iptal
  ettiğini açıkladı. Programa istinaden alınan 0.1 milyon adet pay ise 160.00 – 171.60 TL fiyat aralığından satıldı.
  SKBNK – Şekerbank Sandık Vakfı tarafından 1.53 – 1.57 TL fiyat aralığından 8.1 milyon adet pay satışı yapılırken şirket sermayesindeki payı %33.3’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında EMNIS payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında ARTI payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında MRSHL payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında KSTUR payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. KSTUR payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında YAPRK payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle payda 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle YONGA payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Piyasa Emri (Market Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması"(açılış, kapanış ve tüm tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca fiyat, miktar ve diğer bilgilerin yayınının kısıtlanması) şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında LKMNH payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. LKMNH.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/10/2020'dir.

  Nakit Temettü Haberleri – Dağıtım Tarihi Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Verimliliği 12.10.2020 AYES 0.0500 0.0500 0.68%

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –

Yukarı