Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ALYAG: Sodrugestvo Group S.A. ile 26.08.2018 tarihine uzatılan varlık devir süreci 14.08.2018 tarihinde yapılan görüşmelerle tamamlanmış ve imzalanan sözleşmeye göre Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik ve kur dalgalanmaları da dikkate alınarak, satış tutarı 27.500.000 $ + KDV olarak belirlenmiş, nihai satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre 11.000.000 $ + KDV devir tarihinde peşin olarak tahsil edilecek olup, 9.500.000 $ ise vade kısaltmasına gidilerek 24 ay vade ile çek karşılığında eşit taksitler ve 1.000.000 $ 24. Ayın sonunda takip eden bir yıl içerisinde yine eşit taksitler halinde nakden tahsil edilecektir. Kalan 6.000.000 $ ise 60 ay vade ile eşit taksitler halinde banka hesabına blokaj konularak yatırılacak ve 60 ay sonunda faizi ile birlikte şirkete ödenecektir. Varlık devir bedeli karşılığı olan 27.500.000 $ + KDV tutarındaki ana sözleşmenin garantörü SODRUGESTVO GROUP S.A. firmasından garanti sözleşmesi alınmış olup 24 ay vadeli 9.500.000 $ ın tahsilatı için ayrı ayrı olmak üzere SODRUGESTVO GROUP S.A. grup şirketlerinden garanti sözleşmeleri alınacaktır.
  • ASELS: ASELS 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 590mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 415mn TL net kar;YF Bekl: 461mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %194 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %68 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %68 artarak 1915mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1788mn TL; YF Bekl: 1965mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %100 artışla 419mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 364mn TL; YF Bekl: 374mn TL) çeyreksel bazda ise %48 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 3.5 puan artış göstererek %21.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 2901mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 2.3x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • BIMAS: BIMAS 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 293mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 265mn TL net kar;YF Bekl: 258mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %36 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %25 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %26 artarak 7799mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 7614mn TL; YF Bekl: 7550mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %36 artışla 442mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 400mn TL; YF Bekl: 395mn TL) çeyreksel bazda ise %21 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 0.4 puan artış göstererek %5.7 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 808mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.5x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • KCHOL: KCHOL 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 1418mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1275mn TL net kar). Holdingin net karı geçen senenin aynı dönemine göre aynı seviyede gerçekleşti. Güçlü sonuçlar ağırlıklı olarak enerji ve otomotiv segmentlerindeki beklentilerden iyi açıklanan sonuçlardan kaynaklandı. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • POLTK: Konsolide 2018/6 Aylık Dönem Karı : 4.4mn TL. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 3mn TL net dönem karı açıklamıştı.
  • SAHOL: SAHOL 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 1155mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 831mn TL net kar). Holdingin net karı geçen senenin aynı dönemine göre %46 büyüme kaydetti. Güçlü sonuçlar perakende segmentinde kaydedilen bir defalık varlık satışından kaynaklanan kar ve enerji segmentindeki artan karlılık tarafından desteklendi.2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, FORMT.E payı 15/08/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 29/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı