15.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AVISA: Şirketin 01.01.2016-30.06.2016 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 110.172.766,69 TL, hayat dışı 27.517.073,16 TL olmak üzere toplam 137.689.839,85 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • CMENT: Örtülü kazanç aktarımı iddiası ile ilgili olarak,.Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde açılmış olan iptal davası devam etmekte olup, konuyla ilgili herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
 • KARSN:Şirket pay ya da nakit kar payı biçiminde nakit temettü ödemeyecektir.
 • KUYAS: Şirket, Çınar Sitesi/ Küçükçekmece Projesi için, Ek Group İnşaat A.Ş. ve Burker Tekstil İnşaat Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile 13.07.2016 tarihinde Adi İş Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır.Söz konusu inşaat projesi toplam 51.880 m2 inşaat alanında gerçekleştirilecek olup, 405 adet daireden oluşmaktadır. Kat Maliklerine teslim edilecek 240 daire dışında, 165 adet daire Adi İş Ortaklığı tarafından satışa sunulacaktır.
 • MMCAS: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak, ileri geri-dönüşüm teknolojileri kullanımı ile atık lastik ve plastikten sentetik yakıt üretimi ve/veya elektrik üretimi alanında Türkiye'de birlikte yatırım yapma amacıyla yabancı bir grup ile görüşmelere başlanmıştır.
 • NETHOL:Şirketin, 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavan tutarının 2.000.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine,Tavan izin süresinin 2016-2020 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurul'dan izin alınmasına,Esas sözleşmenin 8 ve 9 uncu maddelerinin ekli tadil tasarı metinleri ve gerekli belgelerle birlikte; 2016 yılı sona ermeden Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve uygunluk görüşlerinin alınmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.
 • PGSUS:Toplam yolcu sayısı bir önceki yıla göre %2 daralmış, 1.95 milyona ulaşmıştır.2016 Ocak-Haziran döneminde ise toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 yükselmiştir. İç hatlardaki yolcu sayısı %1.3 oranında azalmış ve 1.24 milyon seviyesine yüseklmiştir.Dış Hatlarki toplam yolcu sayısı bir önceki yıla göre %7 daralma göstermiştir.
 • SODA: Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 2015 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 660.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin tescil işlemi 14.07.2016 tarihinde tamamlanmış olup, pay dağıtımına 18.07.2016 tarihinde başlanacaktır.
 • THYAO: Ocak-Haziran 2015 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %5,5 artışla 30,1 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,7, dış hatlarda %3,9 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 3,9 puanlık düşüş ile %73,7 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2015 döneminde 71,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 81,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %7,6, dış hat uçuşlarda %15,6 oranındadır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2015 döneminde 55,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 60,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %7,6, dış hat uçuşlarda ise %8,9 oranındadır.
 • TKNSA: Mağaza açılış ve kapanışları, perakende sektörünün doğası gereği, sektördeki şirketlerin karlılıklarını korumak amacıyla devamlı olarak yapmakta olduğu bir uygulamadır. Teknosa özelinde rakamsal örnek vermek gerekirse, 2015 yılında 29 açılış/42 kapanış, 2014 yılında ise 49 açılış/52 kapanış yapmış bulunmaktayız. Bu yılın ilk 6 ayında ise 15 açılış/33 kapanış yapmış bulunmaktayız. En son durum itibari ile mevcut sektörel görünüm doğrultusunda mevcut mağaza ağımızın gözden geçirilme çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu haberde belirtildiği şekilde 76 mağazayı kapatmaya yönelik alınmış bir Yönetim Kurulu kararımız bulunmamaktadır.
 • TSPOR: Klüp ile QNB ( Qatar National Bank S.A.Q. ) arasında yürütülen forma göğüs ana sponsorluğu ve çeşitli reklam alanlarının kullanımı konusundaki görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, taraflar arasında 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. 2016-17 futbol sezonu için, klübe, 2.000.000.-USD + KDV, 2017-18 futbol sezonu için 2.500.000.-USD + KDV, 2018-19 futbol sezonu için 3.000.000.-USD + KDV ödenecektir.
 • VERTU: Şirketin %39 oranında iştiraki konumundaki Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein); halka açılma süreci kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmiş esas sözleşme madde tadil tasarılarının karara bağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2016 tarih ve 21/729 sayılı izni ile Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşme tadili onaylanarak 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir.
Yukarı