Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ARDYZ – Şirketin ana ortaklarından ARD Grup Holding’in elinde olan 6.12 milyon adet pay ve şirket paylarının %25.61’ini temsil eden kısmının kurumsal yatırımcılara borsa dışında satışı için pay satış bilgi formunun SPK tarafından onaylandığı bildirildi.
  ASUZU – Şirketin Moldova’da açılan 100 otobüslük ihalede kazanan teklifi verdiği bildirildi. 12.7 milyon Euro tutarındaki ihalede teslimatın bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %8.6’sına karşılık gelmekte.
  BAGFS – Balıkesir Valiliği kararınca şirketin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük süre sonunda durdurulacağı bildirildi. Şirket söz konusu karara ilişkin yasal haklarını kullanacağını belirtti. Borsa’nın aldığı karar ile şirket payları işleme bugün de kapalı olacak.
  DNISI – Şirket daha önce ilan ettiği Tire OSB’de yapacağı fabrika yatırımında inşaata başladığını bildirdi. Şirket daha önce söz konusu yatırım için 36.5 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi almıştı.
  KLMSN – Şirket sermayesinin 39.6 milyon TL’den %100 oranında kar payından bedelsiz olarak 39.6 milyon TL artışla 79.2 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin karar Genel Kurul’da onaylandı.
  RAYSG – Şirketin Ocak – Mayıs dönemi prim üretimi geçen yılına yılın aynı dönemine göre %33.1 oranında artışla 811 milyon TL’ye yükseldi.
  THYAO – Şirketin Ocak – Mayıs dönemi toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %61.5 azalırken, yurt içi ve yurt dışı yolcu sayısı da sırasıyla %58.8 ve %63.5 düşüş gösterdi. Yolcu doluluk oranı ise 19,3 puan düşüşle %60.8’e geriledi.
  TRILC – Şirketin Bulgaristan Sofya'da yerleşik; Türkiye için tek yetkili temsilcisi olduğu BB-NCIPD LTD. Firmasının üretimi olan Sağlık Bakanlığı Çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan 1 ml ID Enjeksiyonluk Tüberküloz aşısının ruhsatlandırılması için ilgili hazırlık süreçleri tamamlandığı ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  LKMNH – Pay geri alım programı çerçevesinde 10.09 – 10.25 TL fiyat aralığından 44,982 adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %0.45’e yükseldi.
  NTHOL – Besim Tibuk tarafından 4.98 – 5.05 TL fiyat aralığından 0.16 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %33’e yükseldi.
  TUREX – Şirket azami 3 milyon adet ve 30 milyon TL fon tutar olmak üzere pay geri alım programı açıkladı.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BAGFS – Şirket payları Borsa Kararı ile Yakın İzleme Pazarı’na alınacak olup pay sırası bugün kapalı kalmaya devam edecek.
  OLMIP – Şirket payları 1 Temmuz itibariyle OLMK kodu ile işlem görecek. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  ALCAR – Şirket bugün pay başına brüt 1.15 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 301.65 TL. Temettü verimi %%0.4

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – ARMDA


Yukarı