14.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • BUCIM: Zakire Canbulat, 16.591 lot Şirket payını Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvurmuştur.
 • COMDO: Borsa Şirket’i, Ana ortağına finansman sağlamak amacıyla bankalardan kullandığı kredileri, ana ortağın taksitleri vadesinde ödeyememesi nedeniyle yapılandırmak durumunda kalması, ilişkili taraflarından olan ticari alacaklarının bir kısmına karşılık ayırması nedeniyle 30/09/2016 tarihi itibarıyla zarar etmesi ve hâlihazırda vadesinde ödeyemediği tedarikçi borçlarının bulunması nedeniyle uyarılmasına karar verilmiştir.
 • ENKAI: Şirket bugün, net 0,283333 TL’lik nakit temettüsünü dağıtacaktır.
 • ISCTR (ANHYT): Banka, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,60-4,62 TL fiyat aralığından 108.000 adet alış işlemi ile pay oranını %63,32’ye yükseltmiştir. (İşlem Tutarı: 451.880 TL)
 • GARAN: Banka, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 123 gün vadeli bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlamıştır.
 • GUSGR: Şirket’in 2016 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 499.390.889.-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,83 oranında artış meydana gelmiştir.
 • ORGE: Şirket’in devam eden işler tutarı (backlog) tutarı 81.574.190 TL büyüklüğünde bulunmaktadır. Backlog tutarının hesaplanmasında, sözleşme kapsamında üstlenilen işlerin, ilave iş alımları ile ulaşılan güncel tutarlarından, hakedişleri işverence onaylanmış tutarların düşülmesi yöntemi uygulanmaktadır.
 • PRKME: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün Siirt-Şirvan’da Madenköy’de yer alan ve işletme ruhsatı Şirket uhdesinde bulunan(bakır) açık ocak maden işletmede işletme güvenliği açısından gerekli emniyet tedbirlerinin alınması için üretim faaliyetinin durdurulması gerektiği, söz konusu maden ocağında çalışmaya başlanması ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin Şirket tarafından uzman kurum ve kuruluşlara hazırlatılacak bir projenin ilgili Genel Müdürlüğe bildirilmesini müteakip konunun yeniden değerlendirileceği bildirilmiştir.
 • TRGYO: Şirket’in ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'' ile, bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan'' sıfatı ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi işleminde, azınlık TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş. azınlık pay sahibine, Ayrılma akçesi tutarının, birleşme sözleşmesinin tescil ya da ayrılma akçesi başvurusunun yapıldığı tarihteki BIST kapanış fiyatının en yüksek olanı dikkate alınarak hesaplanmasına, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ayrılma hakkının doğmamasına karar verilerek yeniden başvurulmasına karar verilmiştir.
 • YATAS: Şirket varlıklarından Kayseri-Melikgazi Çay mahallesinde bulunan Dublex Meskenin ve Ankara-Mamak Yatıkmusluk’da yer alan Kagir İşyerinin ipotek olarak verilmesi görüşülmüştür. İpotekler Türkiye İş Bankası A.Ş Kayseri Ticari Şubesi lehine verilecek olup, sırasıyla 3 mn TL ve 10 mn TL bedel olarak verilecektir. Verilecek ipotek karşılığında şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere çeşitli tarihlerde kredi kullanımı planlanmaktadır. Söz konusu gayrimenkulün ipotek verilmesinin şirket faaliyetlerine etkisi olmadığı değerlendirilmiştir.
 • ZOREN: Şirket 280 mn TL ihraç tavanında planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (13.12.2016) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur. 
Yukarı