Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  TATGD – Tat Gıda'nın Bornova'da bulunan eski fabrika arazisinin satışı için yapılan ihalede en iyi teklifi KDV hariç 85.5 milyonTL ile İzka İnşaat Taahhüt verdi. Makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı daha önce kamuya açıklanmıştı.
  KATMR – Yurtdışı kaynaklı 8.07 mln$ araç üstü ekipman siparişi aldığını bildirdi. Teslimatlar 2021'de yapılacak. Sipariş tutarı, güncel kurla hesaplandığında 2019 cirosunun %23'üne tekabül ediyor.
  KAREL – Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik sayısal Sahra Santrali tedariki için 18.000.000 TL'lik sipariş aldığını bildirdi. Siparişe konu santrallerin teslimatları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecek. Sipariş bedeli, KAREL'in 2019 cirosunun %2,2'sine tekabül ediyor.
  IHYAY, IHGZT – Bağlı ortaklıkları İhlas Haber Ajansı A.Ş.’nin devam eden halka arz çalışmaları kapsamında şirketin mali yapısını daha da güçlendirilmesi amacı ile 14.000.000 TL olan şirket sermayesini %200 bedelli artırarak 42.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve pay alım bedelinin % 35 primli olmasına karar verildiğini ve sermaye artırımına hisseleri oranında katılacaklarını bildirdiler.
  PRKAB – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından dün yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.R.l.'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğunu bildirdi. İhale teknik değerlendirme aşamasında.
  DENGE – İstirakleri “Toma Finance Ltd.” ve “Albawakir Konut A.Ş.” nin satışı çerçevesinde söz konusu istiraklerin değerleme raporu hazırlanması için yetki verdi.
  BALAT – Çıkarılmış sermayesinin 12.165.862 TL'den %100 bedelli sermaye artışı yapılarak 24.331.724 TL'sına çıkarılması nedeniyle artırılacak 12.165.862 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin taslak izahname ve elde edilecek fonların kullanım alanlarına ilişkin bilgi paylaştı.
  Kervan Gıda –Kervan Gıda, halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DARDL – SPK’nın 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 500.000 Adet (500.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 15.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verdi.
  EGPRO – Ege Profil hakim ortağı DECEUNINCK N.V., sahip olduğu ve borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 4.000.000 (dört milyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının; fiili dolaşım oranını %10'un üzerine çıkartılarak, yıldız pazarda işlem görmesini temin etmek gayesi ile 1 nominal pay değeri 17 TL'den az olmamak kaydıyla ve 22 TL ortalama ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.10.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar verdi.
  EUKYO – Ege Sigorta AŞ 13/10/2020 tarihinde Euro Kapital Yat.Ort. payları ile ilgili olarak 2,83 - 3,05 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle ortaklık payı %23,75’ten %22,75’e geriledi.
  KFEIN – Hatice Sevim Oral (Kafein Muhasebe Müdürü) 12.10.2020 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,99 TL fiyatından 23.224 adet satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle ortaklık payı %0,09’dan %0’a geriledi.
  ERSU – Akman Holding AŞ, 12/10/2020 tarihinde Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ payları ile ilgili olarak 5,89 - 5,92 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle ortaklık payı %4,29’den %4,21’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – SPK kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, IDEAS.E, KENT.E ve SEKUR.E payları 14/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek. SPK kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MERKO.E payları 14/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 28/10/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecek.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – Dağıtım Tarihi Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Verimliliği Düzeltilmiş Pay Fiyatı14.10.2020 PETUN 0.2250 0.1913 0.88% 25.3814.10.2020 PNSUT 0.1081 0.0919 0.48% 22.57

Yukarı