14.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Şirket’in Konya-Karatay’da bulunan “Çimenlik” şubesinin taşınmasına ve Konya-Selçuklu’da bulunan “Musalla Bağları” şubesinin kapatılmasına karar verilmiştir.
 • AVISA: Şirket’in 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait prim üretimi, yıllık bazda %14 oranında 220.338.007 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • BIMAS: Şirket, kendi paylarında 50,00 50,05 TL fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlemin toplam tutarı 2.000.750 TL seviyesindedir.
 • BOYP: Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 300 mn TL nominal tutardaki borçlanma aracı ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 • COMDO: Vergi Denetmeni tarafından takdir komisyonuna sevkedilen 2010 yılına ait Vergi Ceza ve İhbarnameleri 11/10/2016 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. 2010 yılına ait tarh edilen Vergi Aslı 557,056.12 TL ve Vergi cezası ise 835,584.18 TL olup Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ve anılan kanuna ilişkin Genel Tebliğ (Seri N1) uyarınca vergi aslının indirilmesi, ceza tutarının silinmesi ile gecikme cezalarında azaltım ve taksitlendirme imkanları dahilinde gerekli başvuru 12/10/2016 tarihinde yapılmıştır.
 • DEVA: Şirket Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. ile birleşme işlemi için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • EKGYO: İstanbul-Sarıyer’de yer alan Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Hakkı Sağlam, İsa Öztürk, Hüseyin Sağ ve Özgür Aydın taradından iki adet dava açılmıştır. Davalara ilişkin olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından görevsizlik nedeniyle dosyanın Danıştay'a gönderilmesine, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş olup, dava süreçleri devam etmektedir. Söz konusu davalar ile ilgili Şirket tarafından davalılar yanında müdahale talebinde bulunulmuştur.
 • ENKAI: Şirket, kendi paylarında 4,53 – 4,54 TL fiyat aralığından 300.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.361.000 TL seviyesindedir.
 • GUBRF(KOZAL): Şirket’in Bilecik-Söğüt’te yer alan ER 1151632 ve İR 3141 Ruhsat nolu maden sahasına ilişkin işletme ruhsatları devirlerinin iptaline ilişkin daha önce kayyım atanan Koza Altın İşletmeleri A.Ş. firmasının 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devredilmesi sonrası şirket tarafından Mezkur maden sahalarının tahliye edilerek Şirket tarafından feshedilen sözleşme kapsamında daha önce Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devredilmiş olan işletme ruhsatlarının Şirket adına tescili için Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli devir işlemlerine başlanılmasına yönelik TMSF'den talepte bulunulmuştur.
 • KUYAS: Şirket’in Palmiye Sitesi/Caddebostan Projesi için, Sayın İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şirketi ile 13.10.2016 tarihinde Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projeden bu sözleşme ile satın alacağı kısım 993 m2 olup, 6 adet daireden oluşmaktadır. 1A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına yaptırılan ekspertiz raporunda bağımsız bölümlerin bedelleri 15.2 mn TL olarak belirlenmiş olup, 14 mn TL şeklinde satın alma gerçekleştirilmiştir. Proje finansmanı için Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'e ye 20 mn TL ipotek verilmiştir.
 • NTHOL/NTTUR: Şirket lerinyönetim kurulu, 6736 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hükümlerinden yararlandırılmasına karar vermiştir. Buna göre 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yılları için vergiye esas alınan matrahları artırılmış olup; bu işlem sonucunda Şirketlerin solo finansal tablolardan ayrı ayrı 574.210,13 TL tutarında nakit çıkışı gerçekleşecektir. Değerlendirme sonrasında konsolide finansal tablolarımızdan gerçekleşecek toplam nakit çıkışı ayrıca kamuya açıklanacaktır.
 • PGSUS: Şirket, basında yer alan ve tüm filonun kiraya verileceğine ilişkin yanlış haberlerle ilgili olarak; 77 uçaktan oluşan filosundaki maksimum 3 uçağını (B737-800 ve A320) uzun dönemli wet-lease olarak kiralamayı hedeflediğini açıklamıştır. Haberlere konu olan ilanda yer verdiğimiz filo sayımız tamamen filonun tanıtımı için ilana eklenmiştir, filonun tamamının wet-lease kiralanmasına uygun olması ile ilgisi bulunmamaktadır.
 • RAYSG: 2016 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 423.069.654 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30,37 oranında artış meydana gelmiştir.
 • TACTR: Şirket, Tahsin Altun’a tahsisli olarak 5.125.000 TL tutarında (%87,23404 oranında) sermaye artırımı kararı almıştır.
 • TKFEN: Grup şirketlerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile Katar Devleti'ni temsilen Belediyeler ve Çevre Bakanlığı arasında 23 Ağustos 2016 tarihinde ön protokolü imzalandığı duyurulan "Al Khor Expressway" adlı otoyol projesinin sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, toplam 34 km. uzunluğunda geliş - gidiş 10 şeritli, üzerinde çeşitli kavşaklar, viyadükler, alt ve üst geçitler olan projenin 7.6 milyar Katar Riyali (yaklaşık 2.1 milyar ABD Doları) bedelle anahtar teslimi olarak inşa edilmesi ve 36 ay sonunda teslim edilmesi konusunda nihai sözleşme imzalanmıştır.
 • TTKOM: Şirket hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) ile ilgili medyada yer alan haberlerin şirketin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi beklenmemektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve iştiraklerinin finansman anlaşmalarında hissedarlarının borçlarını vaktinde ödeyememelerinden doğabilecek mütekabil temerrüt (cross-default) hükmü bulunmamaktadır. OTAŞ'ın şirketin hiçbir finansman sözleşmesinde garantörlüğü bulunmamaktadır. Şirketin OTAŞ lehine verilmiş herhangi bir teminat veya rehini bulunmamaktadır.
Yukarı