14.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AEFES: Şirketin, Bira hacimlerindeki düşüş meşrubat hacimlerindeki büyüme ile telafi edilirken, meşrubat hacimleri ikinci çeyrekte %4,9 gibi güçlü bir büyüme göstermiştir. Ukrayna hariç tutulduğunda, ilk yarı konsolide satış hacimleri %0,4 büyümüştür. Toplam bira satış hacimleri yılın ilk yarısında 9,7 mhl ve ikinci çeyrekte 5,8 mhl seviyesinde gerçekleşmiş olup, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, sırasıyla, %11,2 ve %7,8 düşüş göstermiştir. Türkiye bira operasyonlarında yurtiçi satış hacmi yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14,5 düşüşle 2,7 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'den yapılan ihracatlar yılın ikinci çeyreğinde %6,7 yükselirken, yılın ilk yarısında %4,5 azalmıştır. Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi ikinci çeyrekte 1,7 mhl ve ilk yarıda 2,9 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • AKFEN: Şirketin, European Bank For Reconstruction and Development (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ("EBRD") ile daha önce imzalanan Subscription Agreement (Katılım Sözleşmesi) tadil edilmiş, International Finance Corporation (Uluslararası Finans Kurumu) ("IFC"), ile Şirketimiz, bağlı ortaklığı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akfen Yenilenebilir") arasında, Subscription Agreement (Katılım Sözleşmesi); EBRD, IFC ve Şirketimiz arasında Shareholders Agreement (Ortaklık Sözleşmesi) imzalanmıştı, buna göre EBRD ile IFC, Şirketimiz bağlı ortaklığı Akfen Yenilenebilir'e, her ikisi de 100'er milyon ABD doları bedel ödemek suretiyle, %16,667 pay sahipliği oranına kadar sermayeye katılmak suretiyle ortak olacaktır.
  • BMEKS: A(Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu, ve BBBolan Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını teyit etmiş ve Desteklenme Notu'nu 3'den 2'ye YUKARI yönlü revize etmiş olup Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun görünümünü de 'Durağan'dan ‘Pozitif'e çevirmiştir. Borsa İstanbul: Halen Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin altında olan ve BIST 100 endeksi kapsamında bulunmayan Aslan Çimento A.Ş. payları 01/08/2016 tarihinden itibaren Ana Pazar'a, Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları 01/08/2016 tarihinden itibaren Yıldız Pazar' alınacaktır.
  • CCOLA: Şirketin 2016 yılının ikinci çeyreğinde konsolide satış hacmi yıllık %4,9 artışla 360 milyon ünite kasa olurken, yılın ilk yarısındaki satış hacmi %3,6 artışla 582 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. 2015 yılının ilk yarısında, toplam satış hacminin %51'ini oluşturan Türkiye operasyonları, 2016 yılının aynı döneminde toplam satış hacminin %50'sini oluşturdu. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2016'nın ikinci çeyreğinde %3,6 artarken, yılın ilk yarısında %2,6 artışla 292 milyon ünite kasa oldu. İkinci çeyrekte, Ramazan kampanyaları ve "Tadını Çıkar", "Süper Lig Futbol" ve "Eurocup" tüketici aktiviteleri satış hacmini olumlu etkiledi. Uluslararası operasyonların satış hacmi, yılın ikinci çeyreğinde büyük ölçüde Pakistan operasyonlarındaki büyümeye bağlı olarak %6,3 artarken, yılın ilk yarısında %4,7 artışla 290 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti.
  • DENGE: Daha önce As Faktoring A.Ş.'nin paylarının tamamının Şirket tarafından devralınmasına yönelik 17.12.2014 tarihli pay devir izin başvurunun Mahkemesi'nde iptal davası açılmıştı.Davaya ilişkin olarak; T.C. Ankara 17.İdare Mahkemesi'nin, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, davanın reddi yönünde oyçokluğu ile vermiş olduğu 2016/536 nolu Kararı 12.07.2016 tarihinde şirkete tebellüğ edilmiştir.
  • ERSU: Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş'de sahip olduğu Golden Meyve ve Gıda San.A.Ş., Akman Holding, Ali Akman ve Melisa Akman'a ait hisselerimizde 10 iş günü boyunca alım veya satım yapacağımızı kamu oyunun bilgisine sunarız.
  • SISE: Şirket çıkarılmış sermayesinin; tamamı 2015 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 660.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 90.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 24.06.2016 tarihinde 20/681 sayılı kararla onaylanmıştır.
  • VAKBN: Bankanın BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC'den olan alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibi çerçevesinde icraen satılan Şekerbank TAŞ. hisseleriyle ilgili olarak borçlular tarafından açılan ihalenin feshi davası, borçluların davadan feragat etmeleri nedeniyle 30 Haziran 2016 tarihli duruşmada reddedilmiş ve davanın reddine dair karar kesinleşmiştir.
  • VIAGO: Şirket nakit ya da pay şeklinde kar payı dağıtmama kararı almıştır.
  • YKBNK: Banka yurtdışında borçlanma aracı ihracı için Merrill Lynch International, Deutsche Bank, ING Bank, HSBC Bank ve UniCredit Bank AG'nin yetkilendirildiği duyurulmuştu.Banka, ihraç edilmesi planlanan 7 yıl vadeli 550.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçları için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.
Yukarı