Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    ALGYO – Şirket sermayesinin 10.65 milyon TL’den %504 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 53.75 milyon TL artışla 64.4 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya yapılan başvuru onaylandı. EKGYO – Şirket refinansman amaçlı 1.32 milyar TL tutarlı kredi kullandığını bildirdi. HALKB - Halk Bankasi 4Ç19 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 4Ç19'de şirketin TL767mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL779mn net kar olması yönünde. TL fonlama maliyetlerindeki düşüş ile çeyreklik %11 artan net faiz gelirleri ve%3,1’e yükselen net faiz marjı (swap maliyetlerinden arındırılmış) ile HALKB’nin 767mn TL net kar açıklamasını bekliyoruz (çeyreklik özkaynak karlılığı %10, 3Ç19: 308mn TL). Net ticari gelirlerdeki hafif artış net karı olumlu etkileyen diğer bir faktördür (3Ç19: TL 846mn zarar). Komisyon gelirlerinde yıllık %30 artış beklerken faaliyet giderlerinde %11 artış öngörüyoruz. Bankanın karşılık giderlerini neredeyse iki katına çıkararak 1,4mlr TL olarak açıklamasını bekliyoruz (3Ç19: 721mn TL). Karlılıktaki iyileşmenin varlık kalitesine bağlı olduğunu ve net faiz marjındaki iyileşmenin 2020’nin ilk yarısında da devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer bankalara göre iskontolu işlem gören HALKB’nin, 4Ç19’daki güçlü sonuçlardan olumlu etkilenmesini bekliyoruz. HUBVC – Şirket sermayesinin 20 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 10 milyon TL artışla 30 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya yapılan başvuru onaylandı. OZBAL – Şirket sermayesinin 20.54 milyon TL’den %86.2 oranında 17.7 milyon TL tutarda sermayesinin azaltılması ve eş anlı olarak %1.446 artışla 43.92 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya yapılan başvuru onaylandı. Rüçhan hakkı kullanılmayan paylar tahsisli olarak satılacak. VAKBN – T. Vakiflar Bankasi 4Ç19 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 4Ç19'de şirketin TL989mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1026mn net kar olması yönünde. Ortalamanın altında kar performansı gösteren üç çeyreğin ardından, Vakıfbank’ın 4Ç19’da çeyreklik büyük bir net kar artışı (+%97) ve takip ettiğimiz bankalar içerisinde en yüksek özkaynak karlılığı (%12,8) açıklamasını bekliyoruz. Bu gelişmenin temel sebebi, TL fonlama maliyetlerindeki sert düşüşe bağlı olarak net faiz marjındaki (swap maliyetlerinden arındırılmış) 92 baz puanlık iyileşmedir. Bunun yanında, swap maliyetlerinde daralma (850mn TL, 3Ç19: 1mlr TL), komisyon gelirlerinde artış (1,2mlr TL, çeyreklik %11) ve tahsilatlardaki artışın net karı olumlu etkilemesini bekliyoruz. Karşılık giderlerinin çeyreklik sabit kalarak 1,9mlr TL seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Güçlü 4Ç19 sonuçlarıyla yeniden fiyatlanacağını düşündüğümüz ve cazip çarpanlarda olan VAKBN’yi (YKBNK ile birlikte) Model Portföy’ümüzde tutmaya devam ediyoruz. Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS kapsamında, DOKTA paylarında 14/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak olup paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 28/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Nakit Temettü Haberleri – Dağıtım Tarihi Şirket Brüt Temettü Net Temettü Temettü Verimliliği 17.03.2020 AYGAZ 0.5000 0.4250 3.89% Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – 14 Şubat 2020 Gün İçi Gündem ve Basın

Yukarı