Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ENKAI: Geri alım kapsamında şirket dün 4.66TL ortalama fiyattan 200bin lot almıştır. 20 Ağustos 2018 tarihinden bu yana 6.7mn lot alınmıştır. Toplam alınacak tutar 10mn lot seviyesindeydi.
  • ISATR/ISBTR/ISCTR: Banka, kendi paylarını geri alım kapsamında, 9.11.2018 tarihinde 900bin lot almıştır. Toplam alınan pay 82.3mn lot olmuştur.(Azami tutarın %63.3’ü) Ayrıca, 12.11.2018 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,74 TL fiyatından 1.000.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. sermayesindeki payları 12.11.2018 tarihi itibariyle %41,40 seviyesine ulaşmıştır.
  • KLMSN: Şirket geri alım programı başlatmıştır. Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketin ödenmiş sermayenin %10'ununa denk gelen 3.960.000 adet veya pay alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ise 20.000.000-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ADESE.E ve DURDO.E payları 13/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 27/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Borsa Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte olan "MCT Danışmanlık A.Ş."nin ticaret unvanının "İdealist Danışmanlık A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 13/11/2018 tarihinden itibaren "IDEALIST DANISMANLIK" olarak değiştirilecektir.

Yukarı